Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

Timer คือ อะไร
     Timer คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ตั้งเวลา มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นส่วนสำคัญที่ประกอบในเครื่องจักรเพราะ Timer เป็นตัวควบคุมเวลาให้กับอุปกรณ์บางอย่างให้ใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งเป็นการตั้งเวลาและควบคุมการทำงานให้เอาต์พุตทำงานตามเงื่อนไขตามเวลาที่ตั้งไว้ โดยมีให้เลือกใช้งานในรูปแบบ Analog และแบบ Digital ดังรูป

Digital Analog


ปัจจัยการเลือกใช้งาน Timer
     เนื่องจากการใช้งาน Timer สิ่งที่สำคัญเราจึงจำเป็นต้องทราบถึงฟังก์ชั่นการทำงานของรีเลย์ที่ต้องการว่าเป็นแบบไหน? จึงจะสามารถเลือกรุ่นของ Timer ได้อย่างถูกต้อง เช่น ใช้ตั้งเวลาหรือใช้เปิด-ปิด แอร์ เป็นต้น โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่เราควรคำนึงถึงก่อนการเลือกใช้นั้นจะมี 5 ข้อ ดังนี้
1. หน้าจอแสดงผลและรูปแบบการใช้งานว่าต้องการแบบ Digital หรือ Analog
2. ระยะเวลาในการใช้งานว่าอยู่ช่วงไหน เช่น 0.1 sec - 100 h เป็นต้น
3. เลือกรูปแบบการทำงาน เช่น 
     - แบบต่อไฟเข้าแล้วทำงาน (Power ON-Delay)
     - แบบต่อขั้วอินพุตเพื่อให้ Timer ทำงาน (Signal ON-Delay)
     - แบบตั้งเวลาโปรแกรมการทำงาน (Programmable)
4. จำนวนของเอาต์พุตที่ต้องการใช้งานและอัตราทนกระส
5. รูปแบบของการติดตั้งตามความเหมาะสมของงาน

     เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าปัจจัยที่ควรคำนึงถึงนั้นมีไม่มาก จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่จะลองนำวิธีการเหล่านี้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการเลือกกลุ่มสินค้าของ Timer แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงต้องมีการวิเคราะห์และความเข้าใจถึงลักษณะหน้างานของท่านว่าเป็นอย่างไร? เพื่อนำมาปรับใช้กับงานของท่านให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

การประยุกต์ใช้งาน Timer
• ตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ
• ตั้งเวลาหน่วงการทำงานของสัญญาณกันขโมย
• หน่วงการทำงานของปั๊ม
• หน่วงเวลาวงจรสตาร์-เดลต้า
• หน่วงการทำงานของมอเตอร์ขนาดเล็ก
• หน่วงเวลาของพัดลมดูดอากาศ
• หน่วงเวลาปิดไฟบันได ฯลฯ

ตัวอย่างวงจรสตาร์-เดลต้า
     ในขณะที่สตาร์ท มอเตอร์จะทำการต่อแบบสตาร์ ซึ่งสามารถลดแรงดันขณะสตาร์ทได้ และเมื่อมอเตอร์หมุนไปได้สักระยะหนึ่ง (ตามเวลาที่ตั้ง Timer ไว้) ประมาณความเร็ว 75% ของความเร็วพิกัด มอเตอร์จะทำการต่อแบบเดลต้า เพื่อควบคุมกระแสไฟสำหรับการใช้งาน
     โดยวงจรนี้เป็นวงจรที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวงจรที่ออกแบบง่ายและเหมาะสำหรับใช้กับมอเตอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไป เช่น มอเตอร์ที่ไปขับใบมีดในการตัดชิ้นงาน, มอเตอร์ขับปั๊มน้ำขึ้นแท็งก์ เป็นต้น


 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK