Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Oven Room หรือ ห้องอบ คือ ห้องที่ใช้ความร้อนสูงในการอบเพื่อถนอมอาหาร เช่น ผักผลไม้ ขนมปัง หรือใช้เพื่ออบยางพารา อบถุงมือยาง รวมถึงอุตสาหรรมอบสีรถยนต์ ห้องพ่นสี เป็นต้น โดยได้มีการนำอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน (Humidity & Temperature Transmitter) มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นตามที่ต้องการของลักษณะงานแต่ละประเภท เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) เป็นปัจจัยที่สำคัญต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรในกระบวนการในการผลิต

     โดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน (Humidity & Temperature Transmitter) สามารถต่อใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุม (Controller), เครื่องบันทึก (Recorder), เครื่องแสดงผล (Digital Indicator) หรือ PLC ได้ เนื่องจากมีการแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า เช่น 4-20mA/0-10VDC แล้ว ผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความที่ผ่านมาของเราได้ในหัวข้อ “เราจะวัดและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในอากาศได้อย่างไร?” โดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน (Humidity & Temperature Transmitter) มีรูปแบบดังนี้

     • อุปกรณ์โพรบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รูปแบบแกน (Probe) Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter เหมาะสําหรับติดตั้งวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้อบ, ถังฆ่าเชื้อ, ถังไล่ความชื้น เป็นต้น
     • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รูปแบบติดผนัง (Wall Mount Humidity & Temperature Transmitter) เหมาะสําหรับติดตั้งบนผนังหรือบนเพดานภายในห้อง เป็นต้น

     โดยในวันนี้ผู้บรรยายจะขอแนะนำการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ใช้กับงานหม้อฆ่าเชื้อหรืองานห้อง Oven ที่ต้องใช้กับอุณหภูมิสูง (High Temp.) ในหัวข้อ “ข้อดีของการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)]” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] รุ่น RHM-005-Series ยี่ห้อ Primus กราฟแสดง Accuracy อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] รุ่น RHM-005-Series ยี่ห้อ Primus


     อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] ผู้บรรยายขออธิบายถึงห้อง Oven, หม้อรีทอร์ท หรือเครื่องฆ่าเชื้อ เป็นห้องหรือเครื่องสำหรับฆ่าเชื้อโรคในอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อ หรืองานอบต่าง ๆ ที่สามารถทำความร้อนได้เร็ว ให้ความร้อนได้ต่อเนื่อง (Steam Sterilization หรือ Hot Water Sterilization) ซึ่งผู้อ่านสามารถพบเห็นทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม ดังตัวย่าง


ห้อง Oven

     ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้อง Oven, หม้อรีทอร์ท หรือเครื่องฆ่าเชื้อ ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] โดยมีคุณสมบัติดังนี้

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven
[Duct Mount
Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] รุ่น 
RHM-005-Series ยี่ห้อ Primus
คุณสมบัติเด่น
• เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณอุณหภูมิและความชื้นเป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน (4-20mA)
• ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-150 ํC (High Temperature) และย่านการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0-100% RH
• การติดตั้งโดยเจาะรูฝังแกน Probe เข้าไปในตู้ให้ส่วนหัวกะโหลกอยู่ภายนอกตู้ ซึ่งมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน ทำให้สามารถใช้กับตู้อบที่มีอุณหภูมิสูงได้
• มีฟิลเตอร์ Silicon Carbonate ด้านปลาย Probe เพื่อป้องกันฝุ่น และมีหน้าแปลนยึดสำหรับประกอบติดตั้ง


     จากข้อมูลของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] ผู้บรรยายขอยกตัวอย่างการต่อใช้งานดังนี้

     ตัวอย่างการต่อใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)]

     โดย HM-005N-00-3-H เป็น Sensor วัดอุณหภูมิ/ความชื้น ในย่าน High Temp และมี Output เป็นแบบ 2 Wire โดยสามารถต่อร่วมกับจอแสดงผลเพื่อดูค่าอุณหภูมิ/ความชื้น โดยใช้ Digital Indicator รุ่น TIM-94N แสดงผลตามรูปตัวอย่าง

     ข้อดีของการใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)] ดังนี้
     • ความแม่นยำในการวัด (Accuracy) : Humidity (+/- 3% RH (20-90% RH)) และ Temperature (+/- 1 ํC (0-150 ํC)) เสถียรภาพในช่วงเวลายาว ๆ (Stability)
     • สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 150 ํC
     • มีฟิลเตอร์ Silicon Carbonate ด้านปลาย Probe เพื่อป้องกันฝุ่น

     ข้อแนะนำในการดูแลห้อง Oven, หม้อรีทอร์ท หรือเครื่องฆ่าเชื้อ ให้ได้ประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
     • ระบายอากาศ : เปิดประตู หน้าต่าง ควรปิดแอร์หรือพักแอร์ เพราะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดการถ่ายเทอากาศและดูดเอาเชื้อโรคต่าง ๆ ออกไปได้เร็วยิ่งขึ้น
     • ทำความสะอาด : ตลอดเวลา อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
     • หมั่นตรวจเช็คเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นอย่างสม่ำเสมอ
     • ส่งสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) เพื่อให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ

     การประยุกต์ใช้งาน
     • ระบบ Duct Heater ไล่ความชื้น
     • อุตสาหกรรมห้องอบ ฯลฯ

     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกันกับงานห้อง Oven [Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter (High Temp. 0-150 ํC)]

ใช้กับงานไล่ความชื้นในท่อ Duct เครื่องอบลมร้อน ห้องอบสี


Humidity & Temperature Transmitter Digital Indicator Universal Input Digital Indicator With Alarm Unit Bar Graph Indicator With Alarm Unit  4 Channel Digital Indicator


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK