Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ คือ อุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมการทำงานให้เอาต์พุตทำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ จะถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมในโรงงาน โดยเป็นส่วนประกอบในเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก โดยในเครื่องจักรจะมี “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ จำนวน 1 ตัว หรือหลายตัว โดยขึ้นอยู่กับลักษนะการใช้งาน
 
     โดยปัจจุบัน “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ มีมากมายหลายชนิด การเลือกใช้ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ให้เหมาะกับงานจึงมีข้อควรพิจารณา ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านในหัวข้อ “การเลือกใช้ Timer ในงานอุตสาหกรรมให้ถูกประเภท” ว่าเราควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะปัจจัยต่าง ๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องจักร หรือกระบวนการผลิตได้ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญมีดังนี้
 
เวลา : ระยะเวลาในการใช้งานอยู่ช่วงใด เช่น 0.1 วินาที ถึง 100 ชั่วโมง เป็นต้น
แรงดัน : มีความจำเป็นต่อการใช้ในการสั่งการทำงานของ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ เช่น 24 VAC/VDC, 220 VAC/VDC เป็นต้น
หน้าคอนแทค : ต้องใช้หน้าคอนแทคแบบใด เช่น 1 NO และ 1 NC หรือ 1 NO/NC เป็นต้น
Option : ลักษณะพิเศษ เช่น ขนาด Slim เพื่อทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งหรือมีหน้าจอแสดงเวลา เพื่อสามารถ Monitor ได้ หรือมี Memory หรือการตั้งค่าผ่าน Mobile หรือ PC

     ดังนั้น จากปัจจัยหลัก ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เราจะสามารถทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเลือก “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ นำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยทางเราขอแนะนำและยกตัวอย่างงานที่พบบ่อยในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
 
งานควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาในการทำงาน
     “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ที่เหมาะสมควรเป็น “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ตั้งเวลา หรือ Timer Switch แบบดิจิตอล รุ่น SMW-Series ที่ใช้สำหรับตั้งเวลาในการทำงานซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมเวลาในการทำงาน โดยสามารถตั้งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่ต้องการได้ หรือตั้งให้ทำงานแบบ Recycle Timer สามารถโปรแกรมวันหยุดล่วงหน้าได้ 30 วัน และช่วงวันหยุดพักร้อนได้ 10 ช่วงเวลา นอกจากนี้ Output ยังสามารถสั่ง ON/OFF แบบ Manual ได้ด้วย ในกรณีไฟดับสัญญาณนาฬิกาของ SMW-Series ยังทำการนับเวลาต่อไป ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาหรือโปรแกรมการทำงานใหม่ การแสดงผลด้วย OLED Display สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถตั้งเวลาในการปิดหน้าจอ OLED เมื่อไม่มีการกด Keypad
 
SMW-Series รูปแสดงวงจรการต่อใช้งานของ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ตั้งเวลา
หรือ Timer Switch แบบดิจิตอล รุ่น SMW-Series

งานควบคุมเวลาช่วง Start Motor
     “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ที่เหมาะสมควรเป็น “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ประเภท Star Delta Timer รุ่น PF-01 สำหรับ Start Motor ในระบบ 3 เฟส เพื่อช่วยลดกระแส Peak ในช่วงที่ Motor เริ่มหมุน ทำให้กระแสที่ใช้ในการ Start Motor ไม่เกินพิกัดของกระแส Lock Rotor หรือช่วยให้ไม่เกิดไฟตกในช่วง Start Motor ในกรณีที่ Motor มีขนาดใหญ่เมื่อจ่ายไฟเข้า Supply ของ PF-01 Relay ของชุด Star (Y) จะทำงานก่อน เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ (TY) Relay ของชุด Star (Y) จะหยุดทำงานและหน่วงเวลาตาม Pause Time T (Y-) เพื่อเว้นระยะห่างการทำงานของ Magnetic Contractors ระหว่าง Star และ Delta เมื่อครบเวลา Pause Time T (Y-) แล้ว Relay ของชุด Delta () จะทำงาน PF-01 สามารถเลือกเวลาการทำงานได้ 2 Ranges คือ 0.3-30 sec และ 1-120 sec โดยการต่อ Jumper
 
PF-01 รูปแสดงวงจรการต่อใช้งานของ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์
ประเภท Star Delta Timer รุ่น PF-01สำหรับ Start Motor

งานควบคุมและนับเวลาการทํางานของเครื่องจักร
     “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ที่เหมาะสมควรเป็น “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ อุปกรณ์นับชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร รุ่น CMP-24 โดยจะเริ่มนับเวลาการทํางานของเครื่องจักรเมื่อจ่ายไฟเข้า Supply และสัญญาณ Start และมี Option 1 Alarm Output สําหรับตั้งค่าชั่วโมงการทํางาน เมื่อครบเวลาที่ตั้งค่าไว้ Output จะ ON และ Reset OFF ได้ด้วยการกดปุ่ม หรือ External Reset
 
CMP-24 รูปแสดงวงจรการต่อใช้งานของ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์
ประเภทอุปกรณ์นับชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร รุ่น CMP-24

งานควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและตั้งเวลาการทำงานพร้อมหน้าจอแสดงผล
     “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ที่เหมาะสมควรเป็น “Timer” หรือ ไทม์เมอร์ ที่สามารตั้งเวลาแบบดิจิตอล รุ่น PT-03 สามารถเลือกตั้งเวลาได้ถึง 8 Function และสามารถเลือกหน่วยเวลาเป็น mSec, Sec, Min และ Hour ได้จาก Keypad การทำงานของ PT-03 จะมีสวิทช์ควบคุมให้ Timer Start และในการรีเซตค่าของ Timer สามารถทำได้โดยกดปุ่มรีเซตจากด้านหน้า หรือต่อสวิทช์ควบคุมจากภายนอกได้
 
PT-03 รูปแสดงวงจรการต่อใช้งานของ “Timer” หรือ ไทม์เมอร์
ที่สามารตั้งเวลาแบบดิจิตอล รุ่น PT-03

 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
 

การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลดกระแสขณะสตาร์ท (Star-Delta)
 

นับชั่วโมงการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK