Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ปัจจุบันความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) ในอากาศมีอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ห้อง, บ้าน, รถยนต์, ตู้เย็น, โรงเรือนเพาะปลูก, เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต จึงทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ (Relative Humidity & Temperature) มากเป็นพิเศษ ในประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร, ยา, พลาสติกและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยทางด้านแวดล้อม คือ อุณหภูมิ (Temperature), ความชื้น (Humidity) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการในการผลิต ทำให้ต้องมีการนำอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมค่าความชื้นและอุณหภูมิ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น (Hygrometer), อุปกรณ์วัดความชื้น (Humidity Sensor), เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor), เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการวางแผนการผลิต
     ซึ่งในการวัดและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) ในอากาศนั้น เราจะสามารถวัดได้อย่างไร ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (Humidity & Temperature Sensor) กัน
 
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) ในอากาศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. มิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศแบบพกพา (Portable Temperature Humidity Meter)
Datalogger Hygro Thermometer Humidity Temperature Meter
(Dew Point, Web Bulb)
Hygro Thermometer (With Alarm)
CENTER 318 CENTER 318 CENTER 31
วัดความชื้นและอุณหภูมิ ในโรงเรือนเพาะชำ วัดอุณหภูมิจุดที่เป็นน้ำค้าง
เมื่อมีอากาศชื้นปริมาณไอน้ำยังคงที่
วัดความชื้นและอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ
มีระบบการแจ้งเตือนในตัว
     อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) ในอากาศ ที่สามารถวัดค่าอุณหภุมิและความชื้นได้ภายในตัวเดียวกัน และโชว์ค่าได้ที่หน้าจอของอุปกรณ์หรือการวัดค่าแบบเก็บข้อมูล (Datalogger) สำหรับดูค่าผ่าน Computer ทำให้สะดวกในลักษณะงานแบบ Out Door ในการวัดค่าหลาย ๆ จุด เช่น วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของไอน้ำ (Dew Point) ในเรือนเพาะชำหรือในสวนต้นไม้ เป็นต้น
 
     2. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบติดตั้งผนังและในท่อ และแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า 4-20mA/0-10VDC (Humidity & Temperature Transmitter) และ Output RS-485 (MODBUS RTU Protocol) สามารถติดตั้งได้ทั้ง 2 ลักษณะ ดังนี้
Wall Mount Humidity & Temperature Transmitter Wall Mount Humidity & Temperature Transmitter (MODBUS RTU Protocol) Duct Mount Humidity & Temperature Transmitter
HM-004/HM-005 Series HM-006 Series (MODBUS RTU Protocol) RHM-004/RHM-005 Series
เหมาะสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดานภายในห้อง ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง 65 ํC เพื่อแปลงสัญญาณความชื้น 0-100% RH และอุณหภูมิ 0 -100 ํC ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน 4-20mA/0-10VDC
 
ส่วนรุ่น HM-006 Series สามารถนำสัญญาณที่ได้จากการวัดภายในห้องของความชื้น 0-100% RH และอุณหภูมิ  0-100 ํC เพื่อแปลงให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน 4-20mA/0-10VDC และมี RS-485 เพื่อเชื่อมต่อแบบอุปกรณ์ที่รองรับ Communication RS-485 ได้ เหมาะสําหรับติดตั้งวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้อบ, ถังฆ่าเชื้อ, ถังไล่ความชื้น, เป็นต้น โดยเจาะรูฝังแกน (Probe) เข้าไปในตู้ให้ในส่วนหัวกะโหลกอยู่ภายนอกตู้ ซึ่งมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน ทําให้สามารถใช้กับตู้อบที่มีอุณหภูมิสูงได้ (ถึง 100 ํC) และมีฟิลเตอร์ด้านปลาย Probe เพื่อป้องกันฝุ่นและมีหน้าแปลนยึดสําหรับประกอบการติดตั้ง
     อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน (Humidity & Temperature Transmitter) และแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า 4-20mA/0-10VDC สามารต่อใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุม (Controller), เครื่องบันทึก (Recorder), เครื่องแสดงผล (Digital Indicator), โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ (PLC) หรือเครื่องแสดงโดยรับสัญญาณ RS-485 Communication รุ่น TSM-94 (สำหรับรุ่น HM-006)
 
     ตัวอย่างการต่อใช้งาน Humidity & Temperature Transmitter อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อก 4-20mA/0-10VDC เพื่อโชว์ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ Target Board
 

รูปแสดงการต่อใช้งานอุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) ในตัวเดียวกัน
และแปลงสัญญาณเป็น 4-20mA/0-10VDC เพื่อโชว์ค่าความชื้น (Humidity) และอุณหภูมิในอากาศ ที่ Target Board


 

Duct Mount Humidity&Temperature Transmitter Wall Mount Humidity&Temperature Transmitter Digital Indicator Universal Input Digital Indicator Switching Power Supply 2.5A


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK