Thailand Web Stat Truehits.net
Image Alternative text

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK

     Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันหรือวัดแรงดัน (Pressure) ของเหลว รวมไปถึงการวัดความดันของ Pneumatic หรือลมและแก๊ส (Gas) และแปลงสัญญาณทางไฟฟ้าให้ออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่น 4-20mA, 0-10V เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปแสดงค่าและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ

     Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) สามารถวัดได้ทั้งของเหลวหรืออากาศ เช่น แก๊ส, นํ้ามัน, นํ้ามันไฮดรอลิก, น้ำของปั๊มนํ้า, ไอนํ้าในหม้อนํ้า (Boiler) เป็นต้น โดยมีหน่วยที่ใช้ในการวัดเป็น Bar, mbar, psi, Pa, kpa, mmHg เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้งาน Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรเลือกให้ถูกตามลักษณะการใช้งาน โดยทางเราได้นำเสนอข้อมูลกันไปแล้วในหัวข้อ การเลือกใช้ Pressure Transmitter ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึง Pressure ประเภทต่าง ๆ เช่น Pressure Switch, Flush Diaphragm Pressure Transmitter, Melt Pressure Transmitter เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์วัดแรงดันและแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า (Pressure Transmitter) มาใช้งานวัดแรงดัน (Pressure) กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและยา, เคมี, ยานยนต์ เป็นต้น เพื่อวัดและควบคุมแรงดันในระบบต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม
 
     โดย Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

รูปแบบของ Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์)
 
     • Strain Gauge : หลักการทำงาน คือ อาศัยการยืดหดตัวของ Strain Gauge ที่ยึดติดอยู่กับแผ่นไดอะแฟรมและต่อวงจรไปยังวงจรวิทสโตนบริดจ์ (Wheatstone Bridge) เพื่อแปลงความดัน (Pressure) ไปเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
     • Thin Film : เป็นเซ็นเซอร์ลักษณะแผ่นฟิล์มบาง ๆ ที่จะรับแรงกดแล้วแสดงค่าแรงดันออกมา นิยมใช้กับงานที่มีแรงดันต่ำ
     • Thick Film : ไดอะแฟรมจะผลิตจากวัสดุ เช่น เซรามิก เหมาะกับงานที่แรงดันสูง มีความแข็งแรงมากกว่าประเภท Thin Film นิยมใช้ในงานไฮดรอลิก
 
     ตัวอย่าง Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) หรือ อุปกรณ์วัดแรงดันหรือความดัน (Pressure) และแปลงสัญญาณทางด้านเอาต์พุต (Output Signal) ออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน เช่น 4-20mA, 0-10VDC
 
EPI 8287-Series : Pressure Transmitter EPI 8472-Series : Pressure Transmitter NAT 8252-Series : Pressure Transmitter
 
NSL 8257-Series : Low Pressure Transmitter FPT 8235-Series : Flush Membrane Transmitter P/PS: 900/904/912-Series : Pressure Switch


     จากคุณสมบัติและรูปแบบต่าง ๆ ของ Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) ข้างต้น ผู้บรรยายขอยกตัวอย่างการต่อใช้งานของ Pressure Transmitter รุ่น EPI 8287-Series ยี่ห้อ TRAFAG ต่อใช้งานร่วมกับ Digital Indicator รุ่น TIM-94N ดังนี้

     จากรูป เป็นการแสดงการวัดแรงดันของเครื่อง Generator โดยใช้ Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) รุ่น EPI 8287-Series ยี่ห้อ TRAFAG ร่วมกับเครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล Digital Indicator รุ่น TIM-94N เพื่อแสดงค่าแรงดันและ Alarm ในขณะที่มีแรงดันเกินตามค่าที่กำหนดไว้ โดยในการใช้งานอุปกรณ์วัดแรงดันและแปลงสัญญาณทางด้านเอาต์พุตออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน (4-20mA, 0-10VDC) หรือ Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) ควรคำนึงถึงการติดตั้ง Pressure Transmitter ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้

     ข้อควรระวังในการติดตั้ง Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์)
     • ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้ง Pressure Transmitter บริเวณใกล้วาล์วที่มีการเปิด-ปิดแบบทันทีทันใด เพราะบริเวณดังกล่าวอาจทำให้หัวเซ็นเซอร์ของ Pressure Transmitter เสียหาย เนื่องจากเกิดแรงดันหรือแรงกระแทก Dynamic Pressure (Water Hammer)
     • หากจำเป็นต้องใช้ Pressure Transmitter ในงานมีมีอุณหภูมิสูงควรต่อร่วมกับหัวเซ็นเซอร์ชนิด Syphon เพื่อทนต่อสภาพอุณหภูมิที่ค่อยข้างสูงได้
     • ควรระบุเลือกย่านแรงดันสำหรับเผื่อการใช้งานประมาณ 25-50% เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจาก Shock Load
     • สำหรับงาน Food Grade แนะนำให้ผู้ใช้งานเลือกวัสดุที่เป็น Stainless Steel 316 เพื่อป้องกันสนิม

     ข้อดีของการเลือกใช้ Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์)
     • มีย่านการวัดแรงดันที่หลากหลาย ทำให้สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามความเหมาะสม
     • มีรุ่นที่สามารถทนแรงดัน 3 เท่า และ 5 เท่า ของย่านแรงดันการใช้งาน ทำให้สามารถทนแรงดันหรือแรงกระแทก Dynamic Pressure (Water Hammer) ได้
     • มีสัญญาณ Output ให้เลือกใช้งานได้ 4-20mA, 0-10VDC เป็นต้น
     • ใช้งานง่าย ต่อสัญญาณเข้าร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น PLC, Controller, Digital Indicator ได้

     การนำไปใช้งาน Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์)
     • Machine Tools
     • Hydraulics
     • Water Treatment
     • Large Engines
     • Shipbuilding
     • Generator
 
     ตัวอย่าง Application การประยุกต์ใช้ Pressure Transmitter (เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์) ในงานอุตสาหกรรม

Marine Scrubber Water Treatment Success Story DPS System Ceramics Ink Printer Elevator Systems

Industrial Pressure Transmitters Universal Input Digital Indicator With Alarm Unit Digital Indicator Relay Module อุปกรณ์สำหรับรับ-ส่ง สัญญาณ Relay Unit Interface


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ CLICK