Thailand Web Stat Truehits.net


Application
 

คุณสมบัติ
• สวิตซ์ใบพัดตรวจจับระดับวัตถุประเภทของแข็ง เช่น ข้าวเปลือก,เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช , แป้ง เป็นต้น
• แรงดันไฟเลี้ยง 220VAC/ 50-60Hz
• เอาท์พุท Relay Contact 5A 250VAC
• การติดตั้งแบบเกลียว LM-001N : ขนาด ø25 mm. (3/4 หุล) และ LM-002/LM-002-S : ขนาด ø47 mm.
• อุณหภูมิการใช้งาน -10 ถึง 60 ํC

การทำงาน
           LM-Series เป็นสวิตซ์ใบพัดตรวจจับระดับวัตถุประเภทของแข็งที่บรรจุอยู่ภายในถังไซโล เช่น ข้าวเปลือก, เมล็ดข้าว, เมล็ดพืช, แป้ง เป็นต้น เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมระดับของวัตถุให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดยทําการติดตั้งไว้ด้านบนหรือด้านข้างของถังไซโล
          เมื่อทําการจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง LM-Series จะเริ่มทํางาน โดยใบพัดจะหมุนด้วยความเร็วรอบ 0.8 RPM ที่ความถี่ 50Hz ในสภาวะปกติ แต่เมื่อมีวัตถุประเภทของแข็งเติมเข้ามาในถังไซโลจนถึงระดับตําแหน่งที่ทําการติดตั้งตัว LM-Series ไว้ ใบพัดจะหยุดหมุนทําให้ Relay Output ทํางาน โดยสามารถนําหน้า Contact ของ Relay Output ไปต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ อาทิเช่น PLC, Relay Module และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เพื่อควบคุมระดับของวัตถุในถังไซโล

Application
• LM-001,LM-001-1,LM-001-S เหมาะกับงาน Light Load เช่น Hopper เม็ดพลาสติกของเครื่องฉีดพลาสติก
• LM-002/LM-002-S เหมาะกับงาน Heavy Duty เช่น ถังไซโลในโรงสี

DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง