หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ | กระดานข่าว | ข่าวสารและกิจกรรม | เกร็ดความรู้ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับบริษัท | ดาวน์โหลด | ลักษณะการใช้งาน | Project Reference | Sitemap
Thai English
บริษัท ไพรมัส จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์ป้องกันไฟตกไฟเกิน อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณอานาล๊อค พัดลมระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ หัววัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิ้ล อาร์ทีดี โซลิดสเตจรีเลย์ ฮีตเตอร์ สวิทช์ลูกลอยวัดน้ำ สวิทช์ใบพัดวัดระดับของแข็ง โฟโต้เซนเซอร์ สวิทช์ไม่สัมผัส เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล เครื่องตั้งเวลา นาฬิการายวันรายสัปดาห์ มิเตอร์วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เทอร์มินอลต่อสายไฟสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟอะลาม ปลั๊กมัลติโพล ( Primus Co.,Ltd. Primus Co.,Ltd. was established in 1993. We are manufacturers and sales of Protection Relays, Temperature Controllers, Temperature Recoder, Humidity Transmitter, Temperature Sensors, Solid State Relays, Heaters, Signal Transmitters, Digital Indicators, Target Counter, Digital Counters, Timers, Level Switchs, Paddle Level Switchs, Photoelectric Sensors, Proximity Switchs, Energy Meter, Multifunction Meters, Digital Meters, Panel Meters, Signal Tower Lights, Current Relay, Phase Relay, Tachometers, Speed Controller, Induction Motor, Cabinet Filter Fans, Air For Control Boxes, Blowers, Axial Fan, Flow Meter, Water Meter, Relay Modules, 2 Wire Remote Control, Home Automation and Time Switchs )
หมวดสินค้า
1. >>>Download Catalogue Primus1. >>>Download Catalogue Primus
2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)
Air Condition for control boxes<br>(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)Air Condition for control boxes
(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)
Building Automation <br> (ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)Building Automation
(ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)
Colour Image / Vision Sensor<br>( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)Colour Image / Vision Sensor
( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)
Connector<br>( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)Connector
( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)
Converter<br>( RS-232 to RS-485/422 )(PM)Converter
( RS-232 to RS-485/422 )(PM)
Cooling Fans & Filter Fans<br>( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)Cooling Fans & Filter Fans
( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)
Current Transformer,CT<br>( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)Current Transformer,CT
( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)
Digital counter<br>( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)Digital counter
( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)
Digital Indicator<br>( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)Digital Indicator
( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)
Encoder<br>( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)Encoder
( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)
Flow Meter<br>( เครื่องวัดทิศทางอัตราการไหลของน้ำหรือลม )(PM)Flow Meter
( เครื่องวัดทิศทางอัตราการไหลของน้ำหรือลม )(PM)
Heat Resistance Wire<br>( สายทนความร้อน ) (OMERIN)Heat Resistance Wire
( สายทนความร้อน ) (OMERIN)
Heater ฮิตเตอร์ <br>( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)Heater ฮิตเตอร์
( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)
Humidity  Transmitter<br>( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)Humidity Transmitter
( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)
Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level<br>( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level
( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)
Linear Scale / Linear Position Sensor<br>( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)Linear Scale / Linear Position Sensor
( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)
Load cell<br>( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)Load cell
( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)
Motor Gear<br>( มอเตอร์เกียร์ )(GGM)Motor Gear
( มอเตอร์เกียร์ )(GGM)
Multifunction Meter,Power meter<br>( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)Multifunction Meter,Power meter
( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)
Photoelectric Sensor / Photo Switch<br>( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)Photoelectric Sensor / Photo Switch
( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)
PLC , Programmable Logic Controller<br>( พีแอลซี ) (UNITRONIC) PLC , Programmable Logic Controller
( พีแอลซี ) (UNITRONIC)
Pressure Transmitter / Pressure Gauge<br>( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)Pressure Transmitter / Pressure Gauge
( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)
Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)
Protection Relay/Overload Electronic Relay<br>( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)Protection Relay/Overload Electronic Relay
( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)
Proximity Switch<br>( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)Proximity Switch
( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)
Recorder<br>( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)Recorder
( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)
Relay Module<br>( รีเลย์โมดูล )(PM)Relay Module
( รีเลย์โมดูล )(PM)
Safety Relays<br>( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)Safety Relays
( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)
Sigital Simulator<br>( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)Sigital Simulator
( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)
Signal Tower Light (PM)Signal Tower Light (PM)
Signal Transmitter<br>( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)Signal Transmitter
( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)
Solid State Relay,SSR<br>( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)Solid State Relay,SSR
( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)
Surge Arrester<br>( อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก )(SALTEK)Surge Arrester
( อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก )(SALTEK)
Switching Power Supply<br>( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)Switching Power Supply
( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)
Temperature Controller<br>( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)Temperature Controller
( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)
Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)
Terminal Block<br>( เทอร์มินอล )(CABUR, KLEMSAN)Terminal Block
( เทอร์มินอล )(CABUR, KLEMSAN)
Thermometer<br>( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)Thermometer
( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)
Timer<br>( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)Timer
( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)
โปรโมชั่น/Promotionโปรโมชั่น/Promotion
สินค้า บริษัท ไพรมัส จำกัด
 ***สินค้าลดราคาพิเศษ***
***สินค้าลดราคาพิเศษ***
สำหรับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา"สิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ยี่ห้อ PM ทุกรุ่นลด 50% สินค้าจากต่างประเทศลด 35%
รายละเอียด
 UniStream 7” HMI Panel with CPU
UniStream 7” HMI Panel with CPU
UniStream 7” HMI Panel with CPU
รายละเอียด
 UniStream 10.4”
UniStream 10.4”
UniStream HMI touch panel 10.4” + CPU
รายละเอียด
 D3RF-Series
D3RF-Series
D3RF-Series Photoelectric sensor D3RF series Digital Fiber Sensor with two wide displays. Higher performance and higher cost efficiency than conventional D2RF.
รายละเอียด

ด่วน Promotion Air Condition for control Boxs เครื่องรักษาอุณหภูมิตู้คอนโทรล ลงทะเบียน Chack,Service หน้างาน Free ทุกยี่ห้อ โดยช่างชำนาญงาน
รายละเอียด
 EM-Series
EM-Series
EM-Series Signal Transmitter อุปกรณ์แปลงสัญญาณอินพุตให้เป็นสัญญาณอะนาล็อกมาตรฐาน 4-20 mA หรือ 1-10 VDC
รายละเอียด
 Center 26
Center 26
Center 26 Flexible Current Meter Measurement ranger : 30A/300A/3000A AC Available for 10
รายละเอียด
 Center 25
Center 25
Center 25 Flexible Current Probe Measurement ranges: 30A/300A/3000A AcOutput sensitivity : 100mV/10mV/1mV per Amp
รายละเอียด
 VPM-D Series
VPM-D Series
VPM-D Series Digital Under- Voltage Protection Relay/Voltage Relay / Current Relay เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าว่าสูงหรือต่ำกว่าอุปกรณ์ป้องกันเฟสขาด,อุปกรณ์ป้องกันเฟสไม่สมดุลและเป็นอุปกรณ์ป้องกันการสลับเฟส
รายละเอียด
 IBOCO Wiring Ducts and Components
IBOCO Wiring Ducts and Components
New Product IBOCO Wiring Ducts and Components
รายละเอียด
 PM-011
PM-011
Single Phase Under & Over Voltage Relay (รีเลย์ป้องกันแรงดันไฟตก-ไฟเกิน สำหรับไฟ 1 เฟส)
รายละเอียด
 2400
2400
2400 Fast Display/Alarm Unit : เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล มีขนาดเล็กกระทัดรัด (96x48mm.) ติดตั้งแบบ Panel มีระดับการป้องกัน IP54 สามารถโปรแกรมการใช้งานได้ง่าย
รายละเอียด
 TMD-Series
TMD-Series
TMD Series Temperature Control with Alarm Output/ Temp Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ ON/OFF และ Proportional Control (P-Control)
รายละเอียด

Download Cattalogue Primus
รายละเอียด
 PSTA-01-Series ยี่ห้อ PM SOLID STATE RELAY
PSTA-01-Series ยี่ห้อ PM SOLID STATE RELAY
PSTA-01-Series: SOLID STATE RELAY /Power Regulator Three Phase Solid State Relay เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของโหลด Resistive เช่น ฮีตเตอร์ หลอดไฟ เป็นต้น สามารถควบคุมให้โหลดทำงานมากหรือน้อย ได้ตามต้องการ รับสัญญาณอินพุต แบบ Analog 4-20mADC ขนาด
รายละเอียด
 MVS-DN ยี่ห้อ OPTEX
MVS-DN ยี่ห้อ OPTEX
MVS-DN : The MVS-D Multi camera vision sensor is a color vision sensor and is used for
 MVS-PM / EM / OCR ยี่ห้อ Optex
MVS-PM / EM / OCR ยี่ห้อ Optex
MVS-PM / EM / OCR : The MVS-D Multi camera vision sensor is a color vision sensor and is used for
รายละเอียด
 CVS4 ยี่ห้อ OPTEX
CVS4 ยี่ห้อ OPTEX
CVS4 ยี่ห้อ OPTEX สามารถติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ได้ Switchable ถึง 16 Babk, Syncronization และ Teaching จากภายนอกได้
รายละเอียด
 CVS2 ยี่ห้อ OPTEX
CVS2 ยี่ห้อ OPTEX
CVS2 ยี่ห้อ OPTEX ใช้ในการตรวจจับ คัดแยกชิ้นงาน โดยการจับแยกสีและลักษณะหรือรูปร่างของสี Switchable ถึง 8 Banks แม้ Syncronization และ Teaching จากภายนอกได้
รายละเอียด
 SIP Series 3/4 Wires
SIP Series 3/4 Wires
SIP Series Rectangular Inductive Sensors 3/4 Wires D.C. - Version-C (SIP12-C2 NPN NO+NC,SIP12-C2 PNP NO+NC,SIP12-CE4 NPN NO+NC,SIP12-CE4 PNP NO+NC,SIP12-C2 NPN NO H1,SIP12-C2 NPN NC H1,SIP12-C2 PNP NO H1,SIP12-C2 PNP NC H1,SIP12-CE4 NPN NO H1,SIP12-CE4
รายละเอียด
 SIP Series 3 Wires
SIP Series 3 Wires
SIP Series Rectagular Inductive Sensors 3 Wires D.C. -Version - C : SIPA8-C2 NPN NO,SIPA8-C2 NPN NO H 1,SIPC8-C2 NPN NO, SIPC8-C2 NPN NO H 1,SIP10-C2 NPN NO,SIP10-C2 NPN NO H 1,SIPA8-C2 NPN NC,SIPA8-C2 NPN NC,SIPA8-C2 NPN NC H 1,SIPC8-C2 NPN NC,SIPC8-C2 N
รายละเอียด
 SI30 Series Cylindrical Long Housing 2 Wires
SI30 Series Cylindrical Long Housing 2 Wires
SI30 Series Inductive Sensors M30 x 1,5 : Cylindrical long housing แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 2 Wires ไฟ D.C.,A.C -VERSION-B,A (SI30-B10 NO,SI30-B10 NO H,SI30-B10 NO K,SI30-BE15 NO,SI30-BE15 NO H,SI30-BE15 NO K,SI30-B10 NC,SI30-B10 NC H,SI30-B10 NC K,SI30-BE15 NC,
รายละเอียด
 SI30 Series Cylindrical long housig 3/4 wires
SI30 Series Cylindrical long housig 3/4 wires
SI30 Series Inductive Sensors M30 x 1,5 Cylindrical long housing แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 3/4 wires ไฟ D.C.- Version-C (SI30-C10 NPN NO,SI30-C10 NPN NO H,SI30-C10 NPN NO K,SI30-CE15 NPN NO,SI30-CE15 NPN NO H,SI30-CE15 NPN NO K,SI30-C10 NPN NC,SI30-C10 NPN NC H,S
รายละเอียด
 SI30 Series Cylindrical Short Housing
SI30 Series Cylindrical Short Housing
SI30 Series Inductive Sensors M30 x 1 Cylindrical Short Housing s series แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 3/4 wires ไฟ D.C. -VERSION-C (SI30-C10 NPN NO S,SI30-C10 NPN NO H S,SI30-DC15 NPN NO S,SI30-DC15 NPN NO H S,SI30-C10 NPN NC S,SI30-C10 NPN NC H S,SI30-DC15 NPN NC S
รายละเอียด
 SI18 Series Cylindrical Long Housing 2 Wires
SI18 Series Cylindrical Long Housing 2 Wires
SI18 Series Inductive Sensors M18 x 1 Cylindrical Long Housing - แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 2 Wires ไฟ D.C. - Version-B (SI18-B5 NO,SI18-B5 NO H,SI18-B5 NO K,SI18-BE8 NO,SI18-BE8 NO H,SI18-BE8 NO K,SI18-B5 NC,SI18-B5 NC H,SI18-B5 NC K,SI18-BE8 NC,SI18-BE8 NC H,SI1
รายละเอียด
 SI18 Series cylindrical long housing 3/4 wires
SI18 Series cylindrical long housing 3/4 wires
SI18 Series Inductive Sensors M18 x 1 : cylindrical long housing s series - แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 3/4 wires ไฟ D.C. - VERSION-C Radiated,Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity Test : 20 V/m (SI18-C5 NPN NO,SI18-C5 NPN NO H,SI18-C5 NPN NO K,SI18-CE8 NP
รายละเอียด
 SI18 Series Cylindrical Short Housing
SI18 Series Cylindrical Short Housing
SI18 Series Inductive Sensors M18 x 1 : Cylindrical Short Housing s series - แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 3/4 wires ไฟ D.C. - VERSION-C (SI18-C5 NPN NO S,SI18-C5 NPN NO H S,SI18-DC8 NPN NO S,SI18-DC8 NPN NO H S,SI18-C5 NPN NC S,SI18-C5 NPN NC H S,SI18-DC8 NPN NC S,S
รายละเอียด
 SI12 Series Cylindrical Long Housing  2 Wires
SI12 Series Cylindrical Long Housing 2 Wires
SI12 Series Inductive Sensors M12 x 1 : Cylindrical Long Housing แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 2 Wires ไฟ D.C. -Version-B (SI12-B2 NO,SI12-B2 NO H,SI12-B2 NO K,SI12-BE4 NP,SI12-BE4 NO H,SI12-BE4 NO K,SI12-B2 NC,SI12-B2 NC H,SI12-B2 NC K,SI12-BE4 NC,SI12-BE4 NC H,SI1
รายละเอียด
 SI12 Series Cylindrical Long Hosing 3/4 wires
SI12 Series Cylindrical Long Hosing 3/4 wires
SI12 Series Inductive Sensors M12 x 1 : Cylindrical long Housing แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 3/4 wires ไฟ D.C. - Version-C Radiated, Radio-Frequency Electromagnetic Field Immunity TEST:20 V/m
รายละเอียด
 SI12 Series Cylindrical Short Housing
SI12 Series Cylindrical Short Housing
SI12 Series Inductive Sensors M12 x 1 : Cylindrical Short Housing S Series แรงดันไฟเลี้ยงแบบ 3/4 wires ไฟ D.C. - Version-c (SI12-C2 NPN NO S,SI12-C2 NPN NO H S,SI12-CE4 NPN NO S,SI12-CE4 NPN NO H S,SI12-DC4 NPN NO S,SI12-DC4 NPN NO H S,S12-DCE8 NPN NO S,S
รายละเอียด
ทั้งหมด 59 หน้า 1 2 3

 

PM Products for Export
ค้นหาสินค้า
Primusthai.com Google.com
Advanced Search
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Temca Forum & Exhibition 2014 ระหว่างวันที่ 22-23 สิ..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Manufacturing Expo 2014 ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Propak Asia 2014 ระหว่างวันที่ 11-04 มิถุนายน 2557 B..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน INTERMACH 2014 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2557 ณ B..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน THAIFEX-World of food ASIA 2014 ระหว่างวันที่ 21-25..
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา PLC Unistream เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเ..
 
10 อันดับสินค้าขายดี
   ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 TTM-00 TTM-00 Series Temp Controller TTM-00 Series: Temperature Controller/Temp Controller(เครื่องควบคุมอุณหภูมิ)/ Digital Temperature Controller/เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล อินพุท:Thermocouple/PT100/RTD/Current Analog/Voltage Analog เอาท์พุท:Relay Contact/Analog Current ,Voltage
  PMV25.01 ยี่ห้อPM Axial Fans/Carbinet Filter Fan/Cooling Fans/Centrifugal Fans/Fans Cooling: พัดลมระบายอากาศ/พัดลมดูด-เป่าอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ตัวโครงทำด้วยวัสดุทนไฟ
  TOHO TTM-J4/J5 ยี่ห้อTemp Controller /TOHO เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TOHO Temperature Controller/Temp Controller TTM-J4/J5: TOHO/Temperature Controller/Digital Temperature Controller/PID Temperature Controller/Temp Controller(เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล/เครื่องควบคุมอุณหภูมิ): รับอินพุทประเภท Thermocouple/PT100/RTD เอา
  PMV12 ยี่ห้อEcofit Exhaust Radial Fans : พัดลมดูดและอัดอากาศ สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 4 นิ้ว ประกอบด้วยตะแกรง,แผ่นกรองฝุ่น และตัวโครงสร้างทำด้วยพลาสติก ABS พิเศษทนความร้อนและไม่ติดไฟ
  PM PE-2700 ยี่ห้อPM PM PE-2700: Enclosure Cooling Module(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้คอนโทรล,แอร์ตู้คอนโทรล,แอร์สำหรับตู้คอนโทรล) : ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในตู้มีอายุการใช้ยาวนาน แม่นยำ
  PM PE-7000 ยี่ห้อPM PM PE-7000: Enclosure Cooling Module(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้คอนโทรล,แอร์ตู้คอนโทรล,แอร์สำหรับตู้คอนโทรล) : ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในตู้มีอายุการใช้ยาวนาน แม่นยำ
  SO ยี่ห้อ CELDUC Solid State Relay SO Singel Phase Solid State Relay :Solid State Relay, โซลิดสเตทรีเลย์ ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกในการทำงาน โดยการติดตั้งแบบสกรูขนาดของหางปลาสูงสุดถึง 50 mm
  CM-004 ยี่ห้อPM Digital Indicator Big Display,Digital Indicator,Digital Panel Meter,Indicator Display,Indicator Meter,เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล รับสัญญาณ 0-10 VDC/ 4-20 mA ปรับค่า Min, Max และ Slope ได้ แสดงความเร็วของมอเตอร์จาก Inverter, DC drive /ลักษณะงานอื่น ๆ อีกมากมา
  PMB.02 ยี่ห้อ PM Exhaust Radial Fans : พัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังตู้คอนโทรล สำหรับดึงความร้อนจากภายในตู้ มีแรงดูดลมสูง โดยทำหน้าที่ดูดลมแล้วเหวี่ยงออกด้านข้างจึงให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดี
  JZ10-11-R16 ยี่ห้อ Unitronics Micro OPLC : jazz เป็น PLC ขนาดเล็กที่รวม PLC และหน้าจอเข้าด้วยกันหน้าจอสามารถเรียกค่าต่างๆจาก PLC ยังแสดงสถานะการทำงานของ Input , Outputหรือแสดงสถานะการเกิดความผิดปกติของเครื่องจักรผ่านทางหน้าจอหน้าเป็นข้อความOnline PM Poll
ท่านต้องการให้ทางบริษัทจัดสัมมนาหัวข้อใด
การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC
เทคโนโลยีการควบคุมแบบ PID Control
ลดต้นทุนด้วยการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้งาน Lab View ในงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
การระบายอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า
 

ร้องเรียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  
เริ่มนับสถิติ 15 ตุลาคม 2551
จำนวนผู้เยี่ยมชม 27574497 ครั้ง
จำนวนผู้ออนไลน์ 5 คน
บริษัท ไพรมัส จำกัด 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2693-7005 (อัตโนมัติ 40 คู่สาย), แฟ็กซ์ 0-2277-3565
สาขาแหลมฉบัง : โทรศัพท์ 038-763-147,038-763-174 โทรสาร 038-763-057 E-mail lamchabung@primusthai.com
สาขาบางบ่อ : โทรศัพท์ 0-2708-5645-8, 0-2708-5651 โทรสาร 0-2708-5652 E-Mail : bangbor@primusthai.com
สาขาบางแค : โทร : 02-4548135-38 แฟกซ์ : 02-454-8139 E-Mail : bangkhae@primusthai.com
Copyright © 2008 PrimusThai.com All Rights Reserved. Design by webthaidd.com