Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Temperature Controller คือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม เราจะเห็นได้ว่าการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการผลิตมีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า บทความที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเกี่ยวกับการควบคุม PID Control กับ ON-OFF Control ต่างกันอย่างไร? วันนี้ทางเราจะมาอธิบายถึง Alarm Function ของ Temperature Controller ที่มีคนชอบถามกันบ่อยว่ามีแบบไหนบ้าง เรามาทำความรู้จักกัน
 
     Alarm Function ใน Temperature Controller หรือในบางครั้งเรียกว่า Event Output ในการใช้งานของ Alarm Function ของ Temperature Controller นั้น ต้องมีการตั้งค่า Function ของ Alarm ก่อน โดยปกติแล้วจะมี 2 แบบ คือ แบบ Deviation Alarm และแบบ Absolute Alarm ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ คือ
     1. แบบ Deviation Alarm เป็นการตั้งค่า Alarm แบบค่าที่ตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงตาม Setpoint (Deviation Alarm) คือ เมื่อเราตั้งค่า Setpoint ของ Temperature Controller ไว้ที่ 100 ํC  และตั้งค่า Alarm High = 5 และ Alarm Low = 10 ค่าของ Alarm High = 100+5 = 105 และค่าของ Alarm Low = 100-10 = 90 , หากมีการเปลี่ยนแปลงค่า Setpoint ของ Temperature Controller จาก 100 เป็น 90 ค่าของ Alarm ก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเป็น 90+5 = 95 และ 90-10 = 80 แทน
     2. แบบ Absolute Alarm เป็นการตั้งค่า Alarm แบบที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Setpoint เช่น ถ้าต้องการตั้ง Alarm High = 105 และ Alarm Low = 90 ก็สามารถตั้งค่าตามค่าที่ต้องการได้เลย
 
     Alarm Function ของ Temperature Controller มี 8 Function ดังนี้
        1. Deviation High and Low Limit คือ การตั้งค่า Alarm แบบเปลี่ยนแปลงตาม Setpoint ทางด้าน High และด้าน Low โดย Setpoint = 100, High Limit = 5, Low Limit = 10 ค่า Setpoint ด้าน High = 105 และค่า Setpoint ด้าน Low = 90
        2. Deviation High Limit คือ การตั้งค่า Alarm แบบเปลี่ยนแปลงตาม Setpoint ทางด้าน High โดย Setpoint = 100, High Limit = 5 ค่า Setpoint ด้าน High = 105
        3. Deviation Low Limit คือ การตั้งค่า Alarm แบบเปลี่ยนแปลงตาม Setpoint ทางด้าน Low โดย Setpoint = 100, Low Limit = 10 ค่า Setpoint ด้าน Low = 90
        4. Deviation High and Low Limit Range คือ การตั้งค่า Alarm แบบเปลี่ยนแปลงตาม Setpoint และค่า Alarm จะทำงานเฉพาะในช่วงของการ Alarm ที่ตั้งไว้ โดย Setpoint = 100, Low Limit = 10, High Limit = 5 ค่า Setpoint ด้าน High = 105 และค่า Setpoint ด้าน Low = 90
        5. Absolute Valve High and Low Limit คือ การตั้งค่า Alarm แบบไม่ขึ้นกับค่า Setpoint ทางด้าน High และด้าน Low โดย Setpoint = 100, Low Limit = 90, High Limit = 105
        6. Absolute Valve High Limit คือ การตั้งค่า Alarm แบบไม่ขึ้นกับค่า Setpoint ทางด้าน High โดย Setpoint = 100, High Limit = 105
        7. Absolute Valve Low Limit คือ การตั้งค่า Alarm แบบไม่ขึ้นกับค่า Setpoint ทางด้าน Low โดย Setpoint = 100, Low Limit  = 90
        8. Absolute Valve High and Low Limit Range คือ การตั้งค่า Alarm แบบไม่ขึ้นกับค่า Setpoint ทางด้าน High และด้าน Low และค่า Alarm จะทำงานเฉพาะในช่วงของค่า Alarm ที่ตั้งไว้ โดย Setpoint = 100, Low Limit  = 90, High Limit = 105


 
Digital Temperature Controller Programmable Process Controller Digital Temperature Controller Digital Temperature Controller PID Control Function Analog Temperature Controller


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK