Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Color Vision Sensor ยี่ห้อ OPTEX-FA
• ใช้ในการตรวจจับ คัดแยกชิ้นงาน โดยการจับแยกสีและลักษณะหรือรูปร่างของสี
• สามารถติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ได้
• Switchable ถึง 8 Banks สามารถเลือก Syncronization และ Teachingจากภายนอกได้
• ความไวของที่ดีขึ้นโดยฟังก์ชั่น Masking

CVS-2

DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง