Thailand Web Stat Truehits.net
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

รายละเอียดงาน
1.มีความสามารถในการโปรโมท การขาย และเข้าใจสินค้า
2.สามารถวิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุงเว็บไซต์ได้
3.มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรมตัดต่อ VDO
4.มีพื้นฐานในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
5.มีพื้นฐานในการเขียรโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค้าในเว็บไซต์

คุณสมบัติ
**เพศชาย/หญิง อายุ 22/30 ปี
**วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
**มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
**กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
**มีความรู้เกี่ยวกับ BioEngineer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ

สนใจติดต่อ   : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจรรยา
**เบอร์โทร  : 0-26937005 ต่อ 175,084-820-5244
** ID Line  : JANYA24 หรือ 084-820-5244
** E-mail   : janya.pra@primusthai.com
** ที่อยู่       : บริษัท ไพรมัส จำกัด (ใกล้ MRT สุทธิสาร) 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิธีการสมัคร

** สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) พร้อมสัมภาษณ์ทันที
** สามารถส่งประวัติมาได้ทาง E-mail : janya.pra@primusthai.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :Sales Engineer ประจำสาขาชลบุรี

รายละเอียดงาน
1.แนะนำสินค้า และดูแล ยอดขายตามประเภทธุรกิจในเขตพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางแผนในการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำโปรดักส์ และให้คำปรึกษากับลูกค้ามุ่งหวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายที่กำหนด
3.ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามใบเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เป้าหมายตามยอดขายที่กำหนด

คุณสมบัติ
**เพศชาย - หญิง
**อายุ 22-30 ปี
**วุฒิการศึกษา
   -วุฒิปริญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์,การวัดคุม,แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
**มีความซื่อสัตว์รับผิดชอบ กระตือรือร้นสูง
**มัมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ

สนใจติดต่อ   : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจรรยา
**เบอร์โทร  : 0-26937005 ต่อ 175,084-820-5244
** ID Line  : JANYA24 หรือ 084-820-5244
** E-mail   : janya.pra@primusthai.com
** ที่อยู่       : บริษัท ไพรมัส จำกัด (ใกล้ MRT สุทธิสาร) 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิธีการสมัคร

** สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) พร้อมสัมภาษณ์ทันที
** สามารถส่งประวัติมาได้ทาง E-mail : janya.pra@primusthai.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย ประจำสาขาสมุทรปราการ

รายละเอียดงาน :
1. ให้คำแนะนำข้อมูลทางด้านเทคนิคกับลูกค้าทั้งภายในภายนอก
2. ให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ และติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า
3. เรียนรู้โปรแกรมและตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
**เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
**วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส., สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
**ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 
ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ

สนใจติดต่อ   : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจรรยา
**เบอร์โทร  : 0-26937005 ต่อ 175,084-820-5244
** ID Line  : JANYA24 หรือ 084-820-5244
** E-mail   : janya.pra@primusthai.com
** ที่อยู่       : บริษัท ไพรมัส จำกัด (ใกล้ MRT สุทธิสาร) 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิธีการสมัคร

** สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) พร้อมสัมภาษณ์ทันที
** สามารถส่งประวัติมาได้ทาง E-mail : janya.pra@primusthai.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
 


ตำแหน่ง :IT Support

รายละเอียดงาน 
1.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัลอิเล็กทรอนิกส์
2.มีความรู้ทางด้าน Software และ Hardware
3.สามารถติดตั้งโปรแกรมได้
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักด้านงานบริการ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถจัดลำดับการทำงานได้ดี มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติ
**เพศชาย
**อายุ 20-24 ปี
**วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
**ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เบี้ยขยัน,ยูนิฟอร์ม,วันหยุดในวันคล้ายวันเกิด,โบนัส,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัทฯ,เงินกู้ ฯลฯ

สนใจติดต่อ   : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจรรยา
**เบอร์โทร  : 0-26937005 ต่อ 175,084-820-5244
** ID Line  : JANYA24 หรือ 084-820-5244
** E-mail   : janya.pra@primusthai.com
** ที่อยู่       : บริษัท ไพรมัส จำกัด (ใกล้ MRT สุทธิสาร) 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิธีการสมัคร

** สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) พร้อมสัมภาษณ์ทันที
** สามารถส่งประวัติมาได้ทาง E-mail : janya.pra@primusthai.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกงาน

รายละเอียดงาน
1. มีความรู้ทาง Electronic Circuit
2. มีความรู้เรื่อง Ardunio หรือ Microcontroller หรือ C Programing

คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2. วุฒิการศึกษา 
     *ปวส.ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     *ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของบริษัท)
สวัสดิการ : เบี้ยเลี้ยง 300 บาท/วัน,ฟรีอาหารเช้า,หอพักราคาถูกของบริษัท

สนใจติดต่อ   : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจรรยา
**เบอร์โทร  : 0-26937005 ต่อ 175,084-820-5244
** ID Line  : JANYA24 หรือ 084-820-5244
** E-mail   : janya.pra@primusthai.com
** ที่อยู่       : บริษัท ไพรมัส จำกัด (ใกล้ MRT สุทธิสาร) 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก


Your CV