Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ
ㆍ LULT50 เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวและของแข็งด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic)
ㆍ ย่านการวัดมีให้เลือกใช้งาน 0.1-1เมตร , 0.2-2เมตร ,0.2-6เมตร , 0.4-10 เมตร , 0.5-20 เมตร
ㆍ เอาท์พุตแบบ 4-20mA
ㆍ แรงดันไฟเลี้ยง 12-36Vdc
ㆍ การติดตั้งมีให้เลือกได้ทั้ง แบบเกลียว (LULT50-01 , LULT50-02 , LULT50-06 , LULT50-10)
    และแบบหน้าแปลน (LULT50-20) ออกสายสัญญาณ Connector ISO
ㆍ LUL150 ไม่เหมาะสำหรับการวัดระดับประเภทวัตถุแบบผงละเอียด
การทำงาน
        LULT50 เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวและของแข็ง ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่งประกอบไปด้วยทรานสมิตเตอร์แบบอัลตราโชนิคและโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใช้งานทรานสิตเตอร์ เช็นเซอร์วัดระดับจะส่งชุดสัญญาณพัสส์ของอัลตราโซนิคแผ่กระจายไปยังระดับผิวน้ำ หรือผิวของหน้าสัมผัส โดยทรานสมิตเตอร์จะได้รับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับที่ถูกประมวลผลด้วยโมดูลอิเล็กทรอนิกส์มาจากคาบเวลาขณะที่ลูกคลื่นพัลส์แผ่กระจายไปยังแต่ละระดับและสะท้อนกลับมา คาบเวลานี้ถูกเฉลี่ยโดยส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ชดเชยอุณหภูมิและแปลงสัญญาณเป็นเอาท์พุต โดยเอาห์พุตของเซ็นเซอร์ LUL50 ประกอบไปด้วย PNP Transistor กับ Open Collector หรือ Two State Current Switch 4-20 mA
การใช้งาน
- แทงค์, ภาชนะปิด, ท่อ, บ่อ
- โรงงานเคมี
- น้ำเสีย, ตะกอน, สารแขวนลอย
Specification

Dimentions

Circuit Diagram

Order Code 


DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง