Thailand Web Stat Truehits.net
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ประจำสาขาสมุทรปราการ

รายละเอียดงาน :
1. ให้คำแนะนำข้อมูลทางด้านเทคนิคกับลูกค้าทั้งภายในภายนอก
2. ให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ และติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า
3. เรียนรู้โปรแกรมและตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
**เพศชายอายุตั้งแต่ 21-25ปี
**วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส., สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
**ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ
 
สนใจสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณจรรยา เบอร์โทร 0-2693-7005 #175 หรือส่ง Resume ใบสมัครได้ทางอีเมล์ janya.pra@primusthai.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :พนักงานคลังสำเร็จรูป

รายละเอียดงาน :
1. เปิดบิล/ออกใบกำกับภาษี
2. บันทึกการรับ-การจ่ายสินค้าออกระบบ
3. เปิดใบสั่งขาย/ยืมสินค้า
4. จัดเรียงสินค้า และตรวจเช็ค Stock
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
**เพศหญิง
**อายุ 25-30 ปี
**วุฒิการศึกษา
   - ปวช. ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ,สาขาการบัญชี,สาขาการตลาด,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
**สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
** มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ

สนใจสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณจรรยา เบอร์โทร 0-2693-7005 #175 หรือส่ง Resume ใบสมัครได้ทางอีเมล์ janya.pra@primusthai.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (Air)

รายละเอียดงาน
1. ให้คำแนะนำข้อมูลทางด้านเทคนิคกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
2. ติดตั้งแอร์
3. ตรวจเช็คแอร์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
**เพศชายอายุตั้งแต่ 21-28ปี
**วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส., สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
**ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ
 

สนใจสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณจรรยา เบอร์โทร 0-2693-7005 #175 หรือส่ง Resume ใบสมัครได้ทางอีเมล์  janya.pra@primusthai.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :Sales Engineer (ประจำอินโดนีเซีย)

รายละเอียดงาน
1. มีหน้าที่โปรโมทสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าควบคุมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. มีหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านสินค้าและเทคนิคกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
**เพศชาย-หญิง
**อายุตั้งแต่ 21-30ปี
**วุฒิการศึกษา
   - ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยีไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
**สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย
**สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทได้
**มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ
**การทำงานสามารถประจำประเทศอินโดนีเซียได้
**เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ

สนใจสมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณจรรยา เบอร์โทร 0-2693-7005 #175 หรือส่ง Resume ใบสมัครได้ทางอีเมล์ janya.pra@primusthai.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


Your CV