Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     มิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำ โดยมิเตอร์น้ำ (Water Meter) จะทำหน้าที่วัดปริมาตรน้ำเมื่อมีการไหลผ่าน และส่งค่าที่ได้ไปที่หน้าปัดหรือหน้าจอแสดงผลซึ่งมีหลักการคำนวณและแปลงอัตราส่วนที่คำนวณได้เพื่อแสดงผลเป็นค่าที่ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้เป็นสากล เช่น ปริมาตรหน่วยลิตร (Litre) หรือ ลูกบาศก์เมตร (Cubic meter) เป็นต้น
 
*** ข้อดี *** ของการใช้ มิเตอร์น้ำ (Water Meter) พร้อม communicaton modules M-BUS wired and wireless M-BUS
- ลดการเดินจดข้อมูลตัวเลข สามารถอ่านข้อมูลผ่านระบบได้ สะดวกรวดเร็วกับผู้ใช้งาน
 
 
     มิเตอร์น้ำ (Water Meter) จะมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คำนวณปริมาตรน้ำที่แตกต่างกันอยู่ภายใน ตามแต่ประเภทของ มิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำ อาทิ มาตรวัดน้ำแบบ Single Jet , มาตรวัดน้ำแบบ Multi Jet, มิเตอร์น้ำแบบ Piston และมาตรวัดน้ำที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อน้ำไหลผ่านอุปกรณ์การวัดจะหมุน หรือคำนวณตามปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่าน อุปกรณ์การวัดจะมีการเชื่อมต่อกับแกนหมุนตัวเลข หรือส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังชุดแสดงผลเพื่อจะแสดงค่าของปริมาณน้ำที่หน้าปัด เป็นต้น
 
     ประเภทของมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือมาตรวัดน้ำ
 
Single Jet Multi Jet Horizontal Woltmann
Model : CPR-M3-I Model : GMB-I Model : WDE-K50
 
Electronic Pulse Emitter 1 Phase kWh Meter with RS-485 1 Phase kWh Meter with LORA
Model : IWM-PL3/PL4 Model : KM-24-M Model : KM-24-L


     โดยมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำแต่ละประเภทอธิบายได้ดังนี้

     • Single Jet Water Meter
     มิเตอร์ประเภท Single Jet Water Meter นี้ จะใช้วัดความเร็วของกระแสน้ำที่ไหลผ่านใบพัด ซึ่งกำหนดความเร็วเอาไว้ ณ จุดหนึ่งที่จะสามารถทำให้ใบพัดหมุนตามทิศทางและความแรงของการไหลของน้ำ ส่งผลไปยังแกนหมุนที่เชื่อมต่อกับหน้าปัดตัวเลขทำให้สามารถระบุค่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านได้เหมาะ สำหรับใช้วัดน้ำที่มีปริมาณน้อยเพราะใบพัดไม่สามารถทนทานกับปริมาณน้ำมาก ๆ ได้ โดยสามารถเลือกรุ่นการใช้งานที่เหมาะสม มิเตอร์น้ำเย็น น้ำอุณหภูมิปกติ 0.1-50 องศาเซลเซียส และมิเตอร์น้ำร้อนอุณหภูมิ 30-90 องศาเซลเซียส จะเป็นมิเตอร์น้ำติดตั้งแบบเกลียว โดยจะมีตั้งแต่ขนาด 15mm. - 20mm. หรือท่อขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 3/4 นิ้ว เป็นต้น
 
Single Jet Model : CPR-M3-I ลักษณะการติดตั้งของ Single Jet Model : CPR-M3-I


     • Multi Jet Water Meter
     มิเตอร์ประเภท Multi Jet Water Meter ส่วนประกอบของมาตรวัดน้ำจะประกอบด้วย ห้องวัดปริมาตรน้ำ โดยการทำงานส่วนของห้องวัดน้ำจะมีรูเล็ก ๆ เป็นแนวเฉียงรอบในพัด เพื่อให้น้ำไปหมุดใบพัด เมื่อมีกระแสน้ำมากระทบใบพัดที่มีแม่เหล็กเชื่อมต่ออยู่ ใบพัดจะหมุนและส่งแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่เฟืองอีกชิ้นหนึ่งให้เคลื่อนไหวตามไปด้วย ปรากฏเป็นตัวเลขที่เครื่องบันทึกปริมาตรน้ำ จะเป็นมิเตอร์น้ำติดตั้งแบบเกลียว โดยจะมีตั้งแต่ขนาด 15mm. - 50mm. หรือ ท่อขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว เป็นต้น

Multi Jet Model : GMB-I ลักษณะการติดตั้งของ Multi Jet Model : GMB-I


     • Woltmann Water Meter
     มิเตอร์ประเภท Woltmann Water Meter เป็นมิเตอร์ที่วัดปริมาตรของน้ำแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งที่ไหลผ่านใบพัด เหมาะสำหรับการวัดน้ำปริมาณมากที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในงานประปา งานระบบน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ เมื่อน้ำไหลผ่านใบพัดของมิเตอร์โวลท์แมน ใบพัดจะหมุนตามแรงของน้ำ การหมุนนี้จะถูกส่งไปยังหน้าปัดที่จะแสดงผลด้วยการทดรอบอัตราส่วนของระบบเฟืองทำให้สามารถวัดปริมาณของน้ำหรือของเหลวที่ต้องการจะวัดได้ ประเภทมิเตอร์น้ำแบบ Woltman จะเป็นแบบหน้าแปลน มีขนาด 50mm. - 200mm.  หรือ ท่อขนาด 2 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว เป็นต้น

Woltmann Model : WDE-K50 ลักษณะการติดตั้งของ Woltmann Model : WDE-K50

     นอกจากนี้ยังมีมิเตอร์ประเภทที่สามารถวัดค่าพลังงานทางไฟฟ้าแบบ 1 เฟส โดยสามารถแสดงผลการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) จาก Pulse ของ Water Meter ได้ ขอยกตัวอย่างรุ่น KM-24-M และ KM-24-L ที่มีทั้งการสื่อสารแบบ RS485 Modbus RTU Protocol และการสื่อสารแบบไร้สาย LoRaWAN ดังนี้

     1 Phase kWh Meter with RS-485 มิเตอร์ประเภท 1 Phase kWh Meter with RS-485 เป็นมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A), กําลังไฟฟ้า (kW), พลังงานไฟฟ้า (kWh) และแสดงผลการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) จาก Pulse ของ Water Meter ได้ มี Input สําหรับรับ Pulse จาก Water Meter เพื่อส่งข้อมูลการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร ทำให้ประหยัดอุปกรณ์ในการต่อรวมกับ Software และประหยัดสายในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ โดยจะส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำไปพร้อมกัน ทําให้สะดวกต่อการใช้งาน Online ระบบตลอดเวลา ลดแรงงาน และให้ความถูกต้องในการจดบันทึก ประหยัดค่าใช้จ่าย แสดงผล 7-Segment LED แถวบนแสดงค่า Volt และ Amp สลับกันแถวล่างแสดงค่า kW, kWh และการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) สลับกันตลอดเวลา ใช้กับกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงสูงสุดถึง 45A (ดังรูป)
 
1 Phase kWh Meter with RS-485 Model : KM-24-M ลักษณะการติดตั้งของ 1 Phase kWh Meter with RS-485 Model : KM-24-M

     1 Phase kWh Meter with LORAWAN มิเตอร์ประเภท 1 Phase kWh Meter with LORAWAN เป็นมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า 1 Phase แบบไร้สาย LoRaWAN (LoRa Meter, มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าและน้ำ, มิเตอร์สำหรับอะพาร์ตเมนต์) ส่งข้อมูลแบบไร้สายได้ไกลถึง 500 m. สําหรับในอาคาร และ 1000 m. สําหรับนอกอาคาร สามารถติดตั้งมิเตอร์ไร้สาย ทำให้ประหยัดค่าแรงในการเดินสายและลดอุปกรณ์ โดยจะส่งสัญญาณเข้าระบบ ผ่าน LoRa Gateway เป็นตัวรับสัญญาณเข้า Computer สามารถวัดและแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า (V), กระแสไฟฟ้า (A), กําลังไฟฟ้า (kW), พลังงานไฟฟ้า (kWh) และแสดงผลการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) โดยรับ Pulse ของ Water Meter ได้ มี Input สําหรับรับ Pulse จาก Water Meter เพื่อส่งข้อมูลการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) ร่วมด้วย ให้ความถูกต้องในการจดบันทึก ประหยัดค่าใช้จ่าย แสดงผล 7-Segment LED แถวบนแสดงค่า Volt และ Amp แถวล่างแสดงค่า kW, kWh และการใช้นํ้าเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) สลับกันตลอดเวลา ใช้กับกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงสูงสุดถึง 45A
 
1 Phase kWh Meter with LORAWAN Model : KM-24-L ลักษณะการติดตั้งของ 1 Phase kWh Meter with LORAWAN Model : KM-24-L


     นอกจากระดับความแม่นยำของมิเตอร์น้ำ (Water Meter) แต่ละชนิดที่ต้องคำนึงถึงแล้ว ทิศทางการไหลของน้ำหรือทิศทางการติดตั้งมาตรวัดน้ำยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกด้วย เพราะมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือมาตรวัดน้ำบางประเภทจะมีประสิทธิภาพในการวัดได้เฉพาะการติดตั้งในแนวนอน จึงไม่สามารถเชื่อถือผลของมาตรวัดน้ำประเภทนี้ที่ได้รับการติดตั้งในแนวตั้งได้ ในขณะที่มิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือมาตรวัดน้ำบางประเภทสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังต้องคำนึงถึงขนาดของมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือมาตรวัดน้ำ ที่ต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ต้องการวัดค่าและชนิดของน้ำที่ต้องการวัดค่าอีกด้วย เช่น น้ำที่จะวัดเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงหรือไม่? ต้องใช้มิเตอร์น้ำร้อนโดยเฉพาะหรือไม่? เป็นต้น

     จากข้อมูลที่ผู้บรรยายได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานมิเตอร์ประเภท 1 Phase kWh Meter with LORAWAN Model : KM-24-L ร่วมกับ Multi Jet Model : GMB-I ดังนี้
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานมิเตอร์ประเภท 1 Phase kWh Meter with LORAWAN Model : KM-24-L ร่วมกับ Multi Jet Model : GMB-I

รูปแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานมิเตอร์ประเภท 1 Phase kWh Meter with LORAWAN
Model : KM-24-L ร่วมกับ Multi Jet Model : GMB-I
 
     การใช้งานมิเตอร์น้ำต่อร่วมกับ kWh Meter รุ่น KM-24-L โดยใช้งานเพื่อวัดค่าปริมาณการใช้น้ำและค่าไฟฟ้าได้ในตัวเดียว
     ข้อดีของการเลือกใช้ของมิเตอร์น้ำ (Water Meter) ในงานอุตสาหกรรมและอาคาร, ที่พักอาศัย ที่เหมาะกับการใช้งาน มีดังนี้
     • ต้องเป็นมิเตอร์น้ำที่มีมาตรฐาน ผ่านการชั่งตรวงวัด สำนักชั่งตวงวัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
     • ต้องเป็นมิเตอร์น้ำที่มีมาตรฐาน ผ่านการสอบเทียบโดยการประปา
     • มีสัญญาณ Pulse Output เพื่อไปแสดงค่าให้กับอุปกรณ์อื่น หรือเก็บค่าการใช้น้ำเพื่อคิดค่าใช้จ่ายผ่าน Software ได้
 
     เทคนิคการตรวจสอบดูแลมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำด้วยตัวเอง
     มิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำ  มีลักษณะการติดตั้งไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยจะติดตั้งอยู่นอกบ้านหรือติดกับรั้วด้านในของบ้าน เพื่อสะดวกในการให้เจ้าหน้าที่การประปาอ่านค่าการใช้น้ำในแต่ละเดือนได้ง่าย แต่การที่ติดตั้งอยู่ด้านนอก ทำให้มิเตอร์น้ำนั้นต้องโดนทั้งแดดทั้งฝน และแต่ละยี่ห้อก็ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน มิเตอร์น้ำยี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานที่ต่างกันด้วย เราจะมาดูกันว่าเรามีวิธีตรวจสอบมิเตอร์น้ำอย่างไรว่ายังใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
     • วาล์วเปิด-ปิดน้ำต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทดสอบได้โดยการหมุนเข้าหมุนออกได้ปกติ
     • ฝาปิดพับบนหน้าปัด ต้องไม่หักชำรุด
     • สภาพของมิเตอร์น้ำไม่เป็นสนิม หรือมีคราบตะไคร่ คราบตะกรันเกรอะกรัง
     • เลขบนหน้าปัดมิเตอร์น้ำมองเห็นได้ชัด หน้าปัดไม่ขุ่นเป็นฝ้าหรือมัว
     • ไม่มีน้ำหยดออกมาตามข้อต่อต่าง ๆ หากพบการรั่วซึมต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพราะหากปล่อยนานไปราคาค่าน้ำก็จะพุ่งสูงขึ้น
 
     มิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทดังนี้
     • คอนโดมิเนียม, หอพัก, ตึกอาคารสูง
     • อุตสาหกรรมบ่อบำบัดน้ำเสีย
     • โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
 
     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานมิเตอร์น้ำ (Water Meter) หรือ มาตรวัดน้ำ
 
การต่อมิเตอร์น้ำร่วมกับ kWh Meter รุ่น KM-24-M การต่อมิเตอร์น้ำกับ Digital Counter รุ่น CMT-007A

 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK