Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     รีเลย์โมดูล (Relay Module) คือ Module ที่ประกอบด้วย Relay จำนวนหลาย ๆ ตัวต่ออยู่ในชุดเดียวกัน สำหรับรับ-ส่งสัญญาณ AC/DC Control Voltage แบบไม่ต้องต่อร่วมกับ Socket โดย Input จะเป็น Common ร่วม ใช้สายเพียง 1 เส้น ประเภท NPN หรือ PNP มีให้เลือกหลายรุ่นตามจำนวน Relay ที่ใช้งาน ตั้งแต่ 2,4,8,12,16 Relay เป็นต้น มีทั้งรุ่นแบบหน้าคอนแทค SPDT (Single Pole Double Throw) และแบบ DPDT (Double Pole Double Throw) มี LED แสดงสถานะการทำงานของ Relay แต่ละตัว มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งบนราง Din Rail ได้เลย โดยรีเลย์โมดูล (Relay Module) มีโครงสร้างลักษณะทั่วไป คือ Input และ Output จะถูกแยกกันคนละฝั่ง จึงง่ายต่อการเข้าสายไฟ ทำให้ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย โดย Relay Module มีหลักการทำงานดังนี้

     หลักการทำงานของวงจรรีเลย์โมดูล (Relay Module) คือ การเปิด-ปิดวงจรด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อขดลวดเหนี่ยวนำมีกระแสไหลผ่านจะมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก สามารถส่งแรงผลักหรือดูดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์ได้ โดยมีสวิตช์เปิด-ปิดวงจรตามแรงดูดของขดลวด หน้าสัมผัสของสวิตช์มี 2 ชนิด คือ
     • หน้าสัมผัสปกติเปิดหรือ NO (Normally Open) หมายถึง หน้าสัมผัสที่เปิดในภาวะขดลวดไม่เหนี่ยวนำ
     • หน้าสัมผัสปกติปิดหรือ NC (Normally Closed) หมายถึง หน้าสัมผัสที่ปิดในภาวะขดลวดไม่เหนี่ยวนำ

     ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้งานมักจะพบเห็นรีเลย์ (Relay) ที่ใช้งานในงานด้านอุตสาหกรรมแบบแยกชิ้น ซึ่งผู้บรรยายเคยได้บรรยายคุณสมบัติเบื้องต้นของรีเลย์ (Relay) ดังกล่าวไว้ในบทความภายใต้หัวข้อ “มาทำความรู้จักกับ Relay Module” โดยรูปแบบต่าง ๆ ของรีเลย์ (Relay) หรือรีเลย์โมดูล (Relay Module) มีดังนี้

รีเลย์ (Relay) แบบแยกชิ้น
และแบบต่อร่วมกับ Socket
รีเลย์โมดูล (Relay Module) รีเลย์โมดูลแบบบาง (Slim Relay Module)
Relay / Relay with Socket Relay Module (RP-Series) Slim Relay Module (RPL-Series)


     จากรูปผู้อ่านจะเห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างรีเลย์ (Relay) และรีเลย์โมดูล (Relay Module) ที่แตกต่างกัน โดยในวันนี้ผู้บรรยายจะขอยกตัวอย่างรีเลย์โมดูล (Relay Module) ยี่ห้อ Primus โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

รีเลย์โมดูล (Relay Module) รุ่น RP-XXS-Series ยี่ห้อ Primus
คุณสมบัติพิเศษ
• รับแรงดันด้านอินพุต 24 VAC/DC ประเภท NPN และ PNP
• รีเลย์เอาต์พุตแบบ SPDT 250 VAC, 10A.
• ใช้สายไฟขนาด 2.5 mm2 ในการ Wiring เข้า Terminal
• สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุตของ PLC หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นทั้ง PNP และ NPN
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 8 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 12 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 16 รีเลย์

 

รีเลย์โมดูล (Relay Module) รุ่น RP-XXW-Series ยี่ห้อ Primus
คุณสมบัติพิเศษ
• รับแรงดันด้านอินพุต 24 VAC/DC ประเภท NPN และ PNP
• รีเลย์เอาต์พุตแบบ DPDT 250 VAC, 5A.
• ใช้สายไฟขนาด 2.5 mm2 ในการ Wiring เข้า Terminal
• สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุตของ PLC หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นทั้ง PNP และ NPN
• รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 2 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module)  1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 4 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 8 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 12 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 16 รีเลย์

 

รีเลย์โมดูล (Relay Module) รุ่น RP-XXWA-Series ยี่ห้อ Primus
คุณสมบัติพิเศษ
• รับแรงดันด้านอินพุต 250 VAC
• รีเลย์เอาต์พุตแบบ DPDT 250 VAC, 5A.
• ใช้สายไฟขนาด 2.5 mm2 ในการ Wiring เข้า Terminal
• สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุตของ PLC หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นไฟ 220Vac
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 4 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 8 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 12 รีเลย์
• รีเลย์โมดูล (Relay Module)
1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 16 รีเลย์

 

รีเลย์โมดูลแบบบาง (Slim Relay Module) รุ่น RPL-XX-Series ยี่ห้อ Primus
คุณสมบัติพิเศษ
• รับแรงดันด้านอินพุต 24 VAC/DC ประเภท NPN และ PNP
• รีเลย์เอาต์พุตแบบ SPDT 250 VAC/30 VDC, 6A.
• ใช้สายไฟขนาด 2.5 mm2 ในการ Wiring เข้า Terminal
• สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุตของ PLC หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นทั้ง PNP และ NPN
• รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 2 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 4 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 6 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 8 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 12 รีเลย์ • รีเลย์โมดูล (Relay Module) 1 ชุด มีรีเลย์จำนวน 16 รีเลย์


     จากคุณสมบัติกล่าวของรีเลย์โมดูล (Relay Module) รุ่น RP-XXS-Series, RP-XXW-Series, RP-XXWA-Series และ RPL-XX-Series และรีเลย์โมดูลแบบบาง (Slim Relay Module) ผู้บรรยายขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานร่วมกับ PLC และ Proximity Sensor ดังนี้

     ตัวอย่างประยุกต์การต่อใช้งาน Relay Module รุ่น RP-03W ร่วมกับ PLC

     ตัวอย่างประยุกต์การต่อใช้งาน Relay Module รุ่น RPL-04S ร่วมกับ Proximity Sensor

     จากตัวอย่างการประยุกต์การต่อใช้งานและคุณสมบัติ สามารถบอกถึงข้อดีของการใช้รีเลย์โมดูล (Relay Module) ดังนี้
     • ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มีทั้งแบบ Relay ธรรมดา และแบบ Slim
     • ประหยัดสาย เนื่องจาก Input เป็น Common ร่วม ใช้สายเพียง 1 เส้น โดยจากวงจรการต่อเป็นการต่อแบบ PNP และ NPN
     • Input และ Output ถูกแยกกันคนละฝั่งจึงง่ายต่อการเข้าสายไฟ
     • ง่ายในการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
     • เหมาะสำหรับงาน PLC เนื่องจาก I/O ของ PLC มีราคาค่อนข้างสูงถ้าเอาไปต่อกับวงจรคอนโทรลโดยตรงจะทำให้ Relay ของ PLC เสียหายได้

     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

ตู้คอนโทรลการทำงานของ Heater ตู้คอนโทรล PLC ตู้คอนโทรลวงจร Timer


Digital Temperature Controller PID Control Function Digital Temperature Controller Digital Temperature Controller 3-Phase SCR Power Regulator  Single Phase Solid State Relay


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK