Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Temperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณ (Input) ที่รับเข้ามาจากตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เช่น Thermocouple, Pt100, NTC, PTC เป็นต้น แล้วสั่งการให้เอาต์พุต (Output) ทำงาน เพื่อควบคุม Load เช่น ฮีตเตอร์ (Heater), วาล์ว (Valve) เพื่อเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้และนิยมใช้ในโรงงานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, เครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องฉีดพลาสติก, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมเซรามิกส์ เป็นต้น และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจึงสรุปการแบ่งประเภทของ Temperature Controller และความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน วันนี้เราจะมาแนะนำกัน

สำหรับการแบ่งตามประเภทของ Temperature Controller มี 2 แบบ ดังนี้
     1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Temperature Controller) ปรับค่าง่าย เป็นแบบเข็มหมุน เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิที่ไม่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำมากนัก เนื่องจากโครงสร้างภายใช้เพียงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหรือคำนวณ และไม่มีฟังก์ชั่นที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นในระบบควบคุมได้


รูปแสดงตัวอย่างเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Temperature Controller)

     2. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ปัจจุบันนิยมใช้งานมาก เนื่องจากมีความเที่ยงตรงในการวัดสูง การตอบสนองได้ดีกว่าแบบอนาล็อก ควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น (Heat-Cool) และยังสามารถต่อเข้าร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน RS485 ได้


รูปแสดงตัวอย่างเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller)

     จากที่เราได้ทำความรู้จักประเภทของ Temperature Controller ไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่หลัก ๆ คือ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิเหมือนกัน แต่ในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยแยกตามประเภทของ Temperature Controller และ Defrost Controller หรือ Refrigerator Controller ได้ดังนี้

Temperature Controller และ Defrost Controller / Refrigerator Controller
Temperature Controller/Programmable Temperature Controller Defrost Controller / Refrigerator Controller

Temperature Controller เป็น Temperature Controller สำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติที่รับสัญญาณ (Input) มาจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Pt100/Thermocouple) แล้วนำมากำหนดค่าตัวควบคุม (SV) เช่น ต้องการต้มน้ำที่อุณหภูมิ 50 ํC คงที่ และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ โดยผ่านการประมวลผล (PV) แล้วก็จะส่งสัญญาณทางด้านเอาต์พุต (Output) เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์อื่น เป็นต้น 
• และอีกรูปแบบในการทำงานของ Temperature Controller โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิที่สัมพันธ์กับเวลาหรือการควบคุมลักษณะแบบสเต็ป เช่น ในการอบชิ้นงานต้องอาศัยอุณหภูมิที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในเวลาที่กำหนดไว้ จากการตั้งค่า SV ที่ตัวควบคุม (Temp Control) เป็นต้น

Refrigerator Controller / Defrost Controller เป็น Controller สำหรับการควบคุมอุณหภูมิย่านติดลบหรือความเย็น ใช้กับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น โดยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) มีระบบป้องกันแรงดันไฟตก-ไฟเกินในตัวเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการละลายน้ำแข็ง (Defrost  Function) โดยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ใช้ในตัวควบคุมประเภทนี้จะเป็น hermister/NTC/PTC ซึ่งจะมีย่านการวัดและแสดงผล -40 ถึง 130 ํC จึงสามารถวัดอุณหภูมิในย่านติดลบได้ดี


 

     นอกจากนี้ยังมี Thermostat ที่ทำหน้าที่ตัด-ต่ออุณหภูมิ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อื่นได้อีก เช่น ควบคุมการทำงานของพัดลมเพื่อให้พัดลมไม่ต้องทำงานตลอดเวลาและช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมภายในตู้คอนโทรล (ดังรูป)

CMA-001 : Internal Sensor Probe
CMA-001-E : External Sensor Probe
สำหรับวัดอุณหภูมิเฉพาะจุดและพื้นที่จำกัด
CMA-002 : Digital Thermostat
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
Thermostat แบบมีเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ (Thermocouple)

รูปแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK