Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ DIGITAL TIMER SWITCH ยี่ห้อ PM
• นาฬิกาตั้งเวลาระบบดิจิตอล แบบรายวันและรายสัปดาห์
• หน้าจอแสดงผลแบบ OLED สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
• สามารถตั้ง เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามเวลาที่ต้องการได้ด้วยปุ่ม Keypad
• สามารถตั้งค่าหน่วยเวลาเป็น วินาที, นาที, ชั่วโมง, วัน, เดือน, ปี ได้
• สามารถโปรแแกรมวันหยุดล่วงหน้า 30 วัน และช่วงวันหยุดพักร้อนได้ 10 ช่วงเวลา
• หน่วยความจำ 99 โปรแกรม (ON/OFF) 1 โปรแกรม (Recycle)

การทำงาน DIGITAL TIMER SWITCH
    SMW-SERIES เป็นนาฬิกาตั้งเวลา หรือ Timer Switch แบบดิจิตอล ใช้สำหรับตั้งเวลาในการทำงานซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมเวลาในการทำงานโดยสามารถตั้งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาที่ต้องการ หรือตั้งให้ทำงานแบบ Recycle Timer สามารถโปรแกรมวันหยุดล่วงหน้าได้ 30 วัน และช่วงวันหยุดพักร้อนได้ 10 ช่วงเวลา นอกจากนี้ Output ยังสามารถสั่ง ON/OFF แบบ Manual ได้ด้วย ในกรณีไฟดับสัญญาณนาฬิกาของ SMW-SERIES ยังทำการนับเวลาต่อไป ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาหรือโปรแกรมการทำงานใหม่ การแสดงผลด้วย OLED Display สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถตั้งเวลาในการปิดหน้าจอ OLED เมื่อไม่มีการกด Keypad
 

วีดีโอแนะนำสินค้า CLICK

วีดีโอการ Setting สินค้า CLICK

สินค้าที่เกี่ยวข้อง