Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Hour Counter ยี่ห้อ BAUSER
     Hour Counter เครื่องนับจำนวนชั่วโมงการทำงานแบบตัวเลข สำหรับใช้นับจำนวนชั่วโมงของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อให้ตรวจสอบระยะเวลาการทำงาน หรืออายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นโดยเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นทำงานเครื่องก็จะทำการนับจำนวนชั่วโมงการทำงานไปพร้อมกัน สามารถนับเวลาได้ตั้งแต่ 0 ถึง 99999.9 ชั่วโมง

Bauser 634.2-001-1-1-001

DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง