Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตสินค้า ทำให้มีความร้อน, ฝุ่น, ควัน, มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ หรืออาจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจากภายนอก ทำให้มีผลโดยตรงต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือวัดต่าง ๆ ในตู้คอนโทรลและเครื่องจักร เมื่อเกิดความร้อนสะสมมาก ๆ จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรนั้นสั้นลงจากปกติและมีการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีในการระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทความร้อนให้มีประสิทธิภาพและช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือวัดต่าง ๆ ในตู้คอนโทรลหรือเครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น โดยการใช้พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) ซึ่งเราได้มีการนำเสนอกันไปแล้วในหัวข้อ "วิธียืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในตู้ไฟฟ้า,ตู้คอนโทรล,ตู้สวิทบอร์ด (MDB)" ทั้งนี้จะต้องมีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับงานก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในงานอุตสาหกรรม
 
     ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงการพิจารณาเลือกพัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) และเครื่องจักรแบบ Axial Fans ซึ่งทำไมต้องเลือกพัดลมแบบ Axial Fans วันนี้เราจะมาแนะนำกันในหัวข้อ การติดตั้งพัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล, ตู้แช่ และมอเตอร์ ด้วยพัดลมแบบ Axial Fans โดยพัดลมแบบ Axial Fans มีคุณสมบัติดังนี้
 
คุณสมบัติของพัดลม Axial Fans
     • ให้ปริมาณลมที่สูง ระบบรองรับการหมุนแบบ Ball Bearing อายุการใช้งานนานถึง 50,000 ชั่วโมง
     • เหมาะสำหรับใช้ระบายความร้อนของมอเตอร์ ปกติจะมีใบพัดติดมากับมอเตอร์ขณะที่มอเตอร์มีการปรับรอบการใช้งานต่ำ จะทำให้การระบายความร้อนของพัดลมไม่เพียงพอจึงต้องใช้พัดลมประเภทนี้ไประบายความร้อนแทน
     • มี Thermal cut-out ในระบบมอเตอร์ 1 เฟส 230VAC กรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกำหนด
     Axial Fans เป็นพัดลมที่มีส่วนประกอบของครีบใบพัด (Propeller Fins) ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) โดยตรงบนแกนหมุน ซึ่งครีบใบพัดทั้งหมดจะถูกติดตั้งโดยตรงอยู่บนแกนหมุน (Axial Rotate) และเมื่อแกนกับครีบใบพัดหมุนส่งผลให้อากาศ (Air) ของพัดลมแบบ Axial Fans จะไหลขนานกับแกนของใบพัดและตั้งฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด โดยชุดใบพัดจะถูกติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอร์ต้นกำลังซึ่งอยู่ภายในตัวพัดลม ทำให้มอเตอร์สามารถระบายความร้อนออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน ซึ่งพัดลมชนิด Axial Fans จะมีทิศทางลมให้เลือก 2 ทิศทาง คือ
 
     1. ชนิดใบพัดแบบเป่าลม Sent A (ให้ทิศทางลมไปที่หน้าใบพัด) , 2. ชนิดใบพัดแบบดูดลม Sent V (ให้ทิศทางลมไปที่ท้ายมอเตอร์) ดังรูป

รูปแสดงทิศทางลมของพัดลมแบบ Axial Fans
 
     จากที่ได้ทราบคุณสมบัติของพัดลม Axial Fans กันไปแล้ว ต่อไปจะเป็นการติดตั้งพัดลมแบบ Axial Fans เพื่อระบายความร้อนในตู้คอนโทรล, ตู้แช่ และมอเตอร์ ดังนี้
 
   วีธีการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล, ตู้แช่ และมอเตอร์ ด้วยพัดลมแบบ Axial Fans มีดังนี้
     1. ติดตั้งพัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อนในตู้คอนโทรล
     จากรูปหัวข้อที่ 1 พัดลม Axial Fans ใช้สำหรับการระบายความร้อนในตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้สวิทบอร์ด (MDB) โดยในโรงงานจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายที่เกิดจากความร้อนขณะทำงาน เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer), อินเวอร์เตอร์ (Inverter), พีแอลซี (PLC), เบรกเกอร์ (Breaker) เป็นต้น ซึ่งความร้อนเหล่านี้จะสะสมภายในตู้ เมื่อไม่มีการระบายความร้อนที่ดีจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้จะสูงขึ้นและเกิดความร้อนสะสม เละเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิสูงถึง 50 ํC อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเริ่มมีปัญหา ทำงานบกพร่อง ทำให้ไลน์ผลิตเกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องใช้พัดลมระบายอากาศในตู้คอนโทรล (Cabinet Filter Fans) ที่มาพร้อมกับแผ่นกร่องฝุ่น (Filter) เพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในตู้คอนโทรลได้
 
     2. ติดตั้งพัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อนมอเตอร์
     จากรูปหัวข้อที่ 2 พัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์ โดยมอเตอร์ส่วนใหญ่จะมีใบพัดที่ด้านท้ายอยู่แล้วเพื่อใช้ระบายความร้อน แต่ในกรณีที่มอเตอร์มีการปรับความเร็วรอบจะมีปริมาณลมไม่เพียงพอต่อการใช้งานทำให้มอเตอร์ร้อนมาก ซึ่งจะทำให้มอเตอร์มีปัญหาได้ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องใช้พัดลมประเภท Axial Fans เพื่อระบายความร้อน โดยสามารถเลือกรุ่นไฟเลี้ยงแบบ 220VAC และ 400VAC ตามแรงดันที่ใช้งานได้
 
     3. ติดตั้งพัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อนคอยล์ร้อนของแอร์
     จากรูปหัวข้อที่ 3 พัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อนคอยล์ร้อนของแอร์ โดยจะใช้หลักการเป่าระบายความร้อนผ่านครีบของคอยล์ร้อนแอร์ ต้องใช้ใบพัดที่มีขนาดใหญ่ พัดลม Axial Fans จะมีขนาดตั้งแต่รุ่นใบพัดขนาด 170 mm. ถึง 400 mm. มีทิศทางการหมุนแบบดูดเข้า (Sent A) และเป่าออก (Sent V)
 
     4. ติดตั้งพัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อน ของคอยล์ร้อนในตู้แช่
     จากรูปหัวข้อที่ 4 พัดลม Axial Fans ใช้ในการระบายความร้อนของคอยล์ร้อนในตู้แช่ โดยจะใช้หลักการเป่าระบายความร้อนผ่านครีบของคอยล์ร้อนเหมือนกับหลักการทำงานของแอร์ ในหัวข้อที่ 3
 
     ข้อแนะนำ : ในกรณีที่ต้องการยืดอายุการใช้งานของพัดลมและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ควรติดตั้ง Thermostat และต่อร่วมกับพัดลมติดตู้คอนโทรลเพื่อให้พัดลมไม่ต้องทำงานตลอดเวลาในกรณีที่อุณหภูมิภายในตู้ได้ตามที่ตั้งค่าไว้แล้ว (28-30 ํC) ดังรูป
 

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK