Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     เครื่องควบคุมปั๊มน้ำหรือปั๊มคอนโทรล (Pump Control) เป็นอุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำให้ทำงานสัมพันธ์กันระหว่างระดับของบ่อพักน้ำ (Water Well) และถังเก็บน้ำ (Water Tank) สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟ 1-Phase และ 3-Phase โดยมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ (Water Pump) ให้เป็นแบบอัตโนมัติ เช่น สั่งให้ปั๊มหยุดขณะปิดวาล์วหรือสั่งปั๊มหยุดการทำงานในขณะน้ำขาดหรือแรงดันต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเสียหายหรือปั๊มน้ำไหม้เกิดขึ้น ซึ่งเครื่องควบคุมปั๊มน้ำ (Pump Control) โดยทั่วไปจะใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Sensor) ประเภทต่าง ๆ ในการติดตั้ง เช่น ติดตั้งโดยการใช้สวิตช์ลูกลอยตรวจจับระดับของเหลว (Level Switch), อุปกรณ์วัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด (Electrode Level Switch), สวิตช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) เป็นต้น
 
     เครื่องควบคุมปั๊มน้ำหรือปั๊มคอนโทรล (Pump Control) สามารถแบ่งออกหลัก ๆ เป็น 3 ประเภทตามการใช้งาน
      Booster Pump คือ การรักษาแรงดันภายในระบบให้มีความคงที่สม่ำเสมอ โดยอาศัยการทำงานของ Pressure Switch เป็นตัวตัดต่อการทำงานระบบ Booster Pump ที่นิยมกันจะเป็นแบบทำงานสลับ และเสริมช่วยอีกตัวเพื่อใช้ปรับตั้งแรงดันตามความต้องการ ประกอบด้วยปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับการทำงานและเสริมช่วยการทำงาน
     • Transfer Pump คือ รับ-ส่งน้ำจากต้นทางไปยังปลายทาง หรือจากบ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมากในอะพาร์ตเมนต์ แมนชั่น หรืออาคารตึกสูง คอนโดฯ ประกอบด้วยปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัว สลับการทำงานและเสริมช่วยการทำงาน ในกรณีที่มีการใช้น้ำมากเกินไปจะต้องมีปั๊มอีกตัวเพื่อช่วยกันทำงานหากปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานไม่ทัน
     • Drain Water Pump คือ เป็นการทำงานโดยจะวัดระดับน้ำเสียในบ่อเก็บโดยส่วนใหญ่จะใช้ลูกลอยแบบสายไฟ เนื่องจากน้ำมีความสกปรกมาก ไม่เหมาะกับก้านอิเล็กโทรด เช่น ในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งจะต้องใช้ตัวปั๊มในการดูดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วทิ้งออกไป
 
     จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้บรรยายขอยกตัวอย่าง เครื่องควบคุมปั๊มน้ำหรือปั๊มคอนโทรล (Pump Control) แบบ Twin Pump Relay สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊ม 2 ตัว (ดังรูป)
 
TWIN PUMP RELAY สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊ม 2 ตัว
Model : PM-021N-3 , Brand : Primus
การทำงานสำหรับระบบ Water Supply with Electrode Level Switch


     โดย TWIN PUMP RELAY ตัวอย่างรุ่น PM-021N-3 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊ม 2 ตัว ให้สลับกันทำงาน (Transfer Pump) และสัมพันธ์กันระหว่างระดับของบ่อพักน้ำ (Water Well) และถังเก็บน้ำ (Water Tank) และสามารถเลือกการทำงานได้ทั้งแบบ Water Supply และ Drainage โดยยกตัวอย่างการทำงานสำหรับระบบ Water Supply ดังนี้

     หลักการทำงานสำหรับระบบ Water Supply
     1. เมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำ (Water Tank) ลดต่ำลงถึงระดับ Probe M ของ Electrode B ที่ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า จะทำให้ Output ของ Pump 1 ทำงาน และสั่งให้ปั๊มตัวที่ 1 ทำงาน จนระดับน้ำในถังเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ Probe H ของ Electrode B Output ของ Pump 1 หยุดทำงาน และสั่งให้ปั๊มหยุดทำงานด้วย
     2. เมื่อน้ำในถังเก็บน้ำ (Water Tank) ลดต่ำลงถึงระดับ Probe M ของ Electrode B อีกครั้ง จะสลับให้ Output ของ Pump 2 ทำงาน และสั่งให้ปั๊มตัวที่ 2 ทำงาน จนระตับน้ำในถังเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ Probe H ของ Electrode B อีกครั้ง Output ของ Pump 2 หยุดทำงาน และสั่งให้ปั๊มหยุดทำงานด้วย
     3. ปั๊มทั้ง 2 ตัว จะสลับกันทำงานตลอดเวลาตามระดับของน้ำที่เพิ่มขึ้นและลดลง
     4. ในกรณีที่ระดับน้ำในบ่อพักน้ำ (Water Well) มีระดับน้ำต่ำกว่าระดับ Probe L ของ Electrode A Output ของ Pump 1 และ Output Pump 2 จะ OFF เช่นกัน เพื่อป้องกันปั๊มเดินตัวเปล่าโดยไม่มีน้ำ
 
     นอกจากนี้ TWIN PUMP RELAY รุ่น PM-021N-3 ยังมี Function Voltage Protection คอยตรวจจับความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลทำให้ปั๊มเสียหายได้ โดยทั้ง 2 ส่วน จะทำงานสัมพันธ์กัน คือ ระดับแรงดันไฟฟ้าจะต้องปกติ ปั๊มจึงจะทำงานได้ (Relay ON) มีให้เลือกทั้ง 1-Phase และ 3-Phase ดังนี้
 
การทำงานแบบ 1 Phase Under and Over Voltage Protection การทำงานแบบ 3 Phase Under and Over Voltage Protection

     การทำงานแบบ 1 Phase Under and Over Voltage Protection และการทำงานแบบ 3 Phase Under and Over Voltage Protection โดยมีรายละเอียดดังนี้
     • 1-Phase, Over and Under Voltage ถ้าแรงดันอยู่ระหว่าง Lower Limit และ Upper Limit ที่ตั้งไว้ Relay Output จะ ON และสั่งให้ปั๊มทำงาน แต่ถ้าแรงดันต่ำกว่า Lower Limit หรือสูงกว่า Upper Limit ที่ตั้งไว้ Relay Output จะ OFF และ LED จะแสดงสถานะความผิดปกติของแรงดัน
     • 3-Phase, Over and Under Voltage, Phase Sequence and Phase Loss เมื่อแรงดันอยู่ในสภาวะปกติคืออยู่ระหว่าง Lower Limit และ Upper Limit ที่ตั้งไว้ ลำดับเฟสถูกต้องไฟมาครบทุกเฟส (R, S, T) Relay Output จะ ON และสั่งให้ปั๊มทำงาน แต่ถ้าแรงดันต่ำกว่า Lower Limit หรือ สูงกว่า Upper Limit หรือลำดับเฟสไม่ถูกต้อง หรือไฟไม่ครบทุกเฟส Relay Output จะ OFF และ LED จะแสดงสถานะความผิดปกติของแรงดัน
 
     จากรายละเอียดของ TWIN PUMP RELAY รุ่น PM-021N-3 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถนำมาประกอบเป็นชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว เราจะมาแนะนำกันในหัวข้อ “มาทำความรู้จักตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltatge Protection)”
 
ลักษณะด้านหน้าของตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน (Transfer pump)
พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltatge Protection)
ลักษณะภายในตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน
พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltatge Protection)
 
     จากรูปลักษณะภายในตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltatge Protection) โดยภายในตู้จะประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
     • TWIN PUMP RELAY : PM-021N-3-3-230 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊ม 2 ตัว ให้สลับกันทำงาน (Transfer Pump) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltatge Protection)
     • Breaker
     • Magnetic + Overload
     • Lamp โชว์สถานะต่าง ๆ หน้าตู้
     • สามารถต่อใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (Level Sensor) ได้ทั้ง Electrode, Float Switch และ Pressure Switch เป็นต้น
 
     ตัวอย่างการต่อใช้งานตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน (Transfer Pump) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltage Protection) ร่วมกับปั๊มน้ำ 2 ตัว เพื่อควบคุมระดับน้ำในอาคารหอพัก

     จากตัวอย่างการต่อใช้งานตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltage Protection) ร่วมกับปั๊มน้ำ 2 ตัว เพื่อควบคุมระดับน้ำในอาคารหอพัก จะทำงานโดยจะมีก้าน Electrode ในการตรวจวัดระดับน้ำของบ่อพักน้ำด้านล่างตึก (Water Well) และถังเก็บน้ำด้านบนดาดฟ้า (Water Tank) และจะสั่งให้ปั๊มตัวที่ 1 ทำงาน เมื่อน้ำในถังบนต่ำกว่าระดับก้าน Electrode จนเมื่อปั๊มน้ำดูดมาเติมจนเต็มถึงระดับ ปั๊มตัวที่ 1 ก็จะหยุดการทำงาน และในการทำงานครั้งต่อไป ระบบจะสั่งสลับการทำงานให้ปั๊มตัวที่ 2 ทำงานแทน อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุที่ใช้น้ำมากกว่าปกติ ระบบจะมี Function Booster ให้ปั๊ม 2 ตัวทำงานพร้อมกันเพื่อให้เพียงพอกับการใช้น้ำของคนบนตึก
 
     จากข้อมูลข้างต้นของตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน (Transfer Pump) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltage Protection) ทำให้สามารถทราบข้อดีของการเลือกใช้ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว (Twin Pump Control) ดังนี้
     • มี Latching Relay ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับการทํางาน (Transfer Pump)
     • สามารถควบคุมและเช็คระดับน้ำอยู่ในตัวเดียวกัน ทั้งถังพักน้ำด้านล่างใต้ดินและถังเก็บน้ำด้านบนดาดฟ้า
     • มี Voltage Protection เช็คไฟตก-ไฟเกิน, Phase Sequence (ลำดับเฟส), Phase Loss (เฟสขาดหาย) เพื่อป้องกันปั๊มเสียหาย
     • มี Function Booster ให้ปั๊ม 2 ตัวทำงานพร้อมกันเมื่อเวลาใช้น้ำมากกว่าปกติ
     • สามารถรับ Level Sensor ได้ทั้ง Electrode, Float Switch และ Pressure Switch
     • ลดการ Wiring สายไฟ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและประหยัดค่าใช้จ่าย 
     • สามารถทราบระดับน้ำภายในบ่อพักน้ำ (Water Well) และถังเก็บน้ำสำหรับใช้งาน (Water Tank) ขณะทำงานได้
     • สามารถมองเห็นสถานะการทำงานของ Pump แต่ละตัวได้
     • สามารถมองเห็นสถานะความผิดปกติของระดับน้ำ, Sensor, Voltage Protection
     • สามารถ OFF เพื่อทำการตัดระบบการทำงานของปั๊มได้ ในกรณีที่ปั๊มตัวใดตัวนึงมีปัญหา
 
     ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับกันทำงาน (Transfer Pump) พร้อมโวลท์เตจโปรเทคชั่นรีเลย์ (Voltage Protection) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภท ดังนี้
     • คอนโดมิเนียม, หอพัก
     • ตึกอาคารสูง
     • อุตสาหกรรมบ่อบำบัดน้ำเสีย
     • โรงงานอุตสาหกรรม
 
     โดยทั่วไปเรามักจะพบเห็นตู้คอนโทรลปั๊มที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลาย ๆ ตัว ภายในตู้คอนโทรล อาทิ มิเตอร์วัดแรงดัน (Voltmeter), มิเตอร์วัดกระแส (Ampmeter), มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงาน (Hour Counter), อุปกรณ์เช็คกระแสเกิน (Current Protection Relay), อุปกรณ์ป้องกันไฟตก-ไฟเกิน (Voltage Protection Relay), อุปกรณ์ป้องกันปั๊มน้ำเดินตัวเปล่า (Dry Run Protection Relay), อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ (Level Control) เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานต้องสิ้นเปลืองพื้นที่ในการติดตั้งภายในตู้คอนโทรล อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ Function ครบถ้วนตามที่ต้องการ ดังนั้นทางเราขอนำเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน คือ เครื่องควบคุมปั๊มน้ำหรือปั๊มคอนโทรล (Pump Control) หรือที่เรียกว่า เครื่องควบคุมปั๊มน้ำ 1 ตัว (Single Pump) และ2 ตัว (Twin Pump) พร้อมจอแสดงผล (Twin Pump Controller) รุ่น CM-015 Series ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งาน โดยเครื่องควบคุมปั๊มน้ำพร้อมจอแสดงผล (Pump Controller) เป็นรูปแบบติดหน้าตู้ (Digital Pump Controller) ซึ่งมี Function ในการทำงานต่าง ๆ ครบถ้วนภายในตัว
 
 
เครื่องควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ 1 ตัว (Single Pump Controller)
Model :
CM-015-1 , Brand : PM
เครื่องควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ 2 ตัว (Twin Pump Controller)
Model :
CM-015-2 , Brand : PM

     ข้อดีของการใช้งานเครื่องควบคุมปั๊มน้ำพร้อมจอแสดงผล (Pump Controller) รุ่น CM-015 Series สรุปได้ดังนี้
     • ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
     • การ Wiring สายไม่ยุ่งยาก และตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย
     • มี Function ในตัวเดียวกันหลากหลาย โดยไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นเพิ่ม
     • ประหยัดงบประมาณ
     • สามารถทราบระดับน้ำภายในบ่อพักน้ำ (Water Well) และถังเก็บน้ำสำหรับใช้งาน (Water Tank) ขณะทำงานได้
     • สามารถมองเห็นสถานะการทำงานของ Pump แต่ละตัวได้
     • สามารถมองเห็นสถานะความผิดปกติของระดับน้ำ, Sensor, Voltage Protection
     • ในกรณีที่ปั๊มตัวใดตัวนึงมีปัญหา เราสามารถ OFF เพื่อทำการตัดระบบได้
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Pump Control
 
คอนโดมิเนียม/หอพัก บ่อบำบัดน้ำเสีย


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK