Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Level Switch ยี่ห้อ PM
     LP-04 Level Switch (เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับ) เป็นสวิตช์ลูกลอยที่ใช้ตรวจจับระดับของเหลวโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะของหน้าคอนแทค NO/NC เมื่อลูกลอยเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามระดับของเหลว เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบเกลียวและหน้าแปลน โดยสามารถเลือกจุดทำงานได้สูงสุด 5 จุดการทำงาน หรือ 5 ระดับจำนวนเอาต์พุตจะเท่ากับจำนวนลูกลอย ทำให้ LP-04 สามารถวัดระดับของเหลวได้หลายระดับในตัวเดียว


DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง