Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Cable Float Switch ยี่ห้อ PM
     CP-01 เป็นสวิตช์ลูกลอยสำหรับตรวจจับระดับน้ำในถังหรือบ่อน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจระดับน้ำและควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำตามต้องการ โดยลูกลอยจะมีสวิตช์ปรอทอยู่ภายใน และต่อเข้ากับสายไฟโดยยึดสายไฟติดกับด้านบนข้างถัง เมื่อน้ำมีระดับสูงขึ้นลูกลอยจะอยู่ในลักษณะแนวนอน ทำให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF แต่ถ้าน้ำอยู่ในระดับต่ำลูกลอยจะอยู่ในลักษณะแนวตั้ง ทำให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง ON เนื่องจากใช้สวิตช์ปรอททำให้อายุการใช้งานได้นานมากกว่า 500,000 ครั้ง มีหน้าคอนแทค NO+NC จึงสามารถใช้ได้ทั้งดูดน้ำออกและเติมน้ำเข้า ใช้สายไฟชนิดยาง (Rubber Cable) จึงสามารถแช่อยู่ในน้ำได้ดี

DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง