Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Multifunction Meter ยี่ห้อ PM
• KM-12-V เป็นอุปกรณ์ที่วัดค่าแรงดันไฟฟ้า โดยแสดงค่าทั้ง 3 เฟส R, S, T พร้อมกัน 
• แสดงผลเป็น 7-Segment ขนาด 0.56 นิ้ว 4 หลัก 3 แถว
• ย่านการวัด แรงดันไฟฟ้า 8-500 VAC
• ย่านความถี่ในการวัด 45-65 Hz
• สามารถต่อร่วมกับ PT ได้ถึง 40,000/100 หรือ 110 V
• การวัดค่าแบบ TRUE RMS มีความแม่นยำสูง
• มี LED แสดงสถานะการทำางานและหน่วยของค่าทางไฟฟ้า
• สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท RS-485 MODBUS RTU PROTOCOL
• มี Peak Hold เพื่อดูค่าสูงสุดของ Volt ในระบบ

การทำงาน Multifunction Meter
     การแสดงผลมี 4 Page คือ แสดงค่า Phase Voltage, Line Voltage, Hz ที่วัดได้ ณ ขณะปัจจุบันทั้ง 3 เฟสในเวลาเดียวกันและค่า Peak Volt Avg โดยค่า Peak Volt คำานวณแบบเฉลี่ยในช่วงเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มลูกศรขึ้น แสดงค่าแรงดัน ณ ขณะปัจจุบัน และเมื่อกดปุ่มลูกศรลงจะแสดงค่า Peak Volt Avg โดยในหน้าแสดง Peak Volt นั้น Peak LED จะกระพริบในขณะแสดงผล
     สำหรับ Com LED (Communication) ใช้รุ่นที่มี Option และ Com LED (Communication) จะกระพริบทุกครั้งที่มีการสื่อสาร

DataSheet (1)

Manual (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Image Alternative text
   Converter,TCP TO RS485 / RS232 CONVERTER,Model: RM-012-IP,Brand: PM
   • Image Alternative text
    โปรแกรม Primus Soft Pro เป็นโปรแกรมสำหรับ Power Meter ที่สามารถนำนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมนี้ไปวิเคราะห์เพื่อดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา