Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการออกเอกสารสำคัญ


เรื่อง     หลักเกณฑ์ในการเปิดใบกำกับภาษี และการส่งมอบสินค้าและ วางบิล เริ่ม มกราคม ปี 2567
เรียน    ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน และท่านที่เกี่ยวข้อง
ออกให้ ณ วันที่  3 มกราคม 2567

           ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีนโยบายขยายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยดำเนินการย้ายโรงงานและสำนักงานจากที่ตั้งเดิม บริษัท ไพรมัส จำกัด เลขที่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และ บริษัท เดมเทค จำกัด เลขที่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ไปยังที่ตั้งใหม่ ณ 118/60 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 และเริ่มทำงานที่แห่งใหม่ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ในการดำเนินการออกเอกสารใบกำกับภาษี, ใบเสนอราคา หรือเอกสารต่าง ๆ
มีผลบังคับใช้ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยออกในนามบริษัทฯ
บริษัท ไพรมัส จำกัด  (สาขา 00012)   
*** จำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Primus ***
118/60 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0105536011803
บริษัท เดมเทค จำกัด (สาขา 00002)
*** จำหน่ายสินค้านำเข้า***
118/60 อาคาร PRIMUS ชั้น 2 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0105542030032
Tel. 02-693-7005 
Fax 02-147-4206
Hotline  090-197-9601
E-mail  sales@primusthai.com 
ID Line @primusthai
Website www.primusthai.com, www.pm.co.th

 

หลักเกณฑ์การส่งมอบสินค้า
• เปิดใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้เมื่อส่งสินค้าครบตาม PO
• ปิดรับบิล 20 หลัง 20 ให้ใช้ใบส่งสินค้าชั่วคราวเท่านั้น
• ในบิลต้องระบุเลขที่ใบสั่งซื้อและแนบใบสั่งซื้อทุกครั้ง
การวางบิล
• วางบิล วันที่ 1-20 ของทุกเดือน  (8.30-16.30)
การชำระค่าสินค้า
• ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงิน ทุกสิ้นเดือนถัดไป
• เอกสารหัก ณ.ที่จ่าย จัดส่งทางไปรษณีย์

 

 

**อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, ไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ไฟฟ้าโรงงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน นวนคร, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน รังสิต, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ปทุมธานี, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน สมุทรปราการ, อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน พระราม 2, ไฟฟ้าโรงงาน นวนคร, ไฟฟ้าโรงงาน รังสิต, ไฟฟ้าโรงงาน ปทุมธานี, ไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี, ไฟฟ้าโรงงาน สมุทรปราการ, ไฟฟ้าโรงงาน พระราม 2**