Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     PLC (Programmable Logic Controller) พีแอลซี คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ โดยมีส่วนของ Input/Output และตัวประมวลผล  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นว่า พีแอลซี (PLC) มีวิวัฒนาการพัฒนามาเรื่อย ๆ ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมใน PLC โดยใช้ Ladder Diagram PLC ที่เขียนลงกระดาษก่อนแล้วค่อยเขียนลงในตัว PLC โดยใช้ Keypad

     ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีมาเรื่อย ๆ โดยการเขียน PLC สามารถเขียน Ladder Diagram ใน Computer PC ได้เลย รวมทั้งการใช้งาน PLC ร่วมกับ HMI (Human Machine Interface) ในการควบคุมเครื่องจักรผ่านหน้าจอแบบต่าง ๆ และพีแอลซี (PLC) สามารถเขียนโปรแกรมสร้างฟังก์ชั่นและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงานได้ตามความต้องการ ถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำงานใหม่ก็สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพียงเท่านั้น

     จากบทความที่ผ่านมาในหัวข้อ “การต่อใช้งาน Analog Input กับ PLC” ที่ผู้บรรยายได้มีการแนะนำเกี่ยวกับประเภทของอินพุต (Input) / เอาท์พุต (Output) และการต่อใช้งานของ PLC รุ่น Vision130 ยี่ห้อ Unitronics ไว้พอแบบสังเขปเพื่อให้ท่านผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น โดยในวันนี้ผู้บรรยายจะมาแนะนำวิธีการเขียน PLC+HMI ขึ้น Cloud ว่ามีวิธีการเขียนอย่างไร? ในหัวข้อ “PLC ON CLOUD ได้อย่างไร?” Cloud ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Cloud ในเบื้องต้นกันก่อน Cloud ย่อมาจาก Cloud Computing การประมวลผลระบบคลาวด์ ความหมายคือ เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็น Host บริการผ่าน Internet เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูล, ดำเนินการ และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Internet ได้ด้วยการประมวลผลระบบคลาวด์ที่มีชุดเซิร์ฟเวอร์และกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วโลกที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์หลัก ๆ ของการใช้ Cloud (Cloud Computing) ช่วยในการลดต้นทุนในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไอที, กู้คืนความเสียหายของข้อมูลได้, มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านอุปกรณ์อื่นนอกจากคอมพิวเตอร์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น โดยการประมวลผลระบบคลาวด์สามารถแบ่งออกเป็นฟังก์ชั่นหลักที่แตกต่างกัน 3 ฟังก์ชั่น ได้แก่ โมเดลการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS), การให้บริการด้านแพลตฟอร์ม (PaaS) และการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (SaaS)

     โครงสร้างระบบ Cloud (Cloud Computing)

     จากโครงสร้างของ Cloud ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บรรยายขอยกตัวอย่างการแนะนำการเขียน Vision130 PLC+HMI Monitor On Cloud ว่ามีขั้นตอนอย่างไร? และมีข้อดีอย่างไร? โดยมี Feature ของ PLC Vision130 PLC+HMI ดังนี้

Vision130 PLC+HMI Monitor Feature ของ Vision130 PLC+HMI Monitor
• I/O options include digital, analog, high-speed, temperature & weight measurement.
  See tables below

• Auto-tune PID, up to 24 independent loops
• Recipe programs and data logging via data tables
• Micro SD card-log, backup, clone & more
• Function Blocks
• Monochrome
• Multi-language display
• RS485/RS232
• 2 ports may be added : 1 Serial/Ethernet/Profibus and 1 CANbus
• Built-in Alarm Screens


     จากข้อมูล Feature PLC Vision130 PLC+HMI ข้างต้น สามารถนำมายกตัวอย่างในการเขียน Ladder Program ได้ดังนี้

     ตัวอย่าง Ladder Vision130 PLC+HMI ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

     จากภาพเป็นการเขียนคำสั่ง เปิดช่องทางการสื่อสารโดยใช้ Function Modbus TCP เพื่อในการเชื่อมต่อสื่อกับอุปกรณ์ เพื่อดึงข้อมูลจาก PLC ขึ้นไปยัง Cloud โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก โดยเราจะใช้อุปกรณ์ภายนอกในการเชื่อมต่อผ่าน Cloud โดยมีตัวอย่างการใช้ Vision130 PLC+HMI ร่วมกับ Cloud Box (ดังรูป)

     ตัวอย่าง Vision130 PLC+HMI ใช้ร่วมกับ Cloud Box

     จากรูปเป็นการใช้ PLC Vision130 ร่วมกับ Cloud Box  เพื่อแสดงค่าของของเครื่องบรรจุในไลน์การผลิต โดยดูค่าผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ การใช้งานง่าย ประหยัดเวลา สะดวกสบายในการดูข้อมูลย้อนหลังผ่าน Cloud

     จากข้อมูลที่ยกตัวอย่างข้างต้นของ PLC Vision130 PLC+HMI Monitor On Cloud ทำให้ได้ทราบถึงข้อดีของวิธีการเขียน Vision130 PLC+HMI Monitor On Cloud ได้ดังนี้
     • การ Wiring สายไม่ยุ่งยาก และตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย
     • มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า
     • เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้งาน
     • มีความสามารถในการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
     • เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ
     • มีการบำรุงรักษาและความปลอดภัยสูง
     • สะดวกในการดูและควบคุมโดยผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน PLC+HMI

ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องชั้งกระสอบปาล์ม เครื่องทดสอบน้ำยาง


     PLC+HMI Monitor On Cloud เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทดังนี้
     • อุตสาหกรรมอาหาร  เช่น เครื่องบรรจุ  เครื่องฆ่าเชื้อโรคอาหาร 
     • อุตสาหกรรมยายนต์  เช่น  ไลน์การผลิต  ระบบตรวจสอบ 
     • อุตสาหกรรมการเกษตร  เช่น ระบบสมาร์ทฟาร์ม

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK