Thailand Web Stat Truehits.net


Application
คุณสมบัติ Finned Heater (ฮีตเตอร์ครีบ) ยี่ห้อ PM
• ใช้ให้ความร้อนในงานอากาศเท่านั้น
• มีครีบช่วยในการกระจายความร้อนได้ดี
• อายุการใช้งานยาวนาน
• ผลิตด้วยสแตนเลส (SUS 304) คุณภาพดี
• ผลิตได้ตามขนาดและกำลังไฟฟ้าตามต้องการ
• ใช้งานควบคู่กับพัดลม (Blower)

คุณลักษณะ Finned Heater (ฮีตเตอร์ครีบ)
     Finned Heater เป็นฮีตเตอร์ท่อกลมโดยมีความพิเศษตรงที่มีครีบสแตนเลสเข้ามาช่วยในการกระจายความร้อน จึงเหมาะสมกับงานอากาศที่ต้องการใช้ความร้อน สามารถใช้งานควบคู่กับพัดลม

*ไม่ควรใช้งานกับของเหลว เนื่องจากจะเกิดตะกรันจับที่ครีบของฮีตเตอร์และจะทำให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายเทได้

ลักษณะการใช้งาน Finned Heater (ฮีตเตอร์ครีบ)
• งานอบแห้ง, ไล่ความชื้น
• ใช้สำหรับงานที่ต้องให้ความร้อนการอากาศ
• ใช้ในท่อ Duct
• งานเตาอบต่าง ๆ

***โดยทางบริษัทฯ รับผลิต Finned Heater (ฮีตเตอร์ครีบ) ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

heater,Heater,HEATER,ฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge Heater,infrared heater,Plug Heater,Quartz Heater,Bobbin Heater

heater,Heater,HEATER,ฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge Heater,infrared heater,Plug Heater,Quartz Heater,Bobbin Heater

heater,Heater,HEATER,ฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์แท่ง,Cartridge Heater,infrared heater,Plug Heater,Quartz Heater,Bobbin Heater

 

ตู้อบลมร้อน สำหรับอบแห้งอาหาร (Finned Heater)

งาน Duct Heater ทำความร้อนในตู้อบการอบชิ้นงาน (Finned Heater)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Image Alternative text
   Heat Sink อุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับโซลิดสเตทรีเลย์,Model: HP-Series,Brand: PM
   • Image Alternative text
    Thermocouple เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ รุ่นมาตรฐาน *TSK-12 ø 6 x 100 mm. Wire 1 m. (สายถัก),Model : TSK-12/TSJ-12,Brand: PM
    • Image Alternative text
     Digital Temperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิและแสดงผลแบบดิจิตอล Model : TTM-i4N , Brand : TOHO