Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text
วิธีการยืดอายุการใช้งานตู้แช่ให้ยาวนานขึ้น ด้วยวิธีง่าย ๆ
 
 
     ในปัจจุบันโลกของเรามีอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศอยู่ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนต้องหาวิธีคลายร้อนด้วยวิธีต่าง ๆ
     โดยผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้มองเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น อาทิ ร้านกาแฟ, ร้านไอศกรีม, บิงซู เป็นต้น ซึ่งในการประกอบธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีตู้แช่สำหรับรักษาอุณหภูมิของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่สดใหม่, เย็นสดชื่น เป็นการคลายร้อน รับมือกับอากาศที่อบอ้าว
     ดังนั้น สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีเครื่องทำความเย็น, ตู้แช่ ทางบริษัท ไพรมัส จำกัด มีวิธีการรักษาเครื่องทำความเย็น, ตู้แช่ ให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น โดย
 
วิธีการแช่สินค้าหรือเครื่องดื่ม
     1. นําสินค้าหรือเครื่องดื่มที่ต้องการแช่เข้าแช่ภายในตู้เย็น
     2. อย่าวางสินค้าหรือเครื่องดื่มปิดกั้นช่องดูดอากาศและช่องปล่อยอากาศ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการ
 ถ่ายเทของตู้แช่ลดลง
     3. วางสินค้าหรือเครื่องดื่มให้พอดีกับชั้นวางของ
 
ข้อแนะนําในการยืดอายุการใช้งานของตู้แช่และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
     1. ห้ามตั้งตู้แช่ใกล้แหล่งความร้อน การตั้งตู้แช่ใกล้เตาไฟ หรือถูกแสงแดดส่องถึงจะทําให้ตู้แช่ทํางานอย่างหนัก
     2. ควรตั้งตู้แช่ในอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรตั้งตู้แช่ในที่อับชื้น ตําแหน่งที่ตั้งตู้แช่ควรมีระยะห่างจากเพดานประมาณ30 ซม.ด้านข้าง 3 ซม. ด้านหลังควรห่างจากผนัง 10 ซม. เพื่อความสะดวกในการปิดเปิดตู้และระบายอากาศ
     3. ระมัดระวังอย่าให้สายไฟชํารุด ในการติดตั้งตู้แช่ควรตรวจสอบสายไฟว่าชํารุดหรือไม่ ซึ่งอาจมีผลมาจากการวางตัวตู้ทับสายไฟ หรือสายไฟถูกปาดขณะติดตั้งถ้าพบว่าสายไฟเกิดชํารุด ต้องแจ้งให้ช่างเปลี่ยนโดยด่วน
     4. อย่าเสียบปลั๊กตู้แช่ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ปลั๊กของตู้แช่ควรแยกออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ และควรมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไว้ด้วย
     5.เลือกใช้อุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
     6. ห้ามใช้น้ําราดภายในตู้แช่โดยเด็ดขาด เพราะจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากระบบไฟฟ้าได้
 
     ปัจจุบันทางบริษัท ไพรมัส จำกัด ได้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องรักษาอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับตู้แช่หรือเครื่องทำความเย็น Model DEF-01-Series โดยรับอินพุทประเภท Thermistor NTC หรือ PTC(แถมฟรีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิประเภท NTC 6x50 mm. สายยาว 1 เมตร 10K) ย่านการวัดแสดงผล -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส โดยผลิตด้วยฝีมือคนไทย และมีทีมวิศวกรให้คำปรึกษาการใช้งานฟรี
 
หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HOTLINE  : 090-197-9601 
ID LINE    : @primusthai