Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ
 • อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในตัวเดียวกัน แปลงสัญญาณอุณหภูมิ  (สำหรับอุณหภูมิสูง 0-150 องศา)
 • และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นสัญญาณมาตราฐานทางไฟฟ้า (เอาท์พุท)
        - DC Current 4-20 mA. แบบ 2สาย
 • ย่านการวัดอุณหภูมิ 0-150 ํC 
 • ย่านการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0-100% RH
 • มีลักษณะแบบแกนยาว 2 ขนาด (โดยแกน Probe วัสดุทําจากสแตนเลส) 
        - แกนยาว 300 mm.
        - แกนยาว 500 mm.
•  เหมาะสําหรับติดตั้งวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้อบถึง150ํC, ถังฆ่าเชื้อ,ถังไล่ความชื้น เป็นต้น โดยเจาะรูฝังแกน Probe เข้าไปในตู้ให้ส่วนหัวกะโหลกจะอยู่ภายนอกตู้ ซึ่งมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน ทําให้สามารถใช้กับตู้อบที่มีอุณหภูมิสูงได้
• มีฟิลเตอร์ Silicon Carbonate ด้านปลาย Probe เพื่อป้องกันฝุ่น และมีหน้าแปลนยึด
•  สําหรับประกอบติดตั้ง

อุปกรณ์วัดความชื้น,อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

อุปกรณ์วัดความชื้น,อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

อุปกรณ์วัดความชื้น,อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

อุปกรณ์วัดความชื้น,อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง