Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text
รายละเอียดการติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น สั่งซื้อสินค้า, ขอใบเสนอราคา, หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ณ สถานที่แห่งใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดการติดต่อประสานงานต่างๆ  เช่น สั่งซื้อสินค้า, ขอใบเสนอราคา, การติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ณ สถานที่แห่งใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัท ไพรมัส จำกัด **ที่ใหม่** ที่อยู่ 118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803 บริษัท เดมเทค จำกัด**ยังคงเลขที่อยู่เดิม** ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0105542030032 Tel. 02-693-7005  Fax 02-147-4206 Hotline  090-197-9601 E-mail  sales@primusthai.com  ID Line @primusthai ** เริ่มดำเนินการติดต่อได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป **   โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกใบกำกับภาษี หรือเอกสารต่างๆ ในนาม บริษัท ไพรมัส จำกัด ที่อยู่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม 10400 เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803 บริษัท เดมเทค จำกัด ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม 10400  เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0105542030032   หมายเหตุ : ที่เดิม บริษัทฯ ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วน สำหรับดูแลลูกค้า โดยติดต่อได้ที่  บริษัท ไพรมัส จำกัด (สาขารัชดาภิเษก) **ที่เดิม** ที่อยู่ 119 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัท เดมเทค จำกัด ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทร 02-227-8027  เบอร์แฟกซ์  02-276-7221, 02-277-1912   

Image Alternative text
โครงการย้ายโรงงานและสำนักงานจากที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งใหม่ในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม ถึง 10 ตุลาคม 2566

             ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีนโยบายขยายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีโครงการย้ายโรงงานและสำนักงานจากที่ตั้งเดิม 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 ไปยังที่ตั้งใหม่ ณ 118/60 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม ถึง 10 ตุลาคม 2566  และสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566              ดังนั้น ในการดำเนินการย้ายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบกับระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า เนื่องจากสินค้าประเภทงาน Made to Order (สินค้าสั่งผลิต) อยู่ในช่วงดำเนินการขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักร สำหรับสินค้าที่มี Stock ในคลังสำเร็จรูป (Ware House) สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติม : Click  

Image Alternative text
โครงการมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา “ฟรี”              บริษัท ไพรมัส จำกัด และ บริษัท เดมเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร มีความประสงค์ จัดโครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา “ฟรี” ในงบประมาณ 30,000 บาท  ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับ ปวช-ปวส และระดับปริญญาตรี               ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ทางสถาบันการศึกษา จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเครื่องมือวัดและควบคุมทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา หากนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในงานภาคอุตสาหกรรมต่อไป (ดูรายละเอียดสินค้า: www.primusthai.com) *** เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน *** 1. ทางสถาบันการศึกษา ต้องส่งรูปภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมใบความรู้ประกอบการเรียนการสอนมาให้บริษัทฯ หลังจากที่ได้รับมอบอุปกรณ์ 3 เดือน (ส่งเข้า E-Mail: porameth@primusthai.com) 2. ทางสถาบันการศึกษา ส่งใบอนุโมทนาบัตรให้กับทางบริษัทฯ หลังจากที่ได้รับมอบอุปกรณ์ภายใน 15 วัน 3. ทางบริษัทฯ สามารถนำรูปภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือจากเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บภาพนำมาใช้ในการลงเว็บไซด์ หรือ สื่อใน Social ต่างๆ ได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯในสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้น *** หมายเหตุ ***  ติดต่อประสานงานสำหรับผู้ที่สนใจได้ที่ ปรเมษฐ์ โทร 02-693-7005 ต่อ 274 หรือ porameth@primusthai.com Down Load : ฟอร์มเอกสารการขอเข้ารับบริจาค Down Load : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

Image Alternative text
ประกาศแจ้งวันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันหยุดชดเชย

บริษัท ไพรมัส จำกัด และ บริษัท เดมเทค จำกัด ประกาศแจ้งวันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันหยุดชดเชย ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2566 และเปิดทำการวันที่ 15 สิงหาคม 2566

Image Alternative text
Automation Expo 2023

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Automation Expo 2023 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. Booth No. K1-K2 ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

Image Alternative text
ภาพบรรยากาศ บริษัท ไพรมัส จำกัด เข้าให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

ภาพบรรยากาศ ที่ทางฝ่ายขาย บริษัท ไพรมัส จำกัด เข้าให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษานำความรู้ไปต่อยอดในทักษะวิชาชีพในอนาคตต่อไป ======================================================================== ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.30 -18.30 น. ณ ห้องประชุมครู วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ที่ผ่านมา

Image Alternative text
โครงการย้ายโรงงานและสำนักงานไปยังที่ตั้งใหม่ ณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในเร็วๆ นี้

           ด้วยบริษัท ไพรมัส จำกัด และ บริษัท เดมเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี โดยสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ           ด้วยความต้องการสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มากขึ้นจากลูกค้า จึงส่งผลให้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มงานภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงาน, ประกอบตู้, สร้างเครื่อง, รับเหมา, เกตรกรรม, หน่วยงานราชการ ฯลฯ ทั้งใน และต่างประเทศ           ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีแผนโครงการย้ายโรงงานและสำนักงานไปยังที่ตั้งใหม่ ณ 118/60 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในเร็วๆ นี้ ในช่วงเดือนตุลาคม 2566                                                                                                                                                      ชื่่อภาษาไทย     บริษัท ไพรมัส จํากัด   วันที่จดทะเบียน     11 กุมภาพันธ์ 2536   ทุนจดทะเบียน     60 ล้านบาท   การดําเนินงานทางธุรกิจ     ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ยี่ห้อ Primus"   ที่ตั้งสํานักงานใหญ่     เลขที่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 Tel. 02-693-7005 Fax. 02-277-3565 Email : Sales@primusthai.com www.primusthai.com , www.pm.co.th   ที่ตั้งสาขาชลบุรี      เลขที่ 207/37 หมู่ 9 ถนนสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110 Tel. 038-763-147,174 Fax. 038-763-057 Email: lamchabung@primusthai.com    ที่ตั้งสาขาปทุมธานี     เลขที่ 22/21 หมู่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 Tel. 02-520-3404-6 Fax. 02-520-3408 Email: pathumtani@primusthai.com    ที่ตั้งสาขาสมุทรปราการ     เลขที่ 135 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 Tel.-02-708-2669-3 Fax. 02-708-2670 Email : samutprakan@primusthai.com   ที่ตั้งสาขาพระราม 2     เลขที่ 4/21-22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-451-6338-41 Fax. 02-451-6342 Email : primusrama2@primusthai.com   วิสัยทัศน์     " เราจะเป็นผู้นําด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง "   พันธกิจ     1. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี หลากหลาย มีความทันสมัย     2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า      3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง     4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม   นโยบายคุณภาพ    "เราจะผลิตเครื่องวัดและควบคุมด้านไฟฟ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เราจะให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอย่างสมํา่เสมอ"   ค่านิยม     P ** Positive Thinking   = การคิดบวก     R ** Responsibility       = ความรับผิดชอบ     I  ** Integrity                 = ความซื่อสัตย์      M ** Moral                    = จริยธรรม     U ** Unity                     = ความสามัคคี     S ** Service Mind        = บริการเพื่อความประทับใจ ประวัติบริษัท   2536        ก่อตั้งบริษัท ไพรมัส จํากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งในระยะแรกเป็นการ นําเข้าสินค้าจากประเทศโซนยุโรปและญี่ปุ่ น เข้ามาจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์  CELDUC , ECOFIT , TOHO และ OPTEX *** ปัจจุบันสินค้าน้ำเข้าจำหน่ายในนามบริษัท เดมเทค จำกัด    2537       เริ่มต้นสร้างทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้วยการออกแบบสินค้า  เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม  โดยสินค้าประเภทแรกได้แก่  เครื่องป้องกันโหลดเสียหายจากกระแสเกินและเครื่องตั้งเวลา  ภายใต้เครื่องหมายการค้า  PRIMUS  และในเวลาต่อมาบริษัทฯ  จึงเริ่มผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆอีกมากมาย อาทิเช่น เครื่องควบคุมอัตโนมัติ , อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆ  เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเครื่องนับจำนวน ฯลฯ   2538       ก่อตั้งแผนกผลิต  1  เพื่อผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้าเพื่อใช้ใช้โรงงานอุตสาหกรรม เช่น จอแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับวัดค่าความเร็วรอบ , อุณหภูมิและโวลล์แอมป์    2543       ก่อตั้งแผนกผลิต  2  เพื่อผลิตสินค้าประเภทฮีตเตอร์ , เทอร์โมคัปเปิ้ล ,และลูกลอยวัดระดับน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต โดยซื้อ KNOWHOW และส่งพนักงานเพื่ออบรมเรียนรู้การออกแบบ รวมทั้ง การผลิตที่ประเทศมาเลเซีย   2548       พัฒนาขบวนการผลิตของแผนกผลิต 1 ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักร SMT LINE (Surface Mount Technology) ทดแทนการประกอบแบบ Manual เพื่อให้ได้ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว    2548       ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 9001 : 2000  เป็นการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยเป้าหมายเพื่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ด้วยนโยบายคุณภาพของบริษัท    2550       เริ่มเปิดสาขาแรกในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด สาขาชลบุรี   2551       ก่อตั้งแผนกผลิต 3 เพื่อผลิตสินค้าประเภทแอร์คอนดิชั่น สำหรับรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   2552       เปิดอีก  3  สาขาในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด คือ สาขาปทุมธานี , สาขาสมุทรปราการ และสาขาพระราม 2    2554       แยกส่วนงานการผลิตทั้งหมดออกเป็นบริษัทย่อยในเครือนาม " บริษัท ไพรมัส ซอร์ซ จำกัด "และขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก  BOI  เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2554   2554       ทางบริษัทได้รับเครื่องหมาย  CE  Mark  เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย ของยุโรป    2557       ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ  ISO 9001 : 2008  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก   2557       แผนกผลิต 1 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2014 เป็นการรับรองด้านระบบ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน   2560       แผนกผลิต 2 และแผนกผลิต 3 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2017 เป็นการรับรองด้านระบบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน   2563       ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับรองใหม่ภายใต้การรับรองของบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด เป็นการรับรองระบบ  ISO 9001 : 2015  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก   2563                                                                                                                                                                                            บริษัท ไพรมัส จำกัด แต่งตั้งให้บริษัท เดมเทค จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 Tel. 02-693-7005 Fax. 02-277-3565 Email : sales_tht@themtech.co.th จำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ยี่ห้อ TOHO, OPTEX, AECO, CELDUC, UNITRONIC เป็นต้น    2563        บริษัท เดมเทค จำกัด ได้รับรองระบบ  ISO 9001 : 2015  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก  

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน METALEX 2022

ขอเชิญเข้าร่วมงาน  METALEX 2022 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565    เวลา 10.00-18.00 น.   Hall 98 Booth No.AC07 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Image Alternative text
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท ไพรมัส จำกัด และ บริษัท เดมเทค จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บนเว็บไซต์ www.primusthai.com,www.pm.co.th รวมถึงเว็บไซต์ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี เนื้อหา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์บริษัท การทำแบบสอบถามความสนใจ การเข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำผู้ซื้อรายใหม่ของบริษัท (หากมี) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท การติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะและบริการบางอย่างอาจต้องมีการลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถลงทะเบียน (“สมัครใช้งาน”) ได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเพิ่มสิทธิการเข้าถึงบริการอื่น ๆ ได้โดยการทำตามกระบวนการที่เหมาะสม เช่น การชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่ทางเรากำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใด ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการใช้งาน หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัท และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รายการของตัวระบุทรัพยากรสากล ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังดูหรือมองหา เวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ และข้อมูลในการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน เราจะได้รับข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบ ผู้เยาว์ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมายของท่านให้ความยินยอมแก่เราก่อน หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ชักช้า การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อการบริหารและจัดการภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านและพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราให้ท่าน ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงและการละเมิดความปลอดภัยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจผิดกฎหมายและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของของเรา เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงเนื้อหาการให้บริการ และการโฆษณาของเรา เพื่อให้บริการด้านการจัดหาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแก่ท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย แจ้งการอัพเดทสื่อการสอน กิจกรรม ฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของท่าน เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะใช้ในการ วิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ ฟีเจอร์ และเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่นการทดสอบ วิจัย จัดทำสถิติ เพื่อให้ผู้ให้บริการติดต่อท่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อโพสต์หรือประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของท่านที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเรายังคงมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการฉ้อโกงและการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่นการฟอกเงิน) การฟ้องร้องและความรับผิดอื่น ๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล/องค์กรดังต่อไปนี้ การบริหารจัดการภายในองค์กร เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในระหว่างบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น ผู้ให้บริการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น และผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินของท่านกับผู้ให้บริการของเราได้ และข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่ผู้ให้บริการของเรารวบรวมและวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวผู้ให้บริการผู้นั้น พันธมิตรทางธุรกิจ เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การถ่ายโอนธุรกิจ เราอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ บริษัทย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนหรือที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิของดังกล่าวของเรา โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือบนระบบคลาวด์ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศไทย  ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น การโฆษณาและการตลาด เพื่อประโยชน์ในการได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหมาะสมกับท่าน เราจะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ (automated decision-making) โดยปราศจากการมีบุคคลกำกับดูแล รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง (profiling) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราอาจส่งข้อมูลทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้ เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล(Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้ ประเภทของคุกกี้ คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ และการเข้าถึง เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย นอกจากนั้น ยังเป็นตัวช่วยในการจัดการเนื้อหาตามสิทธิที่ได้รับอย่างถูกต้อง คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและจัดเก็บ Error log ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการปรับแต่งภาษาของการใช้งานในระบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อใหม่ในกรณีที่มีการถูกตัดขาด หรือเกิดปัญหาระหว่างใช้งาน และมีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อการจดจำจำนวนการปรับเปลี่ยน (Interactive Function) ที่เกิดขึ้นมาในระบบ คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies): คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเราหรือแบ่งปันเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยเครือข่ายโซเชียลเหล่านั้น นอกจากนี้คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของการติดตามกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแต่ยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตระหนักเมื่อได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจนี้ กรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า รายละเอียดการติดต่อ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้ บริษัท ไพรมัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 บริษัท เดมเทค จำกัด : 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : info@primusthai.com เว็บไซต์ : www.primusthai.com,www.pm.co.th เบอร์โทร : 0-2693-7005 เบอร์แฟกซ์ : 0-2277-3565

Image Alternative text
Coming Soon ทางบริษัท ไพรมัส จำกัด จับมือกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตสต์ กำแพงแสน

เร็วๆ นี้ ทางบริษัท ไพรมัส จำกัด มีนโยบายพัฒนาและวิจัยสินค้ากลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยได้จับมือกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตสต์ กำแพงแสน เพื่อร่วมมือพัฒนาและวิจัยสินค้ากลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ โดยได้เข้าร่วมปรึกษากันเมื่อวันพฤสับดีที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ไพรมัส จำกัด   

Image Alternative text
หนังสือการแจ้งปรับโครงสร้างการขาย ของ บริษัท ไพรมัส จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เรียน ผู้จัดการบริษัท/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เรื่อง ชี้แจงการปรับโครงสร้างการขาย ของ บริษัท ไพรมัส จำกัด         บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้สินค้า และการบริการของ บริษัท ไพรมัส จำกัด ด้วยดีเสมอมา เนื่องด้วยทางบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการขาย โดยแยกออกเป็น 2 บริษัท ดังนี้         1. บริษัท ไพรมัส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400             เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536011803             ผลิต และ จำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า "PM" (Primus) เท่านั้น         2. บริษัท เดมเทค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400             เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542030032             ตัวแทนจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และ จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม อื่นๆ             ซึ่งเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างการขาย และ ยังคงให้การสนับสนุนสินค้าเราอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสาร แนบดังนี้             1. เอกสารหนังสือรับรอง บริษัท เดมเทค จำกัด             2. เอกสาร ภ.พ.20 บริษัท เดมเทค จำกัด             3. เอกสารเลขบัญชีโอนเงิน บริษัท เดมเทค จำกัด             4. เอกสารรายละเอียดสินค้า             จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา หากท่านต้องการสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คุณวิไลวรรณ หนุนกระโทก โทร.0-2693-7005 (Auto Iines) ต่อ 130 E-Mail : Sales@primusthai.com หนังสือการแจ้งปรับโครงสร้างการขาย ของ บริษัท ไพรมัส จำกัด คลิก

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน METALEX 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงาน  METALEX 2019 ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10-00-18.00 น.   Hall 101 Booth No.CB51 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จุดประสงค์ของการจัดงาน METALEX 2019       PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th    

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน งานสภาสถาปนิก

    ขอเชิญเข้าร่วมงาน  งานสภาสถาปนิก "19 (ACT Forum’19)   ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10-00-20.00 น.   Hall 3 Booth NO.A802 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี จุดประสงค์ของการจัดงาน งานสภาสถาปนิก "19 (ACT Forum’19) ภาสถาปนิก จับมือ อารยะ เอ็กซ์โป เปิดฉากจัดงาน "สภาสถาปนิก´19" พบสถาปนิกครบทุกสาขา พร้อมอัพเดทเทรนด์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ดังทั่วโลก       PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th  

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Propak Asia 2019

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Propak Asia 2019   ระหว่างวันที่ 12-15  มิถุนายน 2562   ณ Bitec Bangna Hall.98 Booth No.AH57    เวลา 10.00-18.00 น.      จุดประสงค์ของการจัดงาน Propak Asia 2019 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โอกาสในกาติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่ง โอกาสในการพบปะลูกค้าทั้งเดิม และลูกค้าใหม่ ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....             PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน InterPlas Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ.ไบเทค บางนา

          งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ เป็นงานเดียวที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเจ้าของเทคโนโลยีในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต และอีกมาก  InterPlas Thailand 2018  ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ.ไบเทค บางนา

Image Alternative text
Happy Valentine's Day

Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day เราขอส่งมอบความรัก และความปรารถนาดีให้แก่ทุกท่าน พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยความเต็มใจ.......จากคณะกรรมการและพนักงาน บริษัท ไพรมัส จำกัด

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีโลหะการ METALEX 2017

     PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th                                       ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ                                                            METALEX 2017                                                  รหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560                                                       เวลา 10.00 - 19.00 น.                                                     Hall.101 Booth.NO.BA31                                                          ณ ไบเทคบางนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....                                                                                                          PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น Bangkok RHVAC 2017

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th   ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น Bangkok RHVAC 2017 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560   เวลา 10.00 - 18.00 น.   Booth No.R48,R50 ณ ไบเทค บางนา     ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....           PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ปี2560 TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th   งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ปี 2560 TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ (พีช) สถานที่ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา วันที่  18-19 สิงหาคม .2560   TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ (พีช) โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม โดยในงานจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ และการไฟส่วนภูมิภาค ฯลฯ ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....   แผนที่โรงแรมโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา                                                         PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
ขอเชิญร่วมงาน Propak Asia 2017

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Propak Asia 2017   ระหว่างวันที่ 14-17  มิถุนายน 2560   ณ Bitec Bangna Hall.98 Booth No.AJ55    เวลา 10.00-18.00 น.      จุดประสงค์ของการจัดงาน Propak Asia 2017 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โอกาสในกาติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่ง โอกาสในการพบปะลูกค้าทั้งเดิม และลูกค้าใหม่ ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....               PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อฟรี การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Download ใบสมัคร Click

Image Alternative text
ขอเชิญร่วมงาน PUMPS & VALVES ASIA 2017

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th   ขอเชิญเข้าร่วมงาน PUMPS & VALVES ASIA 2017   ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560   ณ Bitec Bangna Hall.101 Booth No.Y23    เวลา 10.00-18.00 น.    จุดประสงค์ของการจัดงาน PUMPS & VALVES ASIA 2017 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โอกาสในกาติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่ง โอกาสในการพบปะลูกค้าทั้งเดิม และลูกค้าใหม่ ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....               PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน INTERMACH 2017

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th   ขอเชิญเข้าร่วมงาน INTERMACH 2017 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ Bitec Bangna Hall EH101 Booth No.T39  เวลา 10.00-18.00 น.  จุดประสงค์ของการจัดงาน INTERMACH 2017 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โอกาสในกาติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่ง โอกาสในการพบปะลูกค้าทั้งเดิม และลูกค้าใหม่ ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....         PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
วิดีโอสื่อการสอน

  MODEL: J2D-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=-9hzUrlXucc MODEL: J3M-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=bT7KqWsFqHo MODEL: BGS-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=Lb54i1qzqOk MODEL: J-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=v45VCDJC11o MODEL: DM-18T Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=7Ae6Uo7OeII MODEL: SR-Q Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=2yn-tJ0vYak MODEL: VT-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=D1SGGwLMRGI MODEL: Y-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=nR2B_X9_Yq8 MODEL: E-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=YhHRJUthrGg MODEL: K-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=YhHRJUthrGg MODEL: VD-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=FfLiiIQ2f3Y MODEL: BGS-2S Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=bluZAgwJY6Y MODEL: Z2-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=JljNMFuoCpg MODEL: ZM-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=yE2LQWEvffY MODEL: C2-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=Ho1yF3ZOdaA MODEL: V2R-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=yW0jLZeS1d0 MODEL: V2T-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=EaXsjzHBOFo MODEL: V3-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=5e0P3q25EJM MODEL: V4-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=JjHAtxq9xtw MODEL: VR-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=4YmM4mnE0Eg MODEL: C-Series NAME : Photoelectric Sensor BRAND : OPTEX FROM : JAPAN Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=lKzCVGHbkm0   MODEL: LM-001/LM-002 NAME : Level switch BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=-6yg99JgSL4 MODEL: CM-001 NAME : Digital Indicator BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=i05m8sWcL9E MODEL: CP-01/CP-02 NAME : Cable Float Switch BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=UKE6YLRQJq4 MODEL: LP-01/LP-02/LP-03 NAME : Level switch BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=Ov_H1UrwMdc MODEL: PM-007 NAME : Protection Relay BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download  LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=TPWCndZIC-Q MODEL: TIM-94N NAME : Digital Indicator BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=rBfW6afaeb8 MODEL: LP-04 NAME : Level switch BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=l5IvSePmBBE MODEL: LP-07 NAME : Level switch BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=vgcibyTFP4U MODEL: LP-13 NAME : Level switch BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE :https://www.youtube.com/watch?v=ncva3ykQwvQ   MODEL : TH-Series NAME : Tubular Heater Airเตาอบ BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=vDYPOXq44oM   MODEL : TH-Series NAME : Tubular Heater Air เตาย่าง                         BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=9al7IKR9RjU   MODEL : TH-Series NAME : Tubular Heater Air Water BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=g7dUtkRcAhE   MODEL: PSAT-01 NAME : Solid State Relay BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=rRkojih3CJ8   MODEL: PSA-03 NAME : Solid State Relay BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=RutLUTOlGPE   MODEL: TCM-94-N TCNAME : DIGITAL AMP METER BRAND : PM FROM : THAILAND Spec : Download Manual : Download LINK YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=5k00B0r8CjY  

Image Alternative text
ฉลองเปิดหน้าร้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้ง 4 สาขา

ฉลองเปิดหน้าร้านสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมทั้ง 4 สาขา หน้าร้านสาขาชลบุรี หน้าร้านสาขาปทุมธานี หน้าร้านสาขาพระราม 2 และหน้าร้านสาขาสมุทรปราการ ได้แล้ววันนี้    

Image Alternative text
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2016‎

ขอเชิญเข้าร่วมงาน  ProPak Asia 2016‎ ระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2559 ณ Bitec Bangna Hall 102 Booth No.2J51  เวลา 10.00-18.00 น.   จุดประสงค์ของการจัดงาน ProPak Asia 2016‎   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โอกาสในกาติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่ง โอกาสในการพบปะลูกค้าทั้งเดิม และลูกค้าใหม่   ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....         PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com  tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th

Image Alternative text
Assembly and Automation Technology 2016

  PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th ขอเชิญเข้าร่วมงาน Assembly and Automation Technology 2016 ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2559 ณ Bitec Bangna Hall 101 Booth No.1A04 เวลา 10.00-18.00 น.   จุดประสงค์ของการจัดงาน Assembly and Automation Technology 2016 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมออกบูธ แสดงสินค้า โอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โอกาสในกาติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่ง โอกาสในการพบปะลูกค้าทั้งเดิม และลูกค้าใหม่   ตัวอย่างภาพงานแสดงสินค้าที่ผ่านมา....         PRIMUSCO.,LTD 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand. email: info@primusthai.com tel: 02-693-7005 fax: 02-277-3565 www.primusthai.com www.pm.co.th