Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

 

LP-01 Level Switch (เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ) เป็นสวิทช์ลูกลอยที่ใช้ควบคุมระดับของเหลวภายในถังโดยการติดตั้งแบบข้างถัง อาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะของหน้าคอนแทค NO/NC เมื่อลูกลอยเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลว
 

LP-03 สวิทช์ลูกลอย ใช้ควบคุมระดับของเหลวภายในถัง โดยการติดตั้งแบบข้างถัง อาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะของคอนแทค NO/NC เมื่อลูกลอยเคลื่อนที่ขึ้น - ลง ตามระดับของแหลว
 

 LP-04 Level Switch (เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ) เป็นสวิทช์ลูกลอยที่ใช้ตรวจจับระดับของเหลวโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะของหน้าคอนแทค NO/NC เมื่อลูกลอยเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลว เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบเกลียวและหน้าแปลน โดยสามารถเลือกจุดทำงานได้สูงสุด 5 จุดการทำงาน หรือ 5 ระดับจำนวนเอาท์พุทจะเท่ากับจำนวนลูกลอย ทำให้ LP-04 สามารถวัดระดับของเหลวได้หลายระดับในตัวเดียว
 

LP-07 Level Indicator/Sensor (เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ) เป็น Level Sensor ที่ใช้ตรวจจับระดับของเหลวแบบต่อเนื่อง สามารถวัดได้ละเอียดคือ 1 cm. (Resolution 1 cm.) โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน (ในขณะที่ลูกลอยเคลื่อนที่) เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบเกลียวและหน้าแปลน เนื่องจาก LP-07-I จะมี Resistance Transmitter ที่แปลงความต้านทานออกมาเป็น 4-20 mA ติดตั้งอยู่ภายใน ดังนั้นจึงมีเอาท์พุทออกเป็น 4-20 mA ซึ่งเปลี่ยนค่าทุก ๆ ระดับ 1 cm.
 

CP-01 สวิทช์ลูกลอย สำหรับตรวจจับระดับน้ำในถัง หรือบ่อน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจระดับน้ำและควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำตามต้องการ โดยลูกลอยจะมีสวิทช์ปรอทอยู่ภายในและต่อเข้ากับสายไฟโดยยึดสายไฟติดกับด้านบนข้างถัง เมื่อน้ำมีระดับสูงขึ้น ลูกลอยจะอยู่ในลักษณะแนวนอนทำให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF แต่ถ้าน้ำอยู่ในระดับต่ำลูกลอยจะอยู่ในลักษณะแนวตั้ง ทำให้สวิทช์อยู่ในตำแหน่ง ON

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HOTLINE
 : 098-279-5788, 090-197-9601
ID LINE : @primusthai
WEBSITE : www.primusthai.com