Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Non-Contact Thermometer ยี่ห้อ OPTEX- FA
• มีเลเซอร์แสดงตำแหน่งการวัด
• ตัวเซ็นเซอร์กับตัวขยายสัญญาณอยู่ในตัวเดียวกัน พร้อมจอแสดงผล
• ย่านการวัดอุณหภูมิ 0 ~ 500 ํC
• เอาต์พุตอนาลอก (รุ่น TA : 4-20 mA, รุ่น TV : 1 mV/ ํC)

การทำงาน
    อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส โดยหัววัดและตัวขยายสัญญาณอยู่ในตัวเดียวกัน มีเลเซอร์แสดงตำแหน่งการวัดและฟังก์ชั่น e-TEACH ปรับการวัดให้เที่ยงตรง
    Measure Objects Quickly and Accurately keeping a Safety Distance--Spot measuring within a temperature range of 0~500 ํC at ±1% level of precisio
    อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสพร้อมจอแสดงผลอุณหภูมิในตัวสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0~500 ํC พร้อมเลเซอร์แสดงตำแหน่งการวัดเพื่อให้สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำ โดยมีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่น BA-30 สามารถวัดวัตถุได้ไกลถึง 3,000 mm. และรุ่น BA-06 สามารถวัดวัตถุได้ไกลถึง 1,000 mm. ทั้ง 2 รุ่นจะมีฟังก์ชั่น "e-TEACH" สำหรับปรับแต่งค่าอุณหภูมิที่วัดให้ตรงกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิมาตรฐานโดยอัตโนมัติหรือปรับเองด้วยมือ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณอนาลอกเอาต์พุตเป็น 1 mV/ ํC สำหรับรุ่นที่ลงท้ายด้วย TV และเป็น 4-20 mA สำหรับรุ่นที่ลงท้ายด้วย TA สำหรับไปต่อกับเครื่องแสดงผลหรือเครื่องควบคุมจากภายนอกได้อีกด้วย

BA-Series

DataSheet (1)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง