Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text
 
คุณสมบัติ
CM-004N เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่รับสัญญาณอินพุต 0-10VDC, 0-20mA และ 4-20mA
CM-006N เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่รับสัญญาณอินพุตจาก Thermocouple Type K, J และ RTD (PT100)
• มี 1 Alarm Relay สามารถตั้ง Function การทำงาน High, Low และ High-Low Alarm ได้
• มีแหล่งจ่าย 12VDC สำหรับเลี้ยงอุปกรณ์ Trums Duser (CM-004N)
 
ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน
1. ค่าที่อ่านได้ไม่ตรง
2. อ่านค่า Input ไม่ได้
3. ค่าที่ได้แกว่ง หรือวิ่งขึ้น-วิ่งลง
 
วิธีตรวจเช็คและการแก้ไข
 
1. อ่านค่าไม่ตรง
    ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งรหัส Type Input ผิด ให้ทำการตรวจเช็คการตั้ง Type Input
 
2. อ่านค่า Input ไม่ได้
    มักเกิดจากสาเหตุของการต่อขั้ว Input ผิดตำแหน่ง ในกรณี CM-004N ให้ดู Terminal ของการต่อ 4-20mA กับ 0-10V ในกรณี CM-006N ให้ดู Terminal TC บวก-ลบ และ RTD ในส่วนของการต่อสัญญาณ A B b
 
3. ค่าที่ได้แกว่ง หรือวิ่งขึ้น-วิ่งลง
    • ให้ตรวจเช็คสายสัญญาณว่าจุดต่อหลวมหรือมีสายขาดหรือไม่
    • ให้ปรับค่า LPF Filter Inputเพิ่มขึ้น ในกรณีรับ Input Analog (CM-004N)
 
**รวมเทคนิคง่าย ๆ การแก้ปัญหาที่พบบ่อย CLICK