Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     PLC (Programmable Logic Controller) โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี) อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ โดยการออกแบบและสร้างวงจรการควบคุมของผู้ใช้งานและป้อนโปรแกรมคำสั่ง (Ladder) เข้าไปใน PLC ซึ่งภายในโครงสร้างของ PLC มี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ และ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader), เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนอกจากตัวเครื่อง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว (Stand Alone) แล้วยังสามารถต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย (Network) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมาก ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงนำ PLC เข้ามาใช้งานกันมากขึ้น 

     ปัจจุบัน PLC ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกันระหว่าง PLC กับ HMI กล่าวคือ PLC+HMI ย่อมาจาก Human Machine Interface เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (Human) กับ PLC หรือจอแสดงผล (Display) ต่าง ๆ ในระบบ PLC+HMI เป็นการทำงานร่วมกัน โดยใช้ PLC เป็นตัวควบคุม และ HMI เป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (Human) กับระบบ Module PLC หรือจอแสดงผลต่าง ๆ โดยให้ PLC สั่งงานไปที่เครื่องจักร (Machine) อีกที โดย PLC+HMI ได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software โดยเฉพาะระบบการประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ให้มีการตอบสนองที่เร็วขึ้น มีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง และมีฟังก์ชันในการจัดเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูลได้ง่าย ทำให้ง่ายต่องานที่มีความซับซ้อน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0 เป็นอย่างมาก โดยทางผู้บรรยายขอยกตัวอย่าง PLC+HMI ยี่ห้อ UNITRONICS ดังนี้

     ตัวอย่าง PLC ยี่ห้อ UNITRONICS รูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถดูรายละเอียดรุ่นเพิ่มเติมในบทความที่ผ่านมาในหัวข้อ “PLC+HMI UNITRONICS มีหน้าจอแบบไหนบ้าง?”

ตัวอย่าง PLC (PLC+HMI) ที่ผู้ใช้สามารถพบเห็นในโรงงานอุตสาหกรรม
UniStream PLC Vision Series PLC Samba Series PLC Jazz & M91 PLC
UniStream PLC เน้นกับงานที่ใช้กราฟิกหน้าจอแบบ Touch Screen Vision PLC สามารถเก็บข้อมูล (Data Logger) ได้ภายในตัวของ PLC เลย หน้าจอแบบ Touch Screen Samba PLC สามารถเก็บข้อมูล (Data Logger) ได้ภายในตัวของ PLC เลย หน้าจอแบบ Touch Screen (ราคาถูก) Jazz and M91 PLC มีขนาดเล็กกะทัดรัด หน้าจอแบบ LCD


     จากตัวอย่าง PLC+MHI ยี่ห้อ Unitronics ในการพัฒนารูปแบบของ PLC (พีแอลซี) ที่มี HMI อยู่ภายในตัวเดียว เป็น PLC+HMI (Programmable Logic Control + Human Machine Interface) เพื่อง่ายต่อการออกแบบและรวม PLC+HMI อยู่ในตัวเดียวกัน โดยที่ PLC+HMI เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ สามารถใช้แทนการควบคุมแบบวงจรรีเลย์ (Relay Circuit) ที่ใช้งานยุ่งยาก สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Input และ Output ได้โดยตรง และผู้ออกแบบสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่ง (Ladder Program) ป้อนเข้าไปในอุปกรณ์ PLC+HMI ให้ควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรได้ตามที่ต้องการแบบอัตโนมัติ หรือหากต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักรใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เปลี่ยนแปลงคำสั่งในโปรแกรมใหม่เท่านั้นเอง โดยมีตัวอย่างหน้าตาของ Ladder Program (ดังรูปตัวอย่าง)

     ตัวอย่างการเขียน Ladder ในการควบคุมระดับน้ำในถัง     จากข้อมูลการยกตัวอย่าง Ladder ในการควบคุมแบบระดับน้ำ แจ้ง Alarm ในกรณีระดับน้ำต่ำกว่าค่าที่ตั้งหรือสูงกว่าค่าที่ตั้ง โดยรับสัญญาณเป็น Ultra Sonics ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับน้ำ และนำเอาต์พุตที่เป็นสัญญาณอนาล็อกมาค่าเขียนรับค่าโดยใช้ฟังก์ชัน Linearization ทำการแปลงค่าอนาล็อก 4-20 mA เป็นค่าใช้งาน จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้ง โดยเราสามารถเขียนตั้งค่าต่ำกว่าให้ Alarm หรือสูงกว่าให้ Alarm ได้

     สามารถนำมาเขียน Diagram การต่อใช้งานภาค Input/Output ของวงจรการต่อใช้งานดังนี้

     ยกตัวอย่าง Diagram การต่อใช้งานภาค Input/Output ของวงจรการต่อใช้งาน

     ดังนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นสามารถบอกถึงข้อดีของการใช้งาน PLC (PLC+HMI) โดยสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้
       7 ข้อดีของการควบคุมด้วย PLC+HMI
          1. มีความยืดหยุ่นสูงในการควบคุมระบบต่าง ๆ ได้รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน
          2. มีความสามารถด้านคำนวณจึงใช้กับงานที่ซับซ้อนได้
          3. อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
          4. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำงานได้ง่ายด้วยการเขียนโปรแกรม Ladder ป้อนคำสั่ง
          5. สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Input และ Output ได้หลากหลาย
          6. ง่ายต่อการใช้งาน ตรวจสอบการทำงาน หรือการ Maintenance
          7. ลดความซับซ้อนในการออกแบบระบบ เนื่องจากมีทั้ง HMI และ PLC อยู่ภายในตัวเดียว

     PLC สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทดังนี้
     • โรงงาน
     • อาคาร, สำนักงาน
     • ฟาร์ม, เกษตรกรรม
     • งานระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน PLC (PLC+HMI)

ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ เครื่องจ่ายเคมีในการล้าง ตู้ควบคุมห้องอบรมเซรามิค

Switching Power Supply Relay Module Signal Transmitter  Target Counter Programmable Logic Controller

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK