Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ ของ LEAK DETECTOR FOR CONDUCTIVE LIQUIDS (LEVEL CONTROL FOR CONDUCTIVE LIQUIDS+ELECTRODE HOLDER FOR 2 ELECTRODE) อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่วสำหรับถังเก็บน้ำ / ระบบจัดเก็บน้ำ,Model : PM-021N-1+EH-01-3P-L

• อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่วสำหรับถังเก็บน้ำ/ ระบบจัดเก็บน้ำ
• มีปุ่มปรับความไวของการทำงาน
• มี Relay Output สำหรับสั่งเตือน

 

Leak Detector หรือ อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่ว, หรือ น้ำมันรั่ว ในระบบจัดเก็บน้ำ หรือ น้ำมัน ตามที่พักอาศัย, อาคาร, คอนโด ,โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ในการช่วยแจ้งเตือนเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำล้น หรือน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการทำงาน โดยLeak Detector จะมีหัวอิเล็กโทรด (รุ่น EH-01-3P-L) พร้อมก้านอิเล็กโทรด จำนวน2 ก้าน (Electrode Holder with 2 Electrode) ติดตั้งไว้ในตำแหน่งต่ำสุดของระบบ ที่เรียกว่า ตำแหน่งช่องพักน้ำ หรือ ท่อน้ำทิ้งที่ต่ำสุด โดยเมื่อมีน้ำรั่วในระบบจากถังเก็บน้ำ จะทำให้น้ำไหลเข้ามารวมกันที่ช่องพักน้ำทำให้ก้านอิเล็กโทรด (Electrode) 2 ก้าน ช็อตถึงกัน โดยจะใช้อุปกรณ์ควบคุมการตรวจจับระดับน้ำหรือของเหลว Level Control (รุ่น PM-021N-1) มาควบคุม ทำให้ Relay Output  ของตัว Level Controlทำงาน และสามารถนำเอาหน้าสัมผัส (Contact) ของ  ตัว Level Controlนำออกไปต่อใช้งานในการควบคุมไฟหมุนสัญญาณแจ้งเตือน (ROTATION WARNING LIGHT) เพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานได้

ประโยชน์ของการติดตั้ง Leak Detector หรือ อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่ว, น้ำล้น, หรือน้ำมันรั่ว ในระบบจัดเก็บน้ำ ดังนี้

            ทราบปัญหาน้ำรั่วได้ทันที ยิ่งทราบเร็วก่อน ยิ่งแก้ปัญหาได้ไวกว่า ด้วยการทำงานของ Leak Detector ที่มี Alarm แจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบปัญหาได้ทันที หรือจะใช้เพื่อเป็นการตัดระบบจ่ายน้ำให้กับอาคารก็สามารถไปประยุกต์ได้เช่นกัน และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ช่วยลดความเสียหาย หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆได้ทันเวลา

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่ว, น้ำล้น, น้ำท่วม หรือน้ำมันรั่ว  Leak Detector 

ตรวจจับน้ำรั่วไหล ระบบ Data Center 

ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน ระบบ Generator 


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่ว, น้ำล้น, น้ำท่วม หรือน้ำมันรั่ว  Leak Detector 

ตรวจจับน้ำรั่วไหล ระบบ Data Center 

ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน ระบบ Generator 

DataSheet (1)

Manual (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง