หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ | กระดานข่าว | ข่าวสารและกิจกรรม | เกร็ดความรู้ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับบริษัท | ดาวน์โหลด | ลักษณะการใช้งาน | Project Reference | Sitemap
Thai English
บริษัท ไพรมัส จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์ป้องกันไฟตกไฟเกิน อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณอานาล๊อค พัดลมระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ หัววัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิ้ล อาร์ทีดี โซลิดสเตจรีเลย์ ฮีตเตอร์ สวิทช์ลูกลอยวัดน้ำ สวิทช์ใบพัดวัดระดับของแข็ง โฟโต้เซนเซอร์ สวิทช์ไม่สัมผัส เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล เครื่องตั้งเวลา นาฬิการายวันรายสัปดาห์ มิเตอร์วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เทอร์มินอลต่อสายไฟสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟอะลาม ปลั๊กมัลติโพล ( Primus Co.,Ltd. Primus Co.,Ltd. was established in 1993. We are manufacturers and sales of Protection Relays, Temperature Controllers, Temperature Recoder, Humidity Transmitter, Temperature Sensors, Solid State Relays, Heaters, Signal Transmitters, Digital Indicators, Target Counter, Digital Counters, Timers, Level Switchs, Paddle Level Switchs, Photoelectric Sensors, Proximity Switchs, Energy Meter, Multifunction Meters, Digital Meters, Panel Meters, Signal Tower Lights, Current Relay, Phase Relay, Tachometers, Speed Controller, Induction Motor, Cabinet Filter Fans, Air For Control Boxes, Blowers, Axial Fan, Flow Meter, Water Meter, Relay Modules, 2 Wire Remote Control, Home Automation and Time Switchs )
หมวดสินค้า
- Download software- Download software
1. >>>Download Catalogue Primus1. >>>Download Catalogue Primus
2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)
Air Condition for control boxes<br>(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)Air Condition for control boxes
(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)
Building Automation <br> (ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)Building Automation
(ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)
Colour Image / Vision Sensor<br>( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)Colour Image / Vision Sensor
( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)
Connector<br>( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)Connector
( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)
Converter<br>( RS-232 to RS-485/422 )(PM)Converter
( RS-232 to RS-485/422 )(PM)
Cooling Fans & Filter Fans<br>( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)Cooling Fans & Filter Fans
( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)
Current Transformer,CT<br>( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)Current Transformer,CT
( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)
Digital counter<br>( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)Digital counter
( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)
Digital Indicator ( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)Digital Indicator ( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)
Encoder<br>( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)Encoder
( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)
Heat Resistance Wire<br>( สายทนความร้อน ) (OMERIN)Heat Resistance Wire
( สายทนความร้อน ) (OMERIN)
Heater ฮิตเตอร์ <br>( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)Heater ฮิตเตอร์
( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)
Humidity  Transmitter<br>( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)Humidity Transmitter
( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)
I/O ModulesI/O Modules
Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level<br>( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level
( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)
Linear Scale / Linear Position Sensor<br>( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)Linear Scale / Linear Position Sensor
( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)
Load cell<br>( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)Load cell
( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)
Multifunction Meter,Power meter<br>( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)Multifunction Meter,Power meter
( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)
Photoelectric Sensor / Photo Switch<br>( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)Photoelectric Sensor / Photo Switch
( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)
PLC , Programmable Logic Controller<br>( พีแอลซี ) (UNITRONIC) PLC , Programmable Logic Controller
( พีแอลซี ) (UNITRONIC)
Pressure Transmitter / Pressure Gauge<br>( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)Pressure Transmitter / Pressure Gauge
( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)
Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)
Protection Relay/Overload Electronic Relay<br>( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)Protection Relay/Overload Electronic Relay
( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)
Proximity Switch<br>( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)Proximity Switch
( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)
Recorder<br>( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)Recorder
( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)
Relay Module<br>( รีเลย์โมดูล )(PM)Relay Module
( รีเลย์โมดูล )(PM)
Safety Relays<br>( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)Safety Relays
( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)
Signal Simulator<br>( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)Signal Simulator
( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)
Signal Tower Light (PM)Signal Tower Light (PM)
Signal Transmitter<br>( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)Signal Transmitter
( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)
Solid State Relay,SSR<br>( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)Solid State Relay,SSR
( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)
Switching Power Supply<br>( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)Switching Power Supply
( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)
Temperature Controller<br>( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)Temperature Controller
( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)
Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)
Terminal Block<br>( เทอร์มินอล )(KLEMSAN)Terminal Block
( เทอร์มินอล )(KLEMSAN)
Thermometer<br>( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)Thermometer
( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)
Timer<br>( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)Timer
( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)
Water Flow SwitchWater Flow Switch
โปรโมชั่น/Promotionโปรโมชั่น/Promotion
ยอดสินค้าคงเหลือยอดสินค้าคงเหลือ
สินค้า บริษัท ไพรมัส จำกัด
 SMW-A
SMW-A
Air Card Configuration For SMW-Series
รายละเอียด
 SMW-Series-N1
SMW-Series-N1
Digital Timer Seitch นาฬิกาตั้งเวลาระบบดิจิตอล แบบรายวันและรายสัปดาห์ หน้าจอแสดงผลแบบ OLED สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
รายละเอียด
 TSM-94-B
TSM-94-B
Digital Remote Display Panel อุปกรณ์แสดงผลตัวเลข หรือตัวอักษร โดยสั่งผ่าน RS-485 Communication แสดงผลด้วย 7 Segment 5 หลัก ขนาด2.3 นิ้ว
รายละเอียด
 TSM-94
TSM-94
Digital Remote Display Panel เป็นอุปกรณ์แสดงผลตัวเลข หรือตัวอักษร โดยสั่งผ่าน RS-485 Communication แสดงผลด้วย 7 Segment 5 หลัก ขนาด 0.56 นิ้ว
รายละเอียด
 V430
V430
V430 : Programmable Logic Control + HMI (PLC + HMI)
รายละเอียด
 V700-T20BJ
V700-T20BJ
V700-T20BJ : Programmabel Logic Control+HMI (PLC+HMI)
รายละเอียด
 IMH-C
IMH-C
Circulation Heater เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้สำหรับน้ำและของเหลวใหลผ่านท่อ ภายในท่อจะมีท่อทำความร้อน เพื่อปรับสภาพของน้ำและของเหลวจากอุณหภูมิปกติขึ้นไปถึงอุณหภูมิที่ต้องการ
รายละเอียด
 IH-03
IH-03
Ceramic Infrared Heater ชนิดแผ่นเซรามิค เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้หลักการให้ความร้อนโดยการ แผ่รังสีอินฟราเรดแบบคลื่นยาว การแผ่รังสีความร้อน
รายละเอียด
 RM-012N-E
RM-012N-E
RS-232 to RS-422/RS-485 CONVERTERRS-232 to RS-422/RS-485 CONVERTER อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-232 ให้เป็นสัญญาณ RS-422/RS-485 และสามารถแปลงสัญญาณจาก RS-422/RS-485 เป็นสัญญาณ RS-232 ได้
รายละเอียด
 RM-012N-D
RM-012N-D
USB to RS-422/RS-485 CONVERTER อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-422/ RS-485 ให้เป็น USB
รายละเอียด
 RM-012N-1
RM-012N-1
REPEATOR FOR USB/RS-232 TO RS-485 CONVERTER อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณเพื่อเพิ่มระยะทางการส่งสัญญาณ RS-422/RS-485 ให้ไกลขึ้นกว่าเดิม 1 เท่าตัว
รายละเอียด
 KM-02
KM-02
1 PHSE VOLT-AMP + HERTZ METER WITH RS485 มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า(V), กระแสไฟฟ้า(A), และความถี่(Hz) สำหรับ 1 เฟส
รายละเอียด
 KM-01
KM-01
1 PHASE VOLT-AMP METER WITH RS-485 มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A) สำหรับ 1 เฟส
รายละเอียด
 PM-024S-2.5
PM-024S-2.5
PM-024S-2.5 : Switching Power Supply 2.5A แรงดันอินพุท 120-230VAC (Range 90-264VAC) /100-320VDC (1 Phase) เอาท์พุท 70W (24VDC, 2.5A) มีขนาดเล็กกะทัดรัด
รายละเอียด
 IH-04
IH-04
C-Shape Infared Heater เป็นฮีตเตอร์อินฟาเรดที่ใช้ให้ความร้อนโดยการรัดท่อหรือวัตถุทรงกระบอก ประหยัดพลังงาน 30-70% เมื่อเทียบกับฮีตเตอร์รัดท่อทั่วไป
รายละเอียด
 TIM-94N
TIM-94N
TIM-94N DIGITAL INDICATOR WITH ALARM UNIT UNIVERSAL อุปกรณ์วัดและแสดงผลค่าสัญญาณอะนาล็อกมาตรฐานและ ค่าอุณหภูมิและ Process ต่างๆพร้อม Alarm Output
รายละเอียด
 LS-SERIES
LS-SERIES
LS-SERIES : Displacement Sensors เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงาน
รายละเอียด
 BGS-HL-SERIES
BGS-HL-SERIES
BGS-HL-SERIES : Laser sensors เซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยลำแสง (ลำแสงขนาดเล็ก)
รายละเอียด
 CM-013
CM-013
Digital Load Cell Indicator Pressure transmitter (เครื่องแสดงผลโหลดเซลล์แบบดิจิตอล):รับสัญญาณจาก Pressure transmitter, Load cell ความละเอียดของ A/D สูงถึง 24 bits ประมวลผลภายใน 2 mSec สามารถแสดงค่าสัญญาณและตอบสนองเอาต์พุตได้อย่างรวดเร็ว
รายละเอียด
 V230 (PLC) ยี่ห้อ Unitronics
V230 (PLC) ยี่ห้อ Unitronics
PLC V230 Graphic PLC เป็น PLC ที่สามารถถอดเปลี่ยน Snap I/O ได้เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ มีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่องจักร มีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่องจักร วามเพียงพอในการใช้งานได้ถึง 128 I/O
รายละเอียด
 RMN-003
RMN-003
Expansion Module RMN-003 จะอาศัย Address จาก Master module และต่อเข้าหากันด้วย สาย Pair ประกอบด้วย 8 Digital Input / Output Channel
รายละเอียด
 KM-09N-H
KM-09N-H
1 Phase Hertz Meter True RMS เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าทางไฟฟ้า Hz ระบบ 1 เฟส การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
รายละเอียด
 KM-09N-A
KM-09N-A
1 Phase Amp Meter True RMS เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าทางไฟฟ้า Amp ระบบ 1 เฟส สามารถต่อร่วมกับ CT ได้ถึง 10,000/5 A. ได้
รายละเอียด
 KM-09N-V
KM-09N-V
1 Phase Volt Meter True RMS เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าทางไฟฟ้า Volt ระบบ 1 เฟส สามารถต่อร่วม กับ PT ได้ถึง 44 KV / 110 VAC, 96 KV / 220 VAC
รายละเอียด
 PS-Series
PS-Series
SINGLE PHASE Solid State Relays อุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ากำลังแบบ Single Phase, 12-400VAC
รายละเอียด
 PM-021N
PM-021N
PM-021 Level Control อุปกรณ์ควบคุมการตรวจจับระดับน้ำหรือของเหลวอื่นๆได้ 1 ระดับ และ 2 ระดับ
รายละเอียด
 KM-03N
KM-03N
1 Phase Volt-Amp-Watt Meter With RS-485 เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าทางไฟฟ้า Volt, Amp, Watt ระบบ 1 เฟส
รายละเอียด
 Q125A
Q125A
Q125A : CT แบบ Clamp On (คล้องสาย)
รายละเอียด
 Q50,Q50A
Q50,Q50A
Q50,Q50A : CT แบบ Clamp On (คล้องสาย)
รายละเอียด
 DP-Series
DP-Series
DP-Series : CT แบบ Split Core (แกนแยก)
รายละเอียด
ทั้งหมด 61 หน้า 1 2 3

 

PM Products for Export
ค้นหาสินค้า
Primusthai.com Google.com
Advanced Search
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมงาน INTERMACH 2017 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ Bi..
เชิญเข้าร่วมสัมมนา "ฟรี"ในหัวข้อ PLC+HMI กับการประยุกต์ใช้งาน ในวันศุ..
วีดิโอสื่อการสอน..
ฉลองเปิดหน้าร้านสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้ง 4 สาขาหน้าร้านสาขาชลบุรี หน้..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Assembly and Automation Technology 2016 ระหว่างวันที..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2016‎ ระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนาย..
 
10 อันดับสินค้าขายดี
   ประจำเดือน มีนาคม 2560
  PMV25C.00 Cabinet Filter Fans พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้าพร้อมแผ่น Filter เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตู้ไฟฟ้า ช่วยลดอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้าได้ดี
  PE-1000 Enclosure Cooling Module (แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้คอนโทรล,แอร์สำหรับตู้คอนโทรล) : ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในตู้มีอายุการใช้ยาวนาน แม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน
 TTM-00 TTM-00 Series Temp Controller TTM-00 Series: Temperature Controller/Temp Controller(เครื่องควบคุมอุณหภูมิ)/ Digital Temperature Controller/เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล อินพุท:Thermocouple/PT100/RTD/Current Analog/Voltage Analog เอาท์พุท:Relay Contact/Analog Current ,Voltage
  PMV12.00 Cabinet Filter Fans พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้าพร้อมแผ่น Filter เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตู้ไฟฟ้า ช่วยลดอุณหภูมิภายในตู้ไฟฟ้าได้ดี
  TTM-i4N ยี่ห้อ TOHO TTM-i4N Temperature controller เครื่องวัดอุณหภูมิและแสดงแบบดิจิตอล ทำให้ระบบมีเสถียรภาพตรงตาม Setpoint ด้วยการทำงานของ Uitra-Fuzzy Control สามารถป้องกัน Over Shoot ได้
  PE-2700 Enclosure Cooling Module แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำงานแม่นยำขึ้น
  KM-07 ยี่ห้อ PM Multifunction Meters/Multifunction Power Meters/Power Meters/Multifunction Meters with RS-485:เครื่องวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าระบบ เฟส/3เฟส(วัดค่าVline,Vphase,Aphase,kW,PF,Hzฯลฯ)
  PMB.02/PMB.03 ยี่ห้อ PM Exhaust Radial Fans : พัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังตู้คอนโทรล สำหรับดึงความร้อนจากภายในตู้ มีแรงดูดลมสูง โดยทำหน้าที่ดูดลมแล้วเหวี่ยงออกด้านข้างจึงให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดี
  CM-004N Digital Indicator เป็นตัวแสดงผลแบบดิจิตอล รับอินพุท 0-10 VDC,0-20 mA. และ 4-20 mA. ได้ในตัวเดียวกัน
  PE-7000 Enclosure Cooling Module แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำงานแม่นยำขึ้นOnline PM Poll
ท่านต้องการให้ทางบริษัทจัดสัมมนาหัวข้อใด
การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC
เทคโนโลยีการควบคุมแบบ PID Control
ลดต้นทุนด้วยการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้งาน Lab View ในงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
การระบายอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า
 

ร้องเรียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  
เริ่มนับสถิติ 15 ตุลาคม 2551
จำนวนผู้เยี่ยมชม 46897665 ครั้ง
จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
บริษัท ไพรมัส จำกัด 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2693-7005 (อัตโนมัติ 40 คู่สาย), แฟ็กซ์ 0-2277-3565
สาขาชลบุรี : โทร : 038-763-147,038-763-174 แฟกซ์ 038-763-057 E-mail lamchabung@primusthai.com
สาขาสมุทรปราการ : โทร : 0-2708-2669 แฟกซ์ 0-2708-2670 E-Mail : bangbor@primusthai.com
สาขาพระราม2 : โทร : 0-2451-6338-41 แฟกซ์ : 0-2451-6342 E-Mail : bangkhae@primusthai.com
สาขาปทุมธานี : โทร : 0-2520-3404-6 แฟกซ์ : 0-2520-3408 E-Mail : pathumtani@primusthai.com
Copyright © 2008 PrimusThai.com All Rights Reserved. Design by webthaidd.com