หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ | กระดานข่าว | ข่าวสารและกิจกรรม | เกร็ดความรู้ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับบริษัท | ดาวน์โหลด | ลักษณะการใช้งาน | Project Reference | Sitemap
Thai English
บริษัท ไพรมัส จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์ป้องกันไฟตกไฟเกิน อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณอานาล๊อค พัดลมระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ หัววัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิ้ล อาร์ทีดี โซลิดสเตจรีเลย์ ฮีตเตอร์ สวิทช์ลูกลอยวัดน้ำ สวิทช์ใบพัดวัดระดับของแข็ง โฟโต้เซนเซอร์ สวิทช์ไม่สัมผัส เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล เครื่องตั้งเวลา นาฬิการายวันรายสัปดาห์ มิเตอร์วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เทอร์มินอลต่อสายไฟสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟอะลาม ปลั๊กมัลติโพล ( Primus Co.,Ltd. Primus Co.,Ltd. was established in 1993. We are manufacturers and sales of Protection Relays, Temperature Controllers, Temperature Recoder, Humidity Transmitter, Temperature Sensors, Solid State Relays, Heaters, Signal Transmitters, Digital Indicators, Target Counter, Digital Counters, Timers, Level Switchs, Paddle Level Switchs, Photoelectric Sensors, Proximity Switchs, Energy Meter, Multifunction Meters, Digital Meters, Panel Meters, Signal Tower Lights, Current Relay, Phase Relay, Tachometers, Speed Controller, Induction Motor, Cabinet Filter Fans, Air For Control Boxes, Blowers, Axial Fan, Flow Meter, Water Meter, Relay Modules, 2 Wire Remote Control, Home Automation and Time Switchs )
หมวดสินค้า
- Download software- Download software
1. >>>Download Catalogue Primus1. >>>Download Catalogue Primus
2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)
Air Condition for control boxes<br>(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)Air Condition for control boxes
(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)
Building Automation <br> (ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)Building Automation
(ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)
Colour Image / Vision Sensor<br>( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)Colour Image / Vision Sensor
( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)
Connector<br>( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)Connector
( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)
Converter<br>( RS-232 to RS-485/422 )(PM)Converter
( RS-232 to RS-485/422 )(PM)
Cooling Fans & Filter Fans<br>( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)Cooling Fans & Filter Fans
( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)
Current Transformer,CT<br>( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)Current Transformer,CT
( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)
Digital counter<br>( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)Digital counter
( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)
Digital Indicator ( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)Digital Indicator ( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)
Encoder<br>( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)Encoder
( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)
Heat Resistance Wire<br>( สายทนความร้อน ) (OMERIN)Heat Resistance Wire
( สายทนความร้อน ) (OMERIN)
Heater ฮิตเตอร์ <br>( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)Heater ฮิตเตอร์
( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)
Humidity  Transmitter<br>( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)Humidity Transmitter
( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)
I/O ModulesI/O Modules
Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level<br>( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level
( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)
Linear Scale / Linear Position Sensor<br>( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)Linear Scale / Linear Position Sensor
( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)
Load cell<br>( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)Load cell
( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)
Motor Gear<br>( มอเตอร์เกียร์ )(GGM)Motor Gear
( มอเตอร์เกียร์ )(GGM)
Multifunction Meter,Power meter<br>( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)Multifunction Meter,Power meter
( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)
Photoelectric Sensor / Photo Switch<br>( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)Photoelectric Sensor / Photo Switch
( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)
PLC , Programmable Logic Controller<br>( พีแอลซี ) (UNITRONIC) PLC , Programmable Logic Controller
( พีแอลซี ) (UNITRONIC)
Pressure Transmitter / Pressure Gauge<br>( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)Pressure Transmitter / Pressure Gauge
( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)
Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)
Protection Relay/Overload Electronic Relay<br>( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)Protection Relay/Overload Electronic Relay
( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)
Proximity Switch<br>( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)Proximity Switch
( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)
Recorder<br>( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)Recorder
( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)
Relay Module<br>( รีเลย์โมดูล )(PM)Relay Module
( รีเลย์โมดูล )(PM)
Safety Relays<br>( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)Safety Relays
( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)
Signal Simulator<br>( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)Signal Simulator
( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)
Signal Tower Light (PM)Signal Tower Light (PM)
Signal Transmitter<br>( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)Signal Transmitter
( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)
Solid State Relay,SSR<br>( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)Solid State Relay,SSR
( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)
Surge Arrester<br>( อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก )(SALTEK)Surge Arrester
( อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก )(SALTEK)
Switching Power Supply<br>( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)Switching Power Supply
( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)
Temperature Controller<br>( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)Temperature Controller
( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)
Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)
Terminal Block<br>( เทอร์มินอล )(CABUR, KLEMSAN)Terminal Block
( เทอร์มินอล )(CABUR, KLEMSAN)
Thermometer<br>( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)Thermometer
( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)
Timer<br>( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)Timer
( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)
Water Flow SwitchWater Flow Switch
โปรโมชั่น/Promotionโปรโมชั่น/Promotion
ยอดสินค้าคงเหลือยอดสินค้าคงเหลือ
สินค้า บริษัท ไพรมัส จำกัด
 BH-08
BH-08
RS-485 Modbus I/O Modules I/O MAPPER เป็นอุปกรณ์ Point to Point Communication สำ􀁔หรับส่งคำสั่งจาก Module หนึ่งไปยังอีก Module หนึ่ง สำหรับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol ที่ไม่มี MODBUS Master device อยู่ในระบบ (PC หรือ PLC)
รายละเอียด
 PH-07
PH-07
RS-485 Modbus I/O Modules 6 RELAY OUTPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol 6 Relays Output, Contact 1A/220VAC , 1A/24VDC
รายละเอียด
 BH-06
BH-06
RS-485 Modbus I/O Modules 4 THERMOCOUPLE AND PT100 INPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol 4 Thermocouple and PT100 Input, Resolution 0.1 OC, Isolated
รายละเอียด
 PH-05
PH-05
RS-485 Modbus I/O Modules 8 ANALOG OUTPUT MODULE (4-20mA/0-10VDC) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol การทำงานผ่านระบบ 2-Wire, RS-485 MODBUS RTU Protocol
รายละเอียด
 PH-04
PH-04
RS-485 Modbus I/O Modules 8 ANALOG INPUT MODULE (4-20mA/0-10VDC) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol 8 Analog Input 4-20mA/0-10VDC, 16 bits, Isolated
รายละเอียด
 PH-03
PH-03
RS-485 Modbus I/O Modules เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol 16 Outputs Output แบบ NPN Open Collector , Isolated
รายละเอียด
 PH-02
PH-02
RS-485 Modbus I/O Modules 16 DIGITAL INPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol 16 Inputs Input รับได้ทั้ง NPN and PNP Open Collector , Isolated
รายละเอียด
 PH-01
PH-01
RS-485 Modbus I/O Modules เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ RS-485 MODBUS RTU Protocol 8 Inputs and Outputs Input รับได้ทั้ง NPN and PNP Open Collector , Isolated
รายละเอียด
 PB-07
PB-07
Mobbus TCP I/O Modules เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol 6 Relays Output, Contact 1A/220VAC , 1A/24VDC
รายละเอียด
 PB-05
PB-05
Mobbus TCP I/O Modules 8 ANALOG OUTPUT MODULE (4-20mA/0-10VDC) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol 8 Analog Output 4-20mA/0-10VDC, 16 bits, Isolated.
รายละเอียด
 PB-04
PB-04
Mobbus TCP I/O Modules 8 ANALOG INPUT MODULE (4-20mA/0-10VDC) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol
รายละเอียด
 PB-03
PB-03
Mobbus TCP I/O Modules 16 DIGITAL OUTPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol มี 16 Outputs Output แบบ NPN Open Collector , Isolated
รายละเอียด
 PB-06
PB-06
Mobbus TCP I/O Modules 4 THERMOCOUPLE AND PT100 INPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol 4 Thermocouple and PT100 Input, Resolution 0.1 OC, Isolated
รายละเอียด
 PB-02
PB-02
MODBUS TCP I/O MODULES 16 DIGITAL INPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ MODBUS TCP Protocol มี 16 Inputs Input รับได้ทั้ง NPN and PNP Open Collector , Isolated
รายละเอียด
 PB-01
PB-01
MODBUS TCP I/O MODULES 8 DIGITAL INPUT / 8 DIGITAL OUTPUT MODULE Input รับได้ทั้ง NPN and PNP Open Collector , Isolated Output แบบ NPN Open Collector , Isolated
รายละเอียด
 PH-Series
PH-Series
RS-485 Modbus I/O Modules เป็นอุปกรณ์ Analog & Digital Input / Output Modules ซึ่งทำการสื่อสารผ่าน RS-485 2 Wire Multi-Drop Network และใช้การสื่อสารแบบ MODBUS RTU Protocol ในการติดต่อกับ Input/Output Modules ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูค่า
รายละเอียด
 PB-Series
PB-Series
MODBUS TCP I/O MODULE เป็นอุปกรณ์ Analog & Digital Input / Output Module ซึ่งทำการสื่อสารผ่าน Ethernet 10/100 Mbps Base-T Network (LAN) โดยใช้ MODBUS TCP Protocol ในการติดต่อกับ Input/Output Module ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูค่าา บันทึกค่าต่างๆ
รายละเอียด
 KLEA
KLEA
Energy Analyzer 2 Digital Input, 2 Digital output ในรุ่น standart หรือ , (Option 7 Digital Input, 7 Digital output ) 4 Analog Outputs ( Option ) แบบ Isolated สามารถเลือกย่านได้ 0-5 V, 0-10 V, -5-5 V, -10-10V, 0-20 mA, 4-20 mA
รายละเอียด
 CH-03/CH-04
CH-03/CH-04
Anti-Condensation Heater เป็นอุปกรณ์ไล่ความชื้นในตู้ไฟฟ้า Self Regulation Heating ไม่เป็นสนิม เพราะทำจากอลูมิเนียม ติดตั้งง่าย ยึดติดราง
รายละเอียด
 RMN-005
RMN-005
2-WIRE ANALOG INPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ 4-20mA/0-10VDC จากภายนอกและแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ Digital 8 bits ส่งเข้าสู่ระบบ 2-wire สามารถรับ Analog input ได้ 4 Channel
รายละเอียด
 RMN-006
RMN-006
2-WIRE ANALOG OUTPUT MODULE เป็นอุปกรณ์ที่อ่านข้อมูล Digital 8 bits จาก BUS ของ 2-wire และแปลงเป็นสัญญาณ 4-20mA/0-10VDC เพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ ภายนอก
รายละเอียด
รายละเอียด
 PR-04
PR-04
Encoder เป็นอุปกรณ์แปลงการหมุนแกนเพลาของ Encoder ออกมาเป็นสัญญาณ Pulse ทางไฟฟ้า สามารถโปรแกรม P/R ในตัวเดียวกัน สะดวกต่อการใช้งาน สามารถโปรแกรมเลือกย่าน Pulse/รอบ ได้ ตั้งแต่ 1-65,536 Pulse/รอบ ในตัวเดียวกัน ทำให้สะดวกในการใช้งาน
รายละเอียด
 PR-03
PR-03
Encoder เป็นอุปกรณ์แปลงการหมุนแกนเพลาของ Encoder ออกมาเป็นสัญญาณ Pulse ทางไฟฟ้า เอาท์พุทเป็นแบบ Push-Pull ทำให้สามารถใช้ได้ทั้ง NPN, PNP Open Collector สัญญาณเอาท์พุท แบบ Push-Pull (A,B,Z) และแบบ Line-Driver (A, , B, , Z, )
รายละเอียด
 PR-01N
PR-01N
INCREMENT ENCODER เป็นอุปกรณ์แปลงการหมุนแกนเพลาของ Encoder ออกมาเป็นสัญญาณ Pulse ทางไฟฟ้า สัญญาณเอาท์พุท แบบ Push-Pull (A,B,Z) และแบบ Line-Driver (A, , B, , Z, ) ไฟเลี้ยง 8-30 VDC (Push-pull) และ 5 VDC (Line Driver)
รายละเอียด
 PA-03
PA-03
อุปกรณ์ Switch หน่วงเวลาหลังจากหยุดจ่ายไฟ (Delay On Break Timer) เหมาะสำหรับป้องกันการ ON/OFF Motor Compressor แบบกระทันหัน อันเนื่องมาจากไฟตก หรือแรงดันไฟฟ้าขาดหายชั่วขณะ
รายละเอียด
 PA-02
PA-02
อุปกรณ์ Switch ตั้งระยะเวลาการทำงานของโหลด (By Pass Timer) สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10 -1,000 วินาที ติดตั้งง่าย สะดวกในการใช้งาน ทำงานได้ตั้งแต่แรงดัน 18 - 240 VAC
รายละเอียด
 PA-01
PA-01
อุปกรณ์ Switch หน่วงเวลาทำงาน (Delay On Make Timer) ของโหลดตามเวลาที่ตั้งไว้ สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0.03 - 10 นาที ทำงานได้ตั้งแต่แรงดัน 18 - 240 VAC
รายละเอียด
 TTM-339
TTM-339
Programmable process controller ที่สามารถทำงานได้ถึง 15 Pattern, 99 step.Multiplier input, Thermocouple 13 type, RTD 2 type, Voltage 5 type,Current 1 type input แสดงผลด้วย LCD with LED backlight 5 หลัก
รายละเอียด
 TRM-00J
TRM-00J
Paperless Pecorder เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลแบบไม่ต้องใช้กระดาษ หน้าจอเป็น Touch Screen 7-Inch LCD รับอินพุทเป็น Multi-Input 6 Channel สามารถเก็บข้อมูลผ่าน SD Card และ USB ได้
รายละเอียด
ทั้งหมด 63 หน้า 1 2 3

 

PM Products for Export
ค้นหาสินค้า
Primusthai.com Google.com
Advanced Search
 
ข่าวสารและกิจกรรม
วีดิโอสื่อการสอน..
ฉลองเปิดหน้าร้านสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้ง 4 สาขาหน้าร้านสาขาชลบุรี หน้..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Assembly and Automation Technology 2016 ระหว่างวันที..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2016‎ ระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนาย..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน INTERMACH 2016 ระหว่างวันที่ 11 -14 พฤษภาคม 2559 ณ B..
AIR CONDITION FOR CONTROL BOXES แอร์สำหรับตู้คอนโทรล (ปรับปรุงใหม่ดีกว..
 
10 อันดับสินค้าขายดี
   ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  PE-2700 Enclosure Cooling Module แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำงานแม่นยำขึ้น
  PMV25.01 ยี่ห้อPM Axial Fans/Carbinet Filter Fan/Cooling Fans/Centrifugal Fans/Fans Cooling: พัดลมระบายอากาศ/พัดลมดูด-เป่าอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ตัวโครงทำด้วยวัสดุทนไฟ
  PE-7000 Enclosure Cooling Module แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำงานแม่นยำขึ้น
  PMV12 ยี่ห้อ PM Exhaust Radial Fans : พัดลมดูดและอัดอากาศ สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 4 นิ้ว ประกอบด้วยตะแกรง,แผ่นกรองฝุ่น และตัวโครงสร้างทำด้วยพลาสติก ABS พิเศษทนความร้อนและไม่ติดไฟ
  TTM-i4N ยี่ห้อ TOHO TTM-i4N Temperature controller เครื่องวัดอุณหภูมิและแสดงแบบดิจิตอล ทำให้ระบบมีเสถียรภาพตรงตาม Setpoint ด้วยการทำงานของ Uitra-Fuzzy Control สามารถป้องกัน Over Shoot ได้
 TTM-00 TTM-00 Series Temp Controller TTM-00 Series: Temperature Controller/Temp Controller(เครื่องควบคุมอุณหภูมิ)/ Digital Temperature Controller/เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล อินพุท:Thermocouple/PT100/RTD/Current Analog/Voltage Analog เอาท์พุท:Relay Contact/Analog Current ,Voltage
  PMB.02/PMB.03 ยี่ห้อ PM Exhaust Radial Fans : พัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังตู้คอนโทรล สำหรับดึงความร้อนจากภายในตู้ มีแรงดูดลมสูง โดยทำหน้าที่ดูดลมแล้วเหวี่ยงออกด้านข้างจึงให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดี
  CM-004 ยี่ห้อPM Digital Indicator Big Display,Digital Indicator,Digital Panel Meter,Indicator Display,Indicator Meter,เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล รับสัญญาณ 0-10 VDC/ 4-20 mA ปรับค่า Min, Max และ Slope ได้ แสดงความเร็วของมอเตอร์จาก Inverter, DC drive /ลักษณะงานอื่น ๆ อีกมากมา
  PE-1000 Enclosure Cooling Module (แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้คอนโทรล,แอร์สำหรับตู้คอนโทรล) : ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในตู้มีอายุการใช้ยาวนาน แม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน
  KM-07 ยี่ห้อ PM Multifunction Meters/Multifunction Power Meters/Power Meters/Multifunction Meters with RS-485:เครื่องวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าระบบ เฟส/3เฟส(วัดค่าVline,Vphase,Aphase,kW,PF,Hzฯลฯ)Online PM Poll
ท่านต้องการให้ทางบริษัทจัดสัมมนาหัวข้อใด
การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC
เทคโนโลยีการควบคุมแบบ PID Control
ลดต้นทุนด้วยการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้งาน Lab View ในงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
การระบายอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า
 

ร้องเรียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  
เริ่มนับสถิติ 15 ตุลาคม 2551
จำนวนผู้เยี่ยมชม 40705071 ครั้ง
จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน
บริษัท ไพรมัส จำกัด 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2693-7005 (อัตโนมัติ 40 คู่สาย), แฟ็กซ์ 0-2277-3565
สาขาชลบุรี : โทร : 038-763-147,038-763-174 แฟกซ์ 038-763-057 E-mail lamchabung@primusthai.com
สาขาสมุทรปราการ : โทร : 0-2708-2669 แฟกซ์ 0-2708-2670 E-Mail : bangbor@primusthai.com
สาขาพระราม2 : โทร : 0-2451-6338-41 แฟกซ์ : 0-2451-6342 E-Mail : bangkhae@primusthai.com
สาขาปทุมธานี : โทร : 0-2520-3404-6 แฟกซ์ : 0-2520-3408 E-Mail : pathumtani@primusthai.com
Copyright © 2008 PrimusThai.com All Rights Reserved. Design by webthaidd.com