Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ในปัจจุบันการใช้งานเครื่องมือวัดการไหล (Flow) หรือของไหล (Fluid) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดการไหลของไหลภายในท่อระบบปิดในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบ้านพักอาศัย อาคาร คอนโดมิเนียม โดยธรรมชาติของของไหล (Fluid) จะมีตัวแปรต่าง ๆ ที่คอยส่งผลกระทบต่อการไหล (Flow) ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ (Temperature), ความดัน (Pressure), ความหนืด (Viscosity), ความหนาแน่น (Density), ความอัดตัวได้ (Compressibility) หรือสิ่งปฏิกูล ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การไหล (Flow) ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร แล้วจะมีตัวช่วยในเรื่องดังกล่าวอย่างไร? วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์เครื่องมือวัดของไหล (Flow Measuremen) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการวัดการไหล คือ Flow Switch ตรวจจับการไหลของน้ำหรือของไหลในท่อ และ Water Meter มิเตอร์น้ำหรือมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์สำหรับการวัดปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเลือกใช้งานที่เหมาะสม ในหัวข้อ "การเลือกใช้งาน Flow Switch vs Water Meter ให้เหมาะสม"
 
     ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Flow Switch และ Water Meter ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร? โดยแยกเป็น 2 ประเภทตามการใช้งาน ดังนี้
 
     1. Flow Switch (สวิตช์ใบพาย) เป็นอุปกรณ์สวิตช์ (ON-OFF) ที่ติดตั้งไว้กับท่อเพื่อตรวจสอบเมื่อมีของไหลผ่านจะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ทำงาน ปกติหน้าสัมผัสที่ใช้ในสวิตช์ควบคุมการไหลมีแบบปกติปิด (NC) และแบบปกติเปิด (NO) ให้เลือกใช้ในทางปฏิบัติ นิยมต่อสวิตช์ควบคุมการไหลอนุกรมกับคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ควบคุมปั๊มอีกที หรือหลอดไฟสัญญาณแสดงสถานะการทำงานเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้ปั๊มเกิดการ Run Dry ในกรณีที่ไม่มีของไหลไหลภายในท่อ ดังรูป

ลักษณะการติดตั้ง Flow Switch โดยการยึดเกลียวเพื่อตรวจจับการไหลของน้ำในท่อ รุ่น WS-01 (แบบใบพาย 3 ระดับ)
 
     ข้อแนะนํา : การติดตั้งตัว Flow Switch แบบใบพาย ควรเว้นระยะห่างจา ข้องอ, วาล์ว หรืออุปกรณ์อื่น ๆ อย่างน้อย 5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ จึงจะสามารถทํางานได้ดีที่สุด
 
     2. Water Meter (มิเตอร์น้ำ หรือ มาตรวัดน้ำ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำ โดยมิเตอร์น้ำ (Water Meter) จะทำหน้าที่วัดปริมาตรน้ำเมื่อมีการไหลผ่าน และส่งค่าที่ได้ไปที่หน้าปัดหรือหน้าจอแสดงผลซึ่งมีหลักการคำนวณและแปลงอัตราส่วนที่คำนวณได้เพื่อแสดงผลเป็นค่าที่ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้เป็นสากล เช่น ปริมาตรหน่วยลิตร (Liter) หรือลูกบาศก์เมตร (Cubic Meter) เป็นต้น โดยมีมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือมาตรวัดน้ำแต่ละประเภท

     ชนิดของ Water Meter แต่ละประเภท ทั้งแสดงเป็นตัวเลข แสดงค่าของปริมาณน้ำที่หน้าปัด หรือส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังชุดแสดงผล
 
Single Jet Multi Jet Horizontal Woltmann
Model : CPR-M3-I Model : GMB-I Model : WDE-K50
 
     การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัดของไหล (Flow Measuremen) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการวัดการไหลนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงสรุปข้อมูลที่สำคัญเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกใช้งาน โดยมีข้อแตกต่างการนำไปใช้งานของ Flow Switch และ Water Meter ดังนี้
 
     Flow Switch (สวิตช์ใบพาย) เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำ โดยอาศัยการไหลของน้ำหรือของเหลวมาพัดพาให้ใบพายที่เชื่อมต่อไปยังสวิตช์เคลื่อนที่ไปตามทิศทางการไหล ซึ่งจะมีผลให้สวิตช์มีการตัดต่อและสั่งจ่ายหรือตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ โดยมี Timer การปรับหน่วงเวลา สามารถปรับให้การตัดต่อสวิตช์เป็นไปตามอัตราการไหลมากน้อยได้ตามต้องการ
 
     Water Meter (มิเตอร์น้ำ หรือ มาตรวัดน้ำ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำ ทั้งมิเตอร์น้ำจากการประปาที่ติดตั้งทุกครัวเรือน และมิเตอร์น้ำแยกย่อย เช่น ตามหอพัก อะพาร์ตเมนต์ บ้านเช่า โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง งานเกษตรกรรม เป็นต้น เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำของแต่ละจุด
 
     ตารางสรุปความแตกต่างเพื่อเลือกใช้งาน Flow Switch กับ Water Meter ให้เหมาะสม
 
Flow Switch Water Meter
• มี Delay Timer สั่ง OFF ในกรณีที่น้ำมาไม่เต็มท่อ หรือน้ำมาขาดเป็นบางช่วง • มีหน้าจอแสดงค่าของปริมาณน้ำที่หน้าปัดหรือส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังชุดแสดงผล
• เอาต์พุตแบบ Relay Output • มีเอาต์พุตแบบ Pulse Output เพื่อไปแสดงค่าให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ
• ประยุกต์ใช้ได้กับระบบอุตสาหกรรมและบ้านเรือน • ประยุกต์ใช้งานกับหอพัก, คอนโด, อะพาร์ตเมนต์
• เป็นการช่วยตรวจสอบไม่ให้ปั๊มเกิดการเสียหาย, ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น • ติดตั้งเพื่อเก็บค่าการใช้น้ำของแต่ละห้อง เพื่อนำมาคิดค่าใช้จ่ายแบบไม่ต้องเดินจด โดยผ่าน Software ได้


     ตัวอย่างลักษณะการติดตั้ง Flow Switch โดยการยึดเกลียวเพื่อตรวจจับการไหลของน้ำในท่อ

 
     การประยุกต์ใช้งานมิเตอร์น้ำ (Water Meter) ร่วมกับมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าและน้ำ รุ่น KM-24-Lโดยสื่อสารบนเครือข่ายแบบไร้สาย LoRaWan

มิเตอร์น้ำ (Water Meter) ประเภท 1 Phase kWh Meter with LoRaWan Model : KM-24-L ร่วมกับ Multi Jet

Single Phase kWh Meter With LoRa Single Pump Relay Single Pump Controller Level Switch เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ Industrial Pressure Transmitters

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK