หน้าหลัก | ผลิตภัณฑ์ | กระดานข่าว | ข่าวสารและกิจกรรม | เกร็ดความรู้ | สมัครงาน | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับบริษัท | ดาวน์โหลด | ลักษณะการใช้งาน | Project Reference | Sitemap
Thai English
บริษัท ไพรมัส จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์ป้องกันไฟตกไฟเกิน อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นสัญญาณอานาล๊อค พัดลมระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ หัววัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิ้ล อาร์ทีดี โซลิดสเตจรีเลย์ ฮีตเตอร์ สวิทช์ลูกลอยวัดน้ำ สวิทช์ใบพัดวัดระดับของแข็ง โฟโต้เซนเซอร์ สวิทช์ไม่สัมผัส เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล เครื่องตั้งเวลา นาฬิการายวันรายสัปดาห์ มิเตอร์วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เทอร์มินอลต่อสายไฟสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟอะลาม ปลั๊กมัลติโพล ( Primus Co.,Ltd. Primus Co.,Ltd. was established in 1993. We are manufacturers and sales of Protection Relays, Temperature Controllers, Temperature Recoder, Humidity Transmitter, Temperature Sensors, Solid State Relays, Heaters, Signal Transmitters, Digital Indicators, Target Counter, Digital Counters, Timers, Level Switchs, Paddle Level Switchs, Photoelectric Sensors, Proximity Switchs, Energy Meter, Multifunction Meters, Digital Meters, Panel Meters, Signal Tower Lights, Current Relay, Phase Relay, Tachometers, Speed Controller, Induction Motor, Cabinet Filter Fans, Air For Control Boxes, Blowers, Axial Fan, Flow Meter, Water Meter, Relay Modules, 2 Wire Remote Control, Home Automation and Time Switchs )
หมวดสินค้า
1. >>>Download Catalogue Primus1. >>>Download Catalogue Primus
2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)2-Wire Remote: ระบบควบคุมระยะไกลด้วยสาย 2 เส้น (PM)
Air Condition for control boxes<br>(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)Air Condition for control boxes
(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า )(PM)
Building Automation <br> (ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)Building Automation
(ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารสูง และระบบบ้านอัจฉริยะ) (PM, IR-TEC, FRONTI)
Colour Image / Vision Sensor<br>( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)Colour Image / Vision Sensor
( เซนเซอร์ตรวจจับสี,วัตถุ ) (OPTEX, SELET, WENGLOR)
Connector<br>( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)Connector
( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ) (LABFACILITY)
Converter<br>( RS-232 to RS-485/422 )(PM)Converter
( RS-232 to RS-485/422 )(PM)
Cooling Fans & Filter Fans<br>( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)Cooling Fans & Filter Fans
( พัดลมดูดและระบายอากาศ )(PM, SUNON, CAMYORK, ECOFIT, HIDRIA, COMMONWEALTH)
Current Transformer,CT<br>( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)Current Transformer,CT
( อุปกรณ์ตรวจวัดกระแส,ลดทอนกระแส )(KEFF, ND)
Digital counter<br>( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)Digital counter
( เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล )(PM)
Digital Indicator<br>( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)Digital Indicator
( เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล )(PM, GEFRAN, TOHO, EROELECTRONIC)
Encoder<br>( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)Encoder
( เอ็นโค้ดเดอร์,โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ )(PM, NEMICON)
Heat Resistance Wire<br>( สายทนความร้อน ) (OMERIN)Heat Resistance Wire
( สายทนความร้อน ) (OMERIN)
Heater ฮิตเตอร์ <br>( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)Heater ฮิตเตอร์
( ฮีตเตอร์ , อุปกรณ์ให้ความร้อน )(PM)
Humidity  Transmitter<br>( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)Humidity Transmitter
( อุปกรณ์วัดความชื้น,อุณหภูมิและแปลงสัญญาณ )(PM, MICHELL, RENSE)
Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level<br>( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)Level Switch / Level Sensor / Level control / Liquid level
( สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ ) (PM, AECO)
Linear Scale / Linear Position Sensor<br>( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)Linear Scale / Linear Position Sensor
( อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งและระยะทาง ) (PM, GEFRAN)
Load cell<br>( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)Load cell
( เซนเซอร์น้ำหนัก )(GEFRAN)
Motor Gear<br>( มอเตอร์เกียร์ )(GGM)Motor Gear
( มอเตอร์เกียร์ )(GGM)
Multifunction Meter,Power meter<br>( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)Multifunction Meter,Power meter
( มิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า )(PM, TES, CENTER, ND)
Photoelectric Sensor / Photo Switch<br>( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)Photoelectric Sensor / Photo Switch
( เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง )(PM, OPTEX, SELET, WENGLOR, SMARTSCAN)
PLC , Programmable Logic Controller<br>( พีแอลซี ) (UNITRONIC) PLC , Programmable Logic Controller
( พีแอลซี ) (UNITRONIC)
Pressure Transmitter / Pressure Gauge<br>( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)Pressure Transmitter / Pressure Gauge
( อุปกรณ์วัดแรงดัน )(PM, GEFRAN, ONEHALF20, TRAFAG, OPTEX)
Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)Project Engineer (งานโครงการ/โปรเจค)
Protection Relay/Overload Electronic Relay<br>( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)Protection Relay/Overload Electronic Relay
( รีเลย์ป้องกัน )(PM, C-MAC)
Proximity Switch<br>( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)Proximity Switch
( เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ )(PM, TEKNEL, WENGLOG, AECO)
Recorder<br>( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)Recorder
( เครื่องบันทึกค่าทางไฟฟ้า )(SIMEX, TOHO, MCC)
Relay Module<br>( รีเลย์โมดูล )(PM)Relay Module
( รีเลย์โมดูล )(PM)
Safety Relays<br>( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)Safety Relays
( รีเลย์ป้องกัน ) (PILZ)
Sigital Simulator<br>( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)Sigital Simulator
( อุปกรณ์จ่ายและวัดสัญญาณ 4-20mA,0-10V )(PM, C-MAC)
Signal Tower Light (PM)Signal Tower Light (PM)
Signal Transmitter<br>( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)Signal Transmitter
( อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า )(PM, C-MAC)
Solid State Relay,SSR<br>( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)Solid State Relay,SSR
( โซลิดสเตตรีเลย์ )(PM, CELDUC)
Surge Arrester<br>( อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก )(SALTEK)Surge Arrester
( อุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก )(SALTEK)
Switching Power Supply<br>( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)Switching Power Supply
( สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย )(PM)
Temperature Controller<br>( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)Temperature Controller
( เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ) ( PM,TOHO,EROELECTRONIC,GEFRAN)
Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)Temperature Sensor (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )(PM)
Terminal Block<br>( เทอร์มินอล )(CABUR, KLEMSAN)Terminal Block
( เทอร์มินอล )(CABUR, KLEMSAN)
Thermometer<br>( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)Thermometer
( มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น )(PM, OPTEX, CENTER)
Timer<br>( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)Timer
( เครื่องตั้งเวลา,นาฬิกาตั้งเวลา,รีเลย์ตั้งเวลา )(PM, BAUSER)
Water Flow SwitchWater Flow Switch
โปรโมชั่น/Promotionโปรโมชั่น/Promotion
สินค้าลดล้างสต๊อกสินค้าลดล้างสต๊อก
สินค้า บริษัท ไพรมัส จำกัด
 TIM-94N Series
TIM-94N Series
TIM-94N DIGITAL INDICATOR WITH ALARM UNIT UNIVERSAL INPUT DIGITAL INDICATOR WITH ALARM UNIT อุปกรณ์วัดและแสดงผลค่าสัญญาณอะนาล็อกมาตรฐานและ ค่าอุณหภูมิและ Process ต่างๆพร้อม Alarm Output
รายละเอียด
 CM-004N-A
CM-004N-A
DIGITAL INDICATOR เป็นตัวแสดงผลแบบดิจิตอลรับอินพุท 0-10V, 0-20mA และ 4-20mA ได้ในตัวเดียวกัน แสดงผลด้วยตัวเลข LED สีแดง 4 หลัก เหมาะสำหรับติดตั้งที่ตู้ควบคุม เพื่อแสดงความเร็วของมอเตอร์จาก Inverter,DC Drive เป็นต้น
รายละเอียด
 CM-006N-A
CM-006N-A
CM-006N-A DIGITAL TEMPERATURE เป็นตัววัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลขแบบ LED ขนาด 4 หลัก มองเห้นอย่างชัดเจน แสดงผลเป็นตัวเลขแบบ LED ขนาด 4 หลัก มองเห้นอย่างชัดเจน
รายละเอียด
 TCM-94N Series
TCM-94N Series
TCM-94N Series Digital AC/DC Amp Meter วัดสัญญาณกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ และ สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง หน้าจอแสดงผล 7-segment 5 หลัก ขนาด 0.56 นิ้ว
รายละเอียด
 KM-06-N
KM-06-N
KM-06-N Digital Multimeter เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้า สามารถตั้งค่า Potential Transformer (PT) Ratio และค่าแบบ True RMS มีความแม่นยำสูง
รายละเอียด
 RM-012-D
RM-012-D
RM-012-D อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-422/ RS-485 ให้เป็น USB สามารถส่งสัญญาณได้ระยะไกลถึง 1.2 km.
รายละเอียด
 RM-012-E
RM-012-E
RM-012-E Converter อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-485 ให้เป็นสัญญาณ RS-422/RS-485 และสามารถแปลงสัญญาณจาก RS-422/RS-485 เป็นสัญญาณ RS-232 ได้
รายละเอียด
 TIM-94 Series
TIM-94 Series
TIM-94 SERIES ยี่ห้อPM Digital Indicator with Alarm/Configurable Indicator Alarm Unit:เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล
รายละเอียด
 TMD-48 ยี่ห้อ PM
TMD-48 ยี่ห้อ PM
TMD-48 Temperatuare Control with Alarm Output/ Temp Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบ ON/OFF และ Proportional Control (P-Control)
รายละเอียด
 CM-002N-A  ยี่ห้อ PM
CM-002N-A ยี่ห้อ PM
Digital Amp Meter : เป็นมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าสลับแสดงผลด้วยตัวเลข LED สีแดง 4 หลัก มีปุ่มสำหรับ Calebrate ด้านหน้า เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นมิเตอร์แบบ Panel บนตู้ควบคุมหรือตูสวิทตซ์บอร์ด
รายละเอียด
 PMV-SERIES
PMV-SERIES
Cabinet Filter Fan พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้าพร้อมแผ่น Filter เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตู้ไฟฟ้า
รายละเอียด
 RP-XXWA
RP-XXWA
Dpdt Relay Module
รายละเอียด
 RP-XXS
RP-XXS
Relay Module
รายละเอียด
 RP-XXW
RP-XXW
Relay Unit
รายละเอียด
 PM-007
PM-007
Dry Run Protection relay เป็นอุปกรณ์ Pump Protection แสดงผลในรูปแบบ 7 - segment โดยแสดงผลการวัดทั้งค่า PF และ AMP สามารถตั้งค่า Set Point สามารถเลือก Mode การอ่านค่า PF หรือ AMP และ สามารถเลือกเงื่อนไข Alarm มี Relay Output 1 ช่อง
รายละเอียด
 LS-02/DLS-02
LS-02/DLS-02
Readout system for linear scale Linear scale แบบ 2 แกน (DLS-02) และ 3 แกน (LS-02)
รายละเอียด
 TMP-SERIES
TMP-SERIES
Thermocouples Controller เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ Process แบบ Digital แสดงผลด้วย 7-segment 4 หลัก
รายละเอียด
 EHM-SERIES
EHM-SERIES
Measuring wheel encoder เครื่องวัดระยะทางแบบลูกล้อ
รายละเอียด
 PSA-03-50
PSA-03-50
Solid State Relay เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Resistive load เช่น Heater ที่ทำงานแบบ Phase angle control ซึ่งสามารถควบคุมมุมของเฟสในสัญญาณ Sine wave ได้
รายละเอียด
 WS/01
WS/01
Flow meter WS-01 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการไหลของน้ำป้องกันปั้มน้ำ เพื่อเดินตัวเปล่า ทำให้ปั้มน้ำเสียหาย
รายละเอียด
 CM-014
CM-014
Digital load cell and process indicator มี2Input และ2 Displayในตัวเดียวกัน Input ch1 รับสัญญาณประเภท Thremocouple PT100,mV.V และmA Input ประเภท Stain Gauge จากLoad Cell หรือ Pressure Trandsmitter
รายละเอียด
 PMCAL-1000
PMCAL-1000
Portable Process Simulator อุปกรณ์สอบเที่ยบสัญญาณอุณหภูมิ และสัญญาณมาตราฐานแบบพกพามีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ในห้องสอบเทียบ
รายละเอียด
 NTC/PTC
NTC/PTC
Thermocouples NTC มี 2K (standard)และ10k PTC มี 2K (Standard)
รายละเอียด
 TSK-29.TSJ-29
TSK-29.TSJ-29
Thermocouples
รายละเอียด
 TSP-28
TSP-28
Thermocouples •RTD Type PT-100
รายละเอียด
 TSK-28.TSJ-28
TSK-28.TSJ-28
Thermocouples
รายละเอียด
 TSK-27.TSJ-27
TSK-27.TSJ-27
Thermocouples Type K,J •ลักษณะหัวกระโหลกแบบเปลือย
รายละเอียด
 TSK-25.TSJ-25
TSK-25.TSJ-25
Thermocouples •เหมาะกับงานวัดอุณหภูมิที่ต้องการความไวในการแสดงผลสูง
รายละเอียด
 TSK-23.TSJ-23
TSK-23.TSJ-23
Thermocouples
รายละเอียด
 TSK-22.TSJ-22
TSK-22.TSJ-22
Thermocouples •Adapter Plug Thermocople Type K,J
รายละเอียด
ทั้งหมด 60 หน้า 1 2 3

 

PM Products for Export
ค้นหาสินค้า
Primusthai.com Google.com
Advanced Search
 
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ฟรี" ในหัวข้อ PLC Unitronic กับการประยุกต์ใช้งาน..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Assembly and Automation Technology 2015 ระหว่างวันที..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Propak Asia 2015 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2558 ณ..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน INTERMACH 2015 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2558 ณ Bi..
ขอเชิญเข้าร่วมงาน>>Thailand Industrial Fair 2015<<5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ..
ทางบริษัท ไพรมัส จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้าท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เข..
 
10 อันดับสินค้าขายดี
   ประจำเดือน กันยายน 2558
  PMV25.01 ยี่ห้อPM Axial Fans/Carbinet Filter Fan/Cooling Fans/Centrifugal Fans/Fans Cooling: พัดลมระบายอากาศ/พัดลมดูด-เป่าอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ตัวโครงทำด้วยวัสดุทนไฟ
  PM PE-2700 ยี่ห้อPM PM PE-2700: Enclosure Cooling Module(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้คอนโทรล,แอร์ตู้คอนโทรล,แอร์สำหรับตู้คอนโทรล) : ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในตู้มีอายุการใช้ยาวนาน แม่นยำ
  PMV30.02 ยี่ห้อPM Exhaust Radial Fans : ตัวโครงผลิตจากวัสดุทนไฟ ตามมาตรฐาน UL49 (พลาสติก ABS) ประหยัดเวลาในการบำรุงรักษาตู้ควบคุม เนื่องจากมีแผ่นกรองฝุ่นสามารถถอดทำความสะอาดง่าย
  PMV12 ยี่ห้อ PM Exhaust Radial Fans : พัดลมดูดและอัดอากาศ สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 4 นิ้ว ประกอบด้วยตะแกรง,แผ่นกรองฝุ่น และตัวโครงสร้างทำด้วยพลาสติก ABS พิเศษทนความร้อนและไม่ติดไฟ
 TTM-00 TTM-00 Series Temp Controller TTM-00 Series: Temperature Controller/Temp Controller(เครื่องควบคุมอุณหภูมิ)/ Digital Temperature Controller/เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล อินพุท:Thermocouple/PT100/RTD/Current Analog/Voltage Analog เอาท์พุท:Relay Contact/Analog Current ,Voltage
  PM PE-7000 ยี่ห้อPM PM PE-7000: Enclosure Cooling Module(แอร์ตู้คอนโทรล,เครื่องรักษาอุณหภูมิสำหรับตู้คอนโทรล,แอร์ตู้คอนโทรล,แอร์สำหรับตู้คอนโทรล) : ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในตู้มีอายุการใช้ยาวนาน แม่นยำ
  PLC V570-57-T20B-J (PLC) ยี่ห้อ Unitronics PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL/PLC/HMI PLC V570-57-T20B-J:Touch Screen , Color Touch Panel PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL PLC/PLC Vision570/PLC/Color OPLC/Programmable Logic Controller/HMI/Ladder Program : เป็นทัชสกรีนจอสีขนาด 5.7 นิ้ว 256 สี ที่รวม PLC ไว้ในตัวเดียวกัน สามารถแสดงผลต่างๆ แบบกราฟฟ
  V120-22-UN2 ยี่ห้อ Unitronics (PLC) PLC V120-22-UN2 Vision PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL(PLC):Graphic OPLC,HMI, Ladder Program(Input:10 Digital, 2PT100/Thermocouple/Analog/Digitalและ Output:12 Transistor): รุ่นจอแสดงผลแบบ LCD
  BA-Series ยี่ห้อ OPTEX Thermometer Non Contact Infraared Thermometer(อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส )มีเลเซอร์แสดงตำแหน่งการวัด ตัวเซนเซอร์และตัวขยายอยู่ในตัวเดียวกัน ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-500 องศา/เอาต์พุตอนาล็อก รุ่น : TA :4-20 mA, TV : 1 Mv/องศา
  SO ยี่ห้อ CELDUC Solid State Relay SO Singel Phase Solid State Relay :Solid State Relay, โซลิดสเตทรีเลย์ ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกในการทำงาน โดยการติดตั้งแบบสกรูขนาดของหางปลาสูงสุดถึง 50 mmOnline PM Poll
ท่านต้องการให้ทางบริษัทจัดสัมมนาหัวข้อใด
การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC
เทคโนโลยีการควบคุมแบบ PID Control
ลดต้นทุนด้วยการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้งาน Lab View ในงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
การระบายอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า
 

ร้องเรียน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  
เริ่มนับสถิติ 15 ตุลาคม 2551
จำนวนผู้เยี่ยมชม 34484121 ครั้ง
จำนวนผู้ออนไลน์ 12 คน
บริษัท ไพรมัส จำกัด 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 0-2693-7005 (อัตโนมัติ 40 คู่สาย), แฟ็กซ์ 0-2277-3565
สาขาแหลมฉบัง : โทรศัพท์ 038-763-147,038-763-174 โทรสาร 038-763-057 E-mail lamchabung@primusthai.com
สาขาบางบ่อ : โทรศัพท์ 0-2708-5645-8, 0-2708-5651 โทรสาร 0-2708-5652 E-Mail : bangbor@primusthai.com
สาขาบางแค : โทร : 02-4548135-38 แฟกซ์ : 02-454-8139 E-Mail : bangkhae@primusthai.com
Copyright © 2008 PrimusThai.com All Rights Reserved. Design by webthaidd.com