Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน THREE PHASE VOLT-AMP kWh-METER WITH PROTECTION RELAY

คุณสมบัติ Mutifunction Meter  • KM-22 Mutifunction Meter เป็นมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า(V), กระแสไฟฟ้า(A), พลังงานไฟฟ้า (kWh) พร้อมทั้งรีเลย์ป้องกันไฟตก-ไฟเกินได้ สําหรับระบบไฟ 3 เฟส • ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้า20-500VAC • ย่านการวัดกระแส 0.02-5A, แสดงค่ากระแสสูงสุดได้ 9999A โดยผ่าน C.T.ratio range 1-2000 (10000/5A) • kW, kWh, P.F.(COS ), Hour Counter, Counter Display With Relay Output • Under and Over Voltage, Phase Sequence, Phase Loss, Asymmetry Protection Relay • Under and Over Current Protection Relay • Peak Hold for Maximum ของค่าแรงดันไฟฟ้า (V), ค่ากระแสไฟฟ้า (A),และค่ากําลังไฟฟ้า (kW) • Fault Display With Memory • RS-485 MODBUS RTU • LED แสดงค่าที่วัดได้แต่ละ Phase , Output และ Peak • Manual / Auto Display ค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส • สามารถดูค่า P.F. (Power Factor) รวมของทั้งระบบได้ การทำงาน Multifunction Meter      KM-22 Mutifunction Meter เป็นมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า(V), กระแสไฟฟ้า(A), พลังงานไฟฟ้า(kWh) พร้อมทั้งรีเลย์ป้องกันไฟตก-ไฟเกินได้ สําหรับระบบไฟ 3 เฟส อีกทั้งแสดงค่าของ kW, kWh, Hour และ Counter ด้วยซึ่งค่า Hour เป็นการวัดชั่วโมงการทํางานของระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักร เพื่อกําหนดเวลา Maintenance ส่วน Counter เป็นการนับจํานวนสินค้าที่ผลิตออกมาได้ เพื่อเปรียบเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ถูกใช้ไปเป็นการวัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน นอกจากนั้นสามารถจําค่า Peak สูงสุดของแรงดัน(V), กระแส(A) และค่ากําลังไฟ้า(kW) ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของระบบไฟฟ้า      Voltage Protection Relay สามารถตั้งค่าไฟตก-ไฟเกินได้ระหว่าง 20-500VAC โดยตั้งค่าหน่วงเวลาก่อนเริ่มทํางานตั้งแต่ 1-3600 วินาที (ON Delay Time) แต่ถ้าลําดับเฟสไม่ถูกต้อง Relay จะไม่ทํางานและไม่หน่วงเวลา เมื่อเริ่มทํางานแล้ว จะจับความเป็นไปของแรงดันไฟฟ้า ถ้าแรงดันต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือเฟสไม่สมดุลเกิน % ที่ตั้งค่าไว้ หรือเฟสขาดหาย Relay จะสั่ง OFF ภายในเวลา 0-3600 วินาที ซึ่งสามารถตั้งให้ตัดเร็วหรือช้าได้ตามความต้องการและแสดงสาเหตุที่ Display เมื่อระดับแรงดันกลับเข้าสู่ย่านแรงดันที่ตั้งไว้ Relay จะกลับมา ON อีกครังภายในเวลาที่ตั้งไว้ (ON Delay Time) หลังจาก KM-22 ตัดวงจร หรือ Relay OFF แล้วสามารถเรียกดูสาเหตุของ Relay OFF ได้จาก Display   บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน Water Meter มิเตอร์น้ำ

บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com มิเตอร์น้ำ,Water Meter,มาตรวัดน้ำ Single jet, wet dial, direct reading with anti-fraud ring with 360° rotating lid. Produced in the versions for cold water and hot water in the diameters DN15 and DN20 mm (1/2"- 3/4"). Inductive pre-equipment for the installation of data communicaton modules M-BUS wired and wireless M-BUS, non-magnetic pulse output and LoRa. - R100-VH ↑ → - Available for cold water 0,1°C-50°C and for hot water 30°C-90°C - Mechanical transmission  - Direct reading on 5 numeric rolls - Wet dial  - 360° rotating lid

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน พัดลมระบายความร้อนสำหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล

คุณสมบัติ • พัดลมระบายความร้อนสําหรับตู้ไฟฟ้าพร้อมแผ่น Filter เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล • ให้แรงลมที่สูงตั้งแต่ 31 -927 m3/h มีให้เลือกหลายขนาด • ประหยัดเวลาในการติดตั้งด้วย Clips Lock และการบํารุงรักษาด้วยการออกแบบของ Flap-Open ทําให้ดึงหน้ากากพัดลมเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นได้ง่าย • รูปทรงถูกออกแบบให้มีความสวยงาม และบางทําให้การติดตั้งแนบเรียบไปกับผิวหน้าตู้ • มีทั้งรุ่นดูดลมเข้า (A) และเป่าลมออก (P) • ระดับป้องกัน IP54 การทำงาน       CABINET FILTER FANS เป็นพัดลมระบายความร้อนสําหรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล มีทั้งรุ่นดูดลมเข้าและเป่าลมออก โดยถูกออกแบบให้หน้ากากมี รูปทรงที่สวยงามและบาง ทําให้ติดตั้งแนบเรียบไปกับผิวหน้าตู้       และในการติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ง่าย, รวดเร็วและแข็งแรงด้วย Clips-Lock ด้วยการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยใช้เนื้อพลาสติกที่มีความ ยืดหยุ่น ไม่ใช้เนื้อเดียวกันกับ Case ของพัดลม ซึ่งแข็งไม่เหมาะกับการยึดเกาะ ทําให้พัดลมไม่สั่นขณะทํางาน       ในการเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น สามารถทําได้ง่าย ด้วยการออกแบบของ Flap-Open โดยเพียงดึงหน้ากากออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นและดันหน้ากาก เข้ากลับที่เดิม       ขั้วต่อไฟแบบ Spring Terminals ทําให้ การ Wiring สาย เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว       โดยปกติลักษณะการถ่ายเทความร้อน อากาศที่มีความร้อนจะลอยตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบน ดังนั้น พัดลม CABINET FILTER FANS ควรจะติดตั้ง บริเวณด้านบนของตู้ โดยจะมีหน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น (PMF-N-SERIES) ติดตัวอยู่บริเวณด้านล่าง เพื่อเป็นช่องทางให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภาย ในตู้ บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน แอร์ตู้คอนโทรล (Air Condition for Control Boxes,Air Box)

บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแอร์ตู้คอนโทรล และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com คุณสมบัติ แอร์ตู้คอนโทรล (AIR CONDITIONER FOR CONTROL BOXES) • แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำางานแม่นยำาขึ้น • มีขนาด BTU ตั้งแต่ 1000 BTU, 3100 BTU, 4000 BTU, 7000 BTU, และ 13000 BTU • ลักษณะการติดตั้งมีแบบติดตั้งด้านข้างตู้ และติดตั้งบนหลังคาตู้ • Controller สามารถควบคุมหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ผ่านหน้าจอ  • มีระบบป้องกันน้ำล้น, ท่อตัน, และคอมเพรสเซอร์เสียหาย • โครงสร้างวัสดุทำาจากเหล็กขึ้นรูปป้องกันสนิม และสแตนเลสสำาหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร • มีหน้าจอแสดงผล Alarm ของ High Pressure และ Water Level อย่างชัดเจน • สามารถตั้งค่าหน่วงเวลา Start คอมเพรสเซอร์ได้ (Minute) เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ในกรณีเกิดไฟมาติดๆ ดับๆ       แอร์ตู้คอนโทรลที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้ไฟฟ้า, แอร์ตู้ซีเอ็นซี (CNC), แอร์ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Server), แอร์ตู้สวิตซ์บอร์ด (Switch Board) ที่พบในท้องตลาดงานอุตสาหกรรมทั่วไป มียี่ห้อดังนี้ แอร์ตู้คอนโทรล Rittal, แอร์ตู้คอนโทรล Tasaki, แอร์ตู้คอนโทรล Star Aire, แอร์ตู้คอนโทรล Primus (PM) เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายนี้ เป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และมีทีมงานที่มีมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและแนะนำให้แก่ลูกค้าในการเลือกแอร์ตู้คอนโทรลให้เหมาะสมกับหน้างาน      ซึ่งในปัจจุบัน แอร์ตู้คอนโทรล , แอร์ตู้ไฟฟ้า, แอร์ตู้ซีเอ็นซี (CNC), แอร์ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Server), แอร์ตู้สวิตซ์บอร์ด (Switch Board) มีตัวเลือกในท้องตลาดที่มียี่ห้อค่อนข้างหลากลาย ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกแอร์ตู้คอนโทรลที่มีคุณภาพ และแอร์ตู้คอนโทรลราคาถูก ราคาประหยัด ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน THREE PHASE VOLT-AMP METER WITH PROTECTION RELAY

บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com คุณสมบัติ  • KM-21 Mutifunction Meter เป็นมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A), พร้อมทั้งรีเลย์ป้องกันไฟตก-ไฟเกินได้ สําหรับระบบไฟ 3 เฟส • ย่านการวัดแรงดันไฟฟ้า 20-500VAC • ย่านการวัดกระแส 0.02-5A, แสดงค่ากระแสสูงสุดได้ 9999A โดยผ่าน C.T. Ratio Range 1-2000 (10000/5A) • Under and Over Voltage, Phase Sequence, Phase Loss, Phase Asymmetry • Under and Over Current Protection Relay • Peak Hold for Maximum ของแรงดันและกระแส • Fault Display with Memory • RS-485 MODBUS RTU • LED แสดงการทํางานของ Output และ Peak • Manual / Auto Display ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเฟส การทำงาน       KM-21 Mutifunction Meter เป็นอุปกรณ์วัด และแสดงผลทั้งค่าแรงดัน และกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟสในตัวเดียวกัน พร้อมทั้ง Voltage Protection Relay ป้องกันไฟตก-ไฟเกิน, เฟสขาดหาย, เฟสไม่สมดุลย์และสลับเฟส สามารถจําค่า Peak สูงสุดของแรงดันและกระแสที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของระบบ      Voltage Protection Relay สามารถตั้งค่าไฟตกไฟเกินได้ระหว่าง 20-500VAC โดยตั้งค่าหน่วงเวลาก่อนเริ่มทํางานตั้งแต่ 1-3600 วินาที (ON Delay Time) แต่ถ้าลําดับเฟสไม่ถูกต้อง Relay จะไม่ทํางานและไม่หน่วงเวลา เมื่อเริ่มทํางานแล้วจะจับความเป็นไปของแรงดันไฟฟ้า ถ้าแรงดันต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือเฟสไม่สมดุลเกิน % ที่ตั้งค่าไว้หรือเฟสขาดหาย Relay จะสั่ง OFF ภายในเวลา 0-3600 วินาที ซึ่งสามารถตั้งให้ตัดเร็วหรือช้าได้ตามความต้องการและแสดงสาเหตุที่ Display เมื่อระดับแรงดันกลับเข้าสู่ย่านแรงดันที่ตั้งไว้ Relay จะกลับมา ON อีกครั้งภายในเวลาที่ตั้งไว้ (ON Delay Time) หลังจาก KM-21 ตัดวงจรหรือ Relay OFF แล้วสามารถเรียกดูสาเหตุของ Relay OFF ได้จาก Display  

Image Alternative text
งานตรวจจับระดับน้ำ ในขวดน้ำหอมปรับอากาศ โดยใช้อุปกรณ์ Vision Sensor รุ่น #MVS-Series

#Test งานตรวจจับระดับน้ำ ในขวดน้ำหอมปรับอากาศ โดยใช้อุปกรณ์ Vision Sensor รุ่น #MVS-Series Multi Camera Vision Sensor MVS Series MVS-PM-R Color pattern matching camera unit Application examples: ยี่ห้อ OPTEX-FA • Inspection of electronic parts • Inspection of position of parts for automobile • Checking existence of some material by its color MVS-EM-R Measurement camera unit Application examples: • Measuring diameter of parts for automobile • Counting edges on the surface of parts • Measuring pitch of lead frame for electronic parts MVS-OCR2 Color OCR camera unit Application examples: • Inspection of shelf life on the label • Inspection of lot number on the label • Inspection of Part number labeled on the parts for automobile บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com  

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน Signal Transmitter

คุณสมบัติ • อุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน • รับอินพุตประเภท 0-500VAC • เอาต์พุตแบบสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน 4-20mA, 0-10VDC • อินพุตและเอาต์พุตแยกอิสระจากกัน (Isolation) • เอาต์พุตมีสูงสุด 2 เอาต์พุต • การติดตั้งแบบ DIN RAIL Mounting • มี LED แสดงแรงดันไฟเลี้ยงการทำงาน การทำงาน      EM-N-Series ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอินพุตให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน 4-20 mA หรือ 0-10 VDC โดยที่อินพุตและเอาต์พุตมีการแยก Ground ออกจากกัน สามารถนำสัญญาณเอาต์พุตต่อเข้ากับเครื่องมือวัดต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเลือกการสั่งซื้อเอาต์พุตได้ทั้งสัญญาณ Direct และ Inverse      Direct : Input แปรผันตรงกับ Output      Inverse : Input แปรผกผันกับ Output บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน Air Conditioner for Control Boxes

คุณสมบัติ แอร์ตู้คอนโทรล(AIR CONDITIONER FOR CONTROL BOXES) ยี่ห้อ PM • แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า โดยถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ทำาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น, การทำางานแม่นยำาขึ้น • มีขนาด BTU ตั้งแต่ 1000 BTU, 3100 BTU, 4000 BTU, 7000 BTU, และ 13000 BTU • ลักษณะการติดตั้งมีแบบติดตั้งด้านข้างตู้ และติดตั้งบนหลังคาตู้ • Controller สามารถควบคุมหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ผ่านหน้าจอ  • มีระบบป้องกันน้ำล้น, ท่อตัน, และคอมเพรสเซอร์เสียหาย • โครงสร้างวัสดุทำาจากเหล็กขึ้นรูปป้องกันสนิม และสแตนเลสสำาหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร • มีหน้าจอแสดงผล Alarm ของ High Pressure และ Water Level อย่างชัดเจน • สามารถตั้งค่าหน่วงเวลา Start คอมเพรสเซอร์ได้ (Minute) เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ในกรณีเกิดไฟมาติดๆ ดับๆ การทำงาน          PE-SERIES เป็นเครื่องปรับอากาศที่รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล ทำาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและลดความชื้นภายในตู้ เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเวอร์เตอร์ บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เสียหาย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้สูงเกินไป ช่วยทำาให้ยืดอายุการใช้งาน และการทำางานที่มีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในตู้มากขึ้น โดย Controller สามารถควบคุมหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ผ่านหน้าจอซึ่งเมื่อจ่ายไฟเข้าระบบ Controller จะทำาการหน่วงเวลา D1 ก่อนคอมเพรสเซอร์ทำางาน LED ของ OUT , WP, WL จะกระพริบ เมื่อครบเวลา D1 แล้ว Output จะ ON และคอมเพรสเซอร์เริ่มทำางานพร้อมพัดลมระบายความร้อน ส่วนการเช็คระบบ High Pressure (HP) และ Water level (WL) จะเริ่มทำางานหลังจากครบการหน่วงเวลา D2 เพื่อรอให้ระบบเริ่มทำางานก่อนการตรวจเช็ค เมื่อ Sensor ตรวจพบว่าความดันในระบบมากเกินไป (HP) หรือเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ (WL) Controller จะสั่งให้ระบบและคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานเพื่อป้องกันความเสียหาย เมื่อระบบหยุดทำางานจะทำาให้ Pressure ในระบบลดลง (ในกรณีที่เกิด HP) คอมเพรสเซอร์สามารถกลับมาทำางานได้เองโดยอัตโนมัติด้วย Recovery time (D3) แต่ถ้าเกิด High Pressure (HP) ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ระบบจะหยุดทำางานทันทีและไม่กลับมาทำางานใหม่ เนื่องจากระบบอาจมีความบกพร่องต้องได้รับการ Maintenance         ในกรณีเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำจะมี Alarm แจ้งเตือนที่หน้า Display ของ Controller เพื่อให้มีการ Maintenance และตรวจสอบความผิดปกติ        ในการติดตั้ง PE-SERIES เข้ากับตู้คอนโทรล ควรจะ Seal หรือปิดตู้ไม่ให้มีอากาศภายนอกเข้าไปในตู้ เพราะจะทำาให้ระบบเกิดการ Condense และมีน้ำDrain ตลอดเวลา อันเนื่องจากอากาศที่มีความชื้นเจอกับระบบความเย็นในตู้ ทำให้กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ นอกจากนั้นยังช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำางานหนักมาก        แอร์ตู้คอนโทรลที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ตู้ไฟฟ้า, แอร์ตู้ซีเอ็นซี (CNC), แอร์ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Server), แอร์ตู้สวิตซ์บอร์ด (Switch Board) ที่พบในท้องตลาดงานอุตสาหกรรมทั่วไป มียี่ห้อดังนี้ แอร์ตู้คอนโทรล Rittal, แอร์ตู้คอนโทรล Tasaki, แอร์ตู้คอนโทรล Star Aire, แอร์ตู้คอนโทรล Primus (PM) เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายนี้ เป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และมีทีมงานที่มีมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและแนะนำให้แก่ลูกค้าในการเลือกแอร์ตู้คอนโทรลให้เหมาะสมกับหน้างาน        ซึ่งในปัจจุบัน แอร์ตู้คอนโทรล , แอร์ตู้ไฟฟ้า, แอร์ตู้ซีเอ็นซี (CNC), แอร์ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Server), แอร์ตู้สวิตซ์บอร์ด (Switch Board) มีตัวเลือกในท้องตลาดที่มียี่ห้อค่อนข้างหลากลาย ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกแอร์ตู้คอนโทรลที่มีคุณภาพ และแอร์ตู้คอนโทรลราคาถูก ราคาประหยัด ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com  

Image Alternative text
ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน สินค้า บริษัท ไพรมัส จำกัด

บริษัท ไพรมัส จำกัด มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.primusthai.com ID Line : @primusthai Tel : 090-197-9601 E-mail : sales@primusthai.com