Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้สวิทบอร์ด (MDB) หรือโดยทั่วไปเรียกว่า Cabinet Filter Fans เป็นการนำพัดลมประเภท Axial Fans มาประกอบเข้ากับหน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น (Filter) เพื่อทำหน้าที่ระบายความร้อนภายในตู้คอนโทรล ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตสินค้า ทำให้มีความร้อน ฝุ่น ควัน มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจากภายนอก ทำให้มีผลโดยตรงต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือวัดต่าง ๆในตู้คอนโทรล อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer), อินเวอร์เตอร์ (Inverter), พีแอลซี (PLC), เบรกเกอร์ (Breaker) เป็นต้น และเมื่ออุปกรณ์มีการทำงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันจะทำให้อุปกรณ์มีการสะสมความร้อน ซึ่งความร้อนเหล่านี้จะสะสมภายในตู้ และเมื่อไม่มีการระบายความร้อนที่ดีจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงขึ้นและเกิดความร้อนสะสม ซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์ดังกล่าวจะเริ่มมีปัญหา ทำงานบกพร่อง ทำให้กระบวนการผลิตเกิดความเสียหายได้

     ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีในการระบายอากาศ เพื่อการถ่ายเทความร้อนให้มีประสิทธิภาพและช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือวัดต่าง ๆในตู้คอนโทรล หรือเครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น โดยการใช้พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) ซึ่งเราได้มีการนำเสนอกันไปแล้วในหัวข้อ วิธียืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล, ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) ซึ่งพัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Cabinet Filter Fans), ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) ที่พบเห็นโดยมากในงานอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างพัดลม Cabinet Filter Fans รุ่น PMV-Series และ PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS ดังนี้

     พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Cabinet Filter Fans), ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB)

ตัวอย่างพัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Cabinet Filter Fans), ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB)
รุ่น PMV-Series และรุ่น PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS


 
PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS PMV-Series ยี่ห้อ PRIMUS


     ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาการเกิดความร้อนสะสมภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล, ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) ให้ยาวนานยิ่งขึ้นและไม่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อกระบวนการผลิต อีกหนึ่งวิธีที่ผู้บรรยายขอนำเสนอในข้อดีของการติดตั้งพัดลมระบายความร้อน (Filter Fans) ภายใต้หัวข้อ "ข้อดีของการติดตั้งพัดลมในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Cabinet Filter Fans)" โดยการยกตัวอย่างการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) รุ่น PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) รุ่น PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS

     สำหรับพัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) รุ่น PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS ที่ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่สวยงามและบาง ทำให้ติดตั้งแนบเรียบไปกับผิวหน้าตู้ (ตัวอย่างรูป A) และสามารถติดตั้งไต้ง่าย, รวดเร็วและแข็งแรงด้วย Clips Lock ด้วยการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยใช้เนื้อพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น ไม่ใช้เนื้อเดียวกันกับโครงสร้างของพัดลม ซึ่งแข็งไม่เหมาะกับการยึดเกาะ ทำให้พัดลมไม่สั่นขณะทำงาน (ตัวอย่างรูป B) ในการเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นสามารถทำได้ง่ายด้วยการออกแบบของ Flap-Open โดยเพียงดึงหน้ากากออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นและดันหน้ากากเข้ากลับที่เดิม (ตัวอย่างรูป C) ขั้วต่อไฟแบบ Spring Terminal ทำให้การ Wiring สาย เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว (ตัวอย่างรูป D) โดยปกติลักษณะการถ่ายเทความร้อน อากาศที่มีความร้อนจะลอยตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบน ดังนั้นพัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) รุ่น PMV-N-Series ยี่ห้อ PRIMUS ควรจะติดตั้งบริเวณด้านบนของตู้ โดยจะมีหน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น (PMF-N-Series) ติดตัวอยู่บริเวณด้านล่าง เพื่อเป็นช่องทางให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในตู้ (ตัวอย่างรูป E)

     นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม Thermostat แบบ Analog รุ่น CMA-001 และแบบ Digital รุ่น CMA-002 สำหรับตัดต่อพัดลมเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยทำหน้าที่สั่งให้พัดลมทำงานเฉพาะในเวลาที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้น เพื่อให้พัดลมไม่ต้องทำงานตลอดเวลา

     ตัวอย่างการต่อใช้งานพัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans)

     จากการบรรยายการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) ข้างต้นนั้น สามารถบอกถึงประโยชน์และข้อดีของการติดตั้งพัดลม (Cabinet Filter Fans) ที่ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ได้ดังนี้

     ข้อดีของการติดตั้งพัดลมในตู้คอนโทรลไฟฟ้า (Cabinet Filter Fans)
       • ช่วยยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล
       • ติดตั้งได้ง่ายสำหรับรุ่น PMV-N-Series ใช้ Clip Lock โดยไม่ต้องยึดน็อต
       • สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นได้ง่าย เพียงตึงหน้ากากออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นและดันหน้ากากเข้ากลับที่เดิม สำหรับรุ่น PMV-N-Series
       • ทำให้ตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล มีความสวยงามเนื่องจากหน้ากากถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่สวยงามและบาง ทำให้ติดตั้งแนบเรียบไปกับผิวหน้าตู้สำหรับรุ่น PMV-N-Series
       • มีทั้งรุ่นดูดลมเข้า (A) และเป่าลมออก (P)
       • การออกแบบให้หน้ากากมีรูปทรงที่สวยงามและสามารถนำไปใช้ให้เข้ากับสีของตู้คอนโทรลได้ โดยมีให้เลือกโทนสีที่ต้องการได้ 3 โทนสี ดังนี้
          1. สีเทาขาว (RAL7035 รุ่น Standard)
          2. สีครีม (RAL7032)
          3. สีเทา

     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

ตู้คอนโทรล Inverter ใช้ PMV25 เป่าลมเข้าตู้ ใช้ PMB02 ดูดลมร้อนออก ตู้คอนโทรลเครื่องจักร ใช้ PMV205NP ดูดความร้อนออก

Analog Thermostat Digital Thermostat Air Conditioner for Control Boxes Heater ฮีตเตอร์ Signal Tower Light

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK