Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Power Meter (พาวเวอร์มิเตอร์) คือ มิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานทางไฟฟ้า โดยสามารถแสดงค่าเป็นพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส เช่น การวัดแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (I), กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power), กำลังไฟฟ้าจริง และ V (Line), V (Phase), A (Phase), kW, kVA, kVar, kWh, kVarh, PF, Hz, kW Demand Peak Demand, THD (Harmonic) เป็นต้น
 
     โดยส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจะนำตัวพาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter) ไปใช้วัดค่าพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตโดยต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่อร่วม ประกอบด้วยซอฟแวร์ (Software), อุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-485 (Converter) ที่มีทั้งรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) เช่น Wi-Fi หรือ LoRaWAN เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลด้านพลังงานมาใช้ในการวิเคราะห์ (Analysis) และเก็บบันทึกค่าได้ (Record) โดยนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการเพื่อไปใช้ในด้านการควบคุมหรือปรังปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด
 
     Power Meter (พาวเวอร์มิเตอร์) วัดค่าพลังงานทางไฟฟ้าที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมก็มีหลากหลายรูปให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ซึ่งเราขอนำเอาตัวอย่าง Power Meter หรือ Multifunction Meter สำหรับวัดค่าพลังงานทางไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ยี่ห้อ Primus แบบติดหน้าตู้ (Panel) และติดราง (Din Rail) มายกตัวอย่าง ดังนี้
 
Panel Power Meter (Size 96x96 mm.)
1 Phase Volt-Amp-PF-Hertz True RMS
Din Rail Power Meter (Size 90x105 mm.)
1 Phase Volt-Amp-kW-kWh-Hz, PF with Protection Relay
Panel Power Meter (Size 96x96 mm.)
3 Phase Volt-AmpP-kWh with Protection Relay
KM-09-U KM-22-1-DI KM-23-P9


     นอกจากการใช้พาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter) เพื่อวัดค่าพลังงานไฟฟ้าแล้ว ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีระบบป้องกันไฟตก-ไฟเกิน (Under-Over Voltage) เพื่อป้องความเสียหายที่อาจจะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ที่มีความไวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟกระชาก (Surge), ไฟเกินชั่วขณะ (Over Shoot), สัญญาณรบกวน (Noise), ฮาร์มอนิกส์ (Harmonic) เป็นต้น

     ดังนั้นในวันนั้นเราจะมาแนะนำพาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter) ที่มีฟังก์ชั่นโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) ภายในตัวเดียวกัน สำหรับวัดค่าพลังงานทางไฟฟ้าและป้องกันไฟตก-ไฟเกิน (Under-Over Voltage Protection Relay) เพื่อแจ้งเตือนหรือตัดต่อวงจรไฟฟ้าในระบบได้ทันท่วงที และนอกจากนี้ยังสามารถช่วยนับจำนวนการผลิตและวัดชั่วโมงการทํางานของระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักร (Hour Counter) ได้อีกด้วย (ดังตาราง)
 
     พาวเวอร์มิเตอร์ขนาดเล็ก (72x72 mm.) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นภายในตัว (Power Meter with Voltage Protection Relay)
 
1 Phase V-A Meter with Voltage Protection Relay 3 Phase V-A Meter with Voltage Protection Relay 1 Phase V-A-kW-kWh Meter with Voltage Protection Relay 3 Phase V-A-kW-kWh Meter with Voltage Protection Relay (Standard 7-Segment Display) 3 Phase V-A-kW-kWh Meter with Voltage Protection Relay (Full 7-Segment Display)
KM-20-P7
(Size 72x72 mm.)
KM-21-P7
(Size 72x72 mm.)
KM-22-1-P7
(Size 72x72 mm.)
KM-22-P7
(Size 72x72 mm.)
KM-23-P7
(Size 72x72 mm.)
 
     จากตารางของพาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) ขนาดเล็ก (72x72 mm.) ยี่ห้อ Primus ข้างต้น โดยในวันนี้เราขอแนะนำข้อดีของการใช้ Power Meter with Voltage Protection Relay ซึ่งทางเราได้สรุปมาเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจและสามารถเลือกใช้ Power Meter ได้ตามความเหมาะสม ในหัวข้อ 5 ข้อดี ของพาวเวอร์มิเตอร์ขนาดเล็ก (72x72 mm.) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นภายในตัว (Power Meter with Voltage Protection Relay) กับฟังก์ชั่นโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Voltage Protection Relay) โดยถูกออกแบบและพัฒนาให้มีฟังก์ชั่นโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Voltage Protection Relay) อยู่ในตัวเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถดูค่า (Monitor), บันทึกค่า (Record), วิเคราะห์ (Analysis), ปรับปรุง (Edit), ควบคุม (Control) และดูแลคุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าได้ สามารถช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบ (System) หรือเครื่องจักร (Machine) ในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีสภาวะผิดปกติ (Under and Over Voltage, Phase Sequence, Phase Loss, Asymmetry Protection Relay, Under and Over Current Protection Relay) รวมไปถึงกระบวนการผลิต (Production Process) อีกทั้งยังประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี
 
     5 ข้อดี ของพาวเวอร์มิเตอร์ขนาดเล็ก (72x72 mm.) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นภายในตัว (Power Meter with Voltage Protection Relay)
     1. ลดต้นทุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์ Phase Protection (Under and Over Voltage, Phase Sequence, Phase Loss, Asymmetry Protection Relay, Under and Over Current Protection Relay), Hour Counter เพิ่ม
     2. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งที่ตู้ MDB, ตู้ไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดเล็ก (72x72 mm.) และมีฟังก์ชั่น Phase Protection, Hour Counter ครบจบเพียงในตัวเดียวกัน
     3. ลดการ Wiring สายภายในตู้ MDB, ตู้ไฟฟ้า มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
     4. ง่ายในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ
     5. พอร์ทสื่อสาร RS-485 เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ Software, PLC หรือแปลงสัญญาณแบบไร้สาย Online ได้
 
     จากข้อดีของการใช้พาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) ขนาดเล็ก (72x72 mm.) ยี่ห้อ Primus ข้างต้น จึงสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างพาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter) กับ พาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) ดังตาราง
 
     ตารางเปรียบเทียบ พาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter) กับ พาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay)
 
ตัวอย่างการติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter)
พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในตู้คอนโทรล
ตัวอย่างการติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) รุ่น KM-23-P7 เพียงตัวเดียวในตู้คอนโทรล
1. วัดได้ทั้งระบบ 1 Phase และ 3 Phase
2. วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น V (Line), V (Phase), A (Phase), kW, kWh, PF, Hz, kW Demand, Peak Demand
3. ไม่มี Function Phase Protection
4. ไม่มี Function Hour Counter
5. Communication : MODBUS RTU RS485
6. Installation : แบบ Panel ขนาด 96x96 mm.

 
1. วัดได้ทั้งระบบ 1 Phase และ 3 Phase
2. วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น V (Line), V (Phase), A (Phase), kW, kWh, PF, Hz, kW Demand, Peak Demand เป็นต้น
3. Function Phase Protection : Under and Over Voltage, Under and Over Current, Phase Sequence, Phase Loss, Asymmetry Protection Relay
4. Function Hour Counter : สำหรับนับชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมบำรุงครั้งต่อไป
5. Function Counter : สำหรับวัดค่าพลังงาน (kWh) ต่อชิ้นงานที่ผลิตได้ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต
6. Communication : MODBUS RTU RS485
7. Installation : แบบ Panel ขนาดเล็ก 72x72 mm. ทำให้ตู้คอนโทรลเล็กลง ประหยัดต้นทุน


     จากการสรุปข้อดีและข้อมูลการเปรียบเทียบของการใช้พาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) ภายในตัวเดียวกัน ทางเราขอยกตัวอย่างการต่อใช้งานพาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection Relay) รุ่น KM-23-P7 (ขนาดเล็ก 72x72 mm.) เพื่อวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานทางไฟฟ้าพร้อม Voltage Protection Relay ในกระบวนการผลิตอาหาร

     การต่อใช้งานพาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection) รุ่น KM-23-P7 ในการวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานทางไฟฟ้าพร้อม Voltage Protection เพื่อป้องกันมอเตอร์ในเครื่องจักร
     การใช้งานพาวเวอร์มิเตอร์พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่น (Power Meter with Voltage Protection) รุ่น KM-23-P7-A โดยจะใช้วัดค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์การกินพลังงานไฟฟ้าและป้องกันไฟตก-ไฟเกิน (Under -Over Volatge) ของระบบไฟฟ้า เพื่อสั่งตัดการทำงานของมอเตอร์ไม่ให้เสียหาย
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานพาวเวอร์มิเตอร์ (Power Meter)
 
KM-22-1-P7-A KM-21-DI-A
วัดพลังงานไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า ใช้ควบคุมตู้ MDB

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK