Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ต่อเนื่องจากหัวข้อที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับ การเลือกเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Sensor/Level Switch) ให้เหมาะสมกับหน้างาน ไปแล้วนั้น ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำแบบติดตั้งด้านข้างถัง (Side Level Sensor) เป็นเซ็นเซอร์ที่อาศัยหลักการการเคลื่อนที่ของลูกลอย ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลว นิยมใช้ในการวัดเฉพาะระดับบนสุด (Top Level) ของเหลวเท่านั้น โดยเหมาะสำหรับการติดตั้งกับถังที่มีขนาดใหญ่ เพื่อตรวจเช็คระดับของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในถัง เช่น น้ำมัน น้ำมันพืช เป็นต้น
     เนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์ที่มีลูกลอยขนาดใหญ่และมีโครงสร้างของแกนที่ทำมาจากสแตนเลส SUS304 จึงทำให้มีความแข็งแรง สามารถตรวจวัดระดับของเหลวที่มีลักษณะค่อนข้างหนืดได้ เหมาะสำหรับงานตรวจวัดระดับน้ำมันพืชหรือน้ำมันไฮโดรลิคที่ใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งก้านลูกลอยที่มีความยาวทําให้มีระยะของการเคลื่อนที่ตามระดับของเหลวที่ ขึ้น-ลง ได้กว้างขึ้น (ระยะการทำมุม 45 องศา) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
     ลักษณะการติดตั้ง เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวแบบติดตั้งด้านข้างถัง (Side Level Sensor)

รูปแสดงการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำแบบติดตั้งด้านข้างถัง (Side Level Sensor) แบบหน้าแปลน รุ่น LP-13N
 
     ตัวอย่างลักษณะการทำงานของเซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวแบบติดตั้งด้านข้างถัง (Side Level Sensor)

รูปแสดงการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำแบบติดตั้งด้านข้างถัง (Side Level Sensor) แบบเกลียว รุ่น LP-14N
 
     ลูกลอยวัดระดับของเหลวแบบติดข้างถัง (Side Level Sensor) จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์สวิทช์ (Level Switch) หรือ ลูกลอยเซ็นเซอร์ (Level Sensor) ในการวัดระดับความสูงหรือปริมาณของเหลวในถัง ภายในถังบรรจุต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบตำแหน่งของของเหลวนั้น ๆ ซึ่งลักษณะของการเคลื่อนที่ของลูกลอย ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลวจะมีระยะของการตัดต่อที่มุม 45 องศา โดยสามารถนำหน้าสัมผัสรีเลย์ (Relay Contact) ไปใช้ในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำได้ เพราะสัญญาณ Output ของเซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวแบบติดตั้งด้านข้างถัง (Level Sensor) เป็นแบบหน้าสัมผัสรีเลย์ (Relay Contact) สามารถเลือกสถานะได้ Common NO/NC นำไปใช้งานได้
Level Switch Level Switch Level Indicator Twin Pump Relay Twin Pump Controller

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK