Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ปัจจุบันการสื่อสารแบบไร้สายในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Communication Wireless) ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Technology) กับอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบไร้สาย (Wireless Humidity & Temperature Transmitter) มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer) หรือเครื่องจักร (Machine) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้ ลดการใช้สาย เคลื่อนย้ายสะดวกในกรณีที่ต้องบำรุงรักษา และเพื่อประสิทธิภาพของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้อง โดยเทคโนโลยีการสื่อสารที่นิยมใช้กันในยุคปัจจุบัน คือ การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ภายใต้เครือข่าย LoRaWAN และ Wi-Fi โดยมีความหมายดังนี้
 
     Wi-Fi (Wireless Fidelity) เป็นเทคโนโลยีแบบไร้สาย (Wireless) ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ดิจิทัลทีวี ให้สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน Access Point โดยการติดต่อสื่อสารนี้จะเป็นการเชื่อมต่อโดยปราศจากการใช้สายสัญญาณ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณและติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น ซึ่งแตกต่างจากระบบ LAN ที่จะต้องใช้สาย LAN เป็นตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายนั่นเอง และปัจจุบันนิยมใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 
     LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
     • LoRa หมายถึง โปรโตคอลการเชื่อมต่อเฉพาะในส่วนของ Link
     • LoRaWAN หมายถึง การเชื่อมต่อในลักษณะของการเป็นโครงข่าย
 
     เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) แบบวงกว้างและสื่อสารได้ในระยะไกล ใช้พลังงานต่ำ (เมื่อเทียบกับ WiFi และ Bluetooth) โดยอาศัยโปรโตคอล LoRa ในการพัฒนาเพื่อให้รองรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ ๆ ได้หลากหลาย ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากในกลุ่มงานด้าน IoT (Internet of Thing) เช่น การเชื่อมต่อ Power Meter System เพื่อ Monitor & Analysis และ Record บันทึกข้อมูลในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น สำหรับโครงสร้างของ LoRaWAN จะประกอบด้วยหลายอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ปลายทางจะส่งสัญญาณไปยัง Gateway หลังจากนั้น Gateway จะสื่อสารกับ Server ด้วย TCP และ UDP โดยสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) LoRaWAN มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้ดังตัวอย่าง
 
     ตัวอย่างการต่อใช้งานมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย LoRaWAN รุ่น KM-24-L และดึงค่าอุณหภูมิจาก Digital Indicator ผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณ RS-485 เป็น LoRa (Converter) รุ่น RM-012-L เพื่อ Monitor, Analysis, Record ผ่าน Prisoft Software
 
     จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้อ่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความในหัวข้อ “เปรียบเทียบการสื่อสารไร้สายแบบ LoRaWAN กับ WIFI ในงานอุตสาหกรรมต่างกันอย่างไร?” และ “การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์วัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นระยะไกลแบบไร้สาย (LoRaWAN)” ซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายจะขอยกตัวอย่าง LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) อุปกรณ์การสื่อสารระยะไกลแบบไร้สาย (LoRaWAN) รุ่น HM-008-L และ HM-009 ยี่ห้อ Primus ว่ามีข้อดีอย่างไร? ในหัวข้อ “ข้อดีของการสื่อสารแบบไร้สายระยะไกลด้วย LoRaWAN” โดยมีข้อมูลดังนี้
 
LoRa Baseboard Interface UART การสื่อสารแบบไร้สาย LoRaWAN Model : HM-008-L , Brand : Primus UNIVERSAL INPUT 2/4 CHANNEL LoRa อุปกรณ์วัดและแสดงผลค่าสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานและค่าอุณหภูมิ และ Process ต่าง ๆ
Model :
HM-009 , Brand : Primus


     LoRa Baseboard Interface UART การสื่อสารแบบไร้สาย LoRaWAN Model : HM-008-L, Brand : Primus เป็นอุปกรณ์ LoRa Node ที่สามารถอ่านค่าสัญญาณ Sensor หรือสั่งงาน Output จาก Signal Card ผ่านสัญญาณย่านความถี่ 923-925 MHz ด้วย LoRaWAN Protocal สามารถสื่อสารได้ระยะถึง 1 กิโลเมตร จาก LoRaWAN Gateway การทำงาน HM-008-L จะทำการอ่าน Signal Card และส่งข้อมูลไปยัง Network Server ทุก ๆ 40 วินาที เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปใช้เป็น Application ต่าง ๆ เช่น แสดงเป็นข้อมูลอุณหภูมิจาก Signal Card ผ่าน Dash Board เหมาะสำหรับงานที่ต้องการส่งค่าระยะทางไกล ๆ และไม่ต้องการเดินสายสัญญาณ เช่น Smart Industries, Facilities Management, Smart Building เป็นต้น

     ตัวอย่างการต่อใช้งาน LoRa Baseboard Interface UART การสื่อสารแบบไร้สาย LoRaWAN
 
     UNIVERSAL INPUT 2/4 CHANNEL LoRa อุปกรณ์วัดและแสดงผลค่าสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานและค่าอุณหภูมิ และ Process ต่าง ๆ Model : HM-009, Brand Primus เป็นอุปกรณ์วัดค่าที่รับสัญญาณได้ 2/4 Input ในตัวเดียวกัน ทําให้ประหยัดพื้นที่ สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง USART เพื่อนำค่าไปใช้อื่น ๆ ได้ ยกตัวอย่างการนำ HM-009 ต่อกับ HM-008-L เพื่อส่งค่าเข้าสู่ระบบ LoRaWAN เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานได้อีกด้วย
 
     ตัวอย่างการต่อใช้งาน UNIVERSAL INPUT 2/4 CHANNEL LoRa อุปกรณ์วัดและแสดงผลค่าสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานและค่าอุณหภูมิ และ Process ต่าง ๆ
 
     จากข้อมูลของ LoRa Baseboard Interface UART การสื่อสารแบบไร้สาย LoRaWAN และ UNIVERSAL INPUT 2/4 CHANNEL LoRa อุปกรณ์วัดและแสดงผลค่าสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานและค่าอุณหภูมิ และ Process ต่าง ๆ ที่ทางผู้บรรยายได้กล่าวมาข้างต้น สามารถบอกข้อดีของการสื่อสารแบบไร้สายระยะไกลด้วย LoRaWAN ดังนี้
     • ลดความผิดพลาดในการจดบันทึกของผู้ปฏิบัติงาน
     • ลดเวลาการทำงาน ลดแรงงาน
     • สะดวกในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องเดินสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์
     • สามารถใช้งานได้ถึง 1000 Device ใน 1 Loop การใช้งาน
     • อุปกรณ์เป็น Universal Input ไม่ว่าโรงงานจะมี Sensor ประเภทไหนอยู่สามารถรองรับได้หมด
     • ส่งข้อมูล Realtime ทุก ๆ 1นาที
 
     ยกตัวอย่างวงจรการต่อใช้งานของการสื่อสารแบบไร้สายระยะไกลด้วย LoRaWAN
     
     การสื่อสารแบบไร้สายระยะไกลด้วย LoRaWAN เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทดังนี้
     • อาคาร, สำนักงาน
     • โรงงาน
     • ที่พักอาศัย
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 
Chill Room โรงงานผลิตยา เครื่องจักรอาหาร

 

SINGLE PHASE kWh-METER WITH LORA Wireless RS-485 TO LoRaWAN Converter Wireless Humidity & Temperature Transmitter  MULTIFUNCTION POWER METER  THREE PHASE VOLT-AMP kWh-METER WITH PROTECTION RELAY


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK