Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Temperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณ (Input) ที่รับเข้ามาจากตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เช่น Thermocouple, Pt100 หรือ Thermister ชนิด NTC, PTC เป็นต้น แล้วสั่งการให้เอาต์พุต (Output) ทำงาน เพื่อควบคุม Load เช่น ฮีตเตอร์ (Heater), วาล์ว (Valve) ในการเพิ่มหรือลดลงของอุณหภูมิให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้ และเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะคงที่ ที่ต้องการใช้ในงานนั้น ๆ ซึ่ง Temperature Controller มีรูปแบบวิธีการในการควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ เช่น ระบบการควบคุมแบบ ON-OFF (ON-OFF Control), ระบบการควบคุมแบบ Fuzzy (Fuzzy Control), ระบบการควบคุมแบบ PID (PID Control) เป็นต้น โดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) นิยมใช้ในโรงงานของประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, เครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องฉีดพลาสติก, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ฯลฯ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้
 
ประเภทของ Temperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Temperature Control) ปรับค่าง่าย เป็นแบบเข็มหมุน เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิที่ไม่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำมากนัก เนื่องจากโครงสร้างภายในใช้เพียงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ในการควบคุมหรือคำนวณ และไม่มีฟังก์ชั่นที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นในระบบควบคุมได้ เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) นิยมใช้งานมาก เนื่องจากมีความเที่ยงตรงในการวัดสูง การตอบสนองได้ดีกว่าแบบอนาล็อก ควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น (Heat-Cool) และยังสามารถต่อเข้าร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน RS485 ได้
 
     จากประเภทของ Temperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิ จะเห็นได้ว่าหน้าที่หลัก ๆ คือ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิเหมือนกันและใช้ในงานควบคุมอุณหภูมิทั่วไป แต่ในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่น ถ้าหากเราต้องการควบคุมอุณหภูมิกับงานที่ต้องการ ควบคุมอุณหภูมิย่านติดลบหรือความเย็นจะเลือกใช้ Temperature Controller ประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับหน้างาน โดยในวันนี้เราจะมายกตัวอย่างเครื่องควบคุมอุณหภูมิย่านติดลบหรือความเย็น หรือ Refrigerator Controller/Defrost Controller ยี่ห้อ Primus Model : DEF-01-Series สำหรับควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller (DEF-01-Series) การแสดงผลหน้าจอ

**Free Input Sensor NTC 6x50 mm. Wire 1 M. (10K)**
 
     เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller) เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้แช่และระบบทำความเย็นที่มีขนาดเล็ก (Mini Temperature Controller) ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งในตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น ที่มีฟังก์ชั่นการละลายน้ำแข็ง (Defrost) โดยการใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเป็นอินพุต (Input) ให้กับตัว Temp Defrost Controller ประเภทนี้จะเป็น Thermister ชนิด NTC หรือ PTC ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิในย่านติดลบได้ดี (-40 ถึง 130 ํC) โดยใช้หลักการควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เพื่อใช้ในการเพิ่มความดันให้กับน้ำยาหรือสารทำความเย็น อาทิ ตู้แช่เย็น, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ระบบควบคุมความดัน พัดลม รวมถึงระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเราอาศัยระบบทำความเย็น (Refrigerator System) มาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตอาหาร, การเก็บรักษาอาหาร, การแช่แข็ง, การทำความเย็นในตู้แช่, ห้องเย็น, โรงน้ำแข็ง เป็นต้น
 
     โดยในวันนี้ทางเราขอนำเสนอข้อมูลและเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้แช่และระบบทำความเย็นขนาดเล็ก (Mini Temperature Controller) ที่เน้นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิย่านติดลบหรือความเย็น เพื่อควบคุมปริมาณน้ำแข็ง เพราะการผลิตหรือเก็บรักษาอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทจะควบคุมให้มีความชื้นในอากาศสูง เพื่อรักษาให้อาหารหรือผักผลไม้ให้มีความสด ไม่เหี่ยวเฉา และช่วยลดปริมาณการเกิดน้ำแข็งที่ผิวคอยล์เย็น ในหัวข้อ "ทำไมต้องเลือกใช้ Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller ในการควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น"
 
     ยกตัวอย่างรุ่น DEF-01-F3 (Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller) ในการควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่, เครื่องทำความเย็น ที่มีประสิทธิภาพ โดยทำหน้าที่รับอินพุตจาก Thermistor NTC, PTC เซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิในย่านติดลบได้ดี (-40 ถึง 130 ํC) โดยใช้หลักการการควบคุมของ Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller สามารถควบคุมได้ทั้งระบบความร้อนและระบบทำความเย็น คือ
     • การควบคุมแบบระบบความเย็น (Cooling) คือ Output จะทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าค่า Setpoint
     • การควบคุมแบบระบบความร้อน (Heating) คือ Output จะทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่า Setpoint
 
     เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Refrigerator Controller, Defrost Controller) รุ่น DEF-01-F3 นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแรงดันไฟตก-ไฟเกิน (Under-Over Voltage Protection) ภายในตัวเดียวกัน เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เสียหายและช่วยลดการ Wiring สายไฟอีกด้วย
 
     ตัวอย่าง DEF-01-F3 : Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller ในการควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่, เครื่องทำความเย็น
     Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-F3 ใช้ควบคุมอุณหภูมิของห้องเย็น โดยมี Output ควบคุม Compressor, Defrost, FAN, Auxiliary ให้ใช้งาน และยังมี Accessories DEF-01-A3 เป็น Dongle Module for RS-485 เพื่อใช้เชื่อมต่อเข้ากับ Software เพื่อเก็บข้อมูลและแจ้งเตือน Alarm ผ่าน Line ได้ โดย Temp Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series มี Function Alarm เป็นแบบ Deviation Alarm (ค่าที่ตั้งเปลี่ยนแปลงตาม Setpoint) และแบบ Absolute Alarm (ค่าที่ตั้งไม่เกี่ยวข้องกับ Setpoint) สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิได้ถึง 8 Function ดังนี้
 
1. Deviation High Low Band Alarm 2. Deviation value High Alarm 3. Deviation value Low Alarm 4. Deviation value High Low Range Alarm
 
5. Absolute High Low Band Alarm 6. Absolute High Alarm 7. Absolute Low Alarm 8. Absolute High Low Range Alarm
 
     การทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller)
 
     ระบบการละลายน้ำแข็ง (Defrost) สามารถสั่งงานได้จากปุ่มกด Digital Input หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถเลือกใช้การละลายน้ำแข็งได้ทั้งแบบ Electrical Heater หรือ Hot Gas
 
     Digital Input สามารถตั้งให้รับอินพุตเพื่อใช้ทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แสดงสัญญาณเตือนเริ่มการทำงานของระบบละลายน้ำแข็ง สวิตช์แรงดันหรือสวิตช์เปิด-ปิดประตู หรือม่าน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถตั้งหน่วงเวลาก่อนการแจ้งเตือนได้อีกด้วย
 
     Voltage Protection เป็น Function Over-Under Voltage Protection เพื่อเช็คแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบ โดยหากมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller รุ่น DEF-01-Series จะหยุดการทำงานทั้งหมดหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์หรือระบบทำความเย็นเสียหาย
 
     ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงานจะส่งผลให้งานของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางเราได้สรุปมาเป็นหัวข้อหลัก ๆ ว่าทำไมต้องเลือกใช้ Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller ในการควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น ดังนี้
     • เครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้แช่, เครื่องทำความเย็น (Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller) ขนาดเล็กทะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
     • มีระบบป้องกันแรงดันไฟตก-ไฟเกิน (Under-Over Voltage Protection) ในตัว เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เสียหาย
     • ลดการ Wiring สาย สะดวกในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ
     • มี Dongle Terminal สำหรับเชื่อมต่อกับ Option Sensor Probe, RS-485 และสามารถคัดลอกพารามิเตอร์ไปยังตัวอื่น ๆได้
     • Free Input Sensor NTC
 
     การประยุกต์ใช้งานเครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น (Digital Refrigerator Controller หรือ Defrost Controller)
 
ระบบห้องเย็น ตู้แช่ ตู่แช่แข็ง

Mini Digital Refrigeration Temperature Controller Converter,USB to RS-422/RS-485 Digital Temperature Controller PID Control Function Analog Temperature Controller Prisoft Primus

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK