Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ (Displacement Sensor) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับใช้ในการตรวจจับตำแหน่ง, ระยะทาง, ขนาด, รูปร่าง, ระดับ ของวัตถุแบบไม่สัมผัส มีความแตกต่างจากโฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ (Photoelectric Sensor) ทั่วไป โดยใช้หลักการรับแสงแบบ CMOS เป็นองค์ประกอบในการรับแสง ในวงจรเซ็นเซอร์ CMOS จะมีวงจรย่อย ๆ สำหรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าแสงที่เข้ามาให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อระบุตำแหน่งจริง โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงโดยรอบหรือแสงที่กระจาย ทำให้มีความเสถียรในการวัด แม้ในรูปทรงของวัตถุที่ซับซ้อนและมีขนาดเล็ก

     ในการประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะการตรวจจับ ดังนี้

งานตำแหน่ง/ความสูง/ความหนา
ตรวจจับการวางตำแหน่งสำหรับการติดตั้งแผ่นโลหะ การวัดความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบ การวัดความหนาของจานเบรค

 

งานวัดความเอียง/ระดับความเรียบของพื้นผิว
การวัดความเรียบของพื้นผิว PCB การวัดการบิดเบี้ยว/โก่งงอ ของพื้นผิวแก้ว การตรวจจับรอยตะเข็บบนแผ่นยาง

 

งานตำแหน่งความกว้าง/ช่องว่าง (Gap)
การวัดความกว้างและช่องว่างของชิ้นงาน การวัดช่องว่าง (Gap) ของลูกกลิ้ง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกชิ้นงานทรงกระบอก

 

การวัดแบบมีมิติ (2 มิติ)
การวัดส่วนสูงและวัดพื้นผิวของผ้าเบรค
เพื่อตรวจเช็คการสึกหรอของผ้าเบรค
การตรวจจับความทับซ้อนของพื้นผิว ตรวจสอบความแตกต่างความสูงและช่องว่าง (Gap)
ของประตูรถยนต์

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK